เนื้อเพลง How Does It Make You Feel คำอ่านไทย Air

I am feeling very warm right now
(ไอ แอ็ม ฟีลอิง เฝ๊รี่ วอร์ม ไร๊ท นาว)
Please don’t disappear
(พลีซ ด้อนท์ ดิสแอ๊พเพียร์)
I am spacing out with you
(ไอ แอ็ม ซเพซอิง เอ๊าท วิธ ยู)
You are the most beautiful entity that I’ve ever dreamed of
(ยู อาร์ เดอะ โมซท บยูทิฟุล เอนทิทิ แดท แอฝ เอ๊เฝ่อร์ ดรีม อ็อฝ)

At night I will protect you in your dreams
(แอ็ท ไน๊ท ไอ วิล โพรเท๊คท ยู อิน ยุร ดรีม)
I will be your angel
(ไอ วิล บี ยุร แอ๊งเจล)
You worry so much about not having enough time together
(ยู ว๊อร์รี่ โซ มัช อะเบ๊าท น็อท แฮฝวิ่ง อีน๊าฟ ไทม์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
It makes no difference to me
(อิท เม้ค โน ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ทู มี)
I would be happy with just one minute in your arms
(ไอ เวิด บี แฮ๊พพี่ วิธ จั๊สท วัน มิ๊หนิท อิน ยุร อาร์ม)
Let’s have an extended play together
(เล็ท แฮ็ฝ แอน เอ็กซเท็นด เพลย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
You’re telling me that we live to far to love each other
(ยัวร์ เทลลิง มี แดท วี ไล้ฝ ทู ฟาร์ ทู ลัฝ อีช อ๊อเธ่อร์)
But your love can stretch further than you and I can see
(บั๊ท ยุร ลัฝ แคน สเทร๊ทช เฟ๊อร์เธ่อร์ แฑ็น ยู แอนด์ ดาย แคน ซี)
So how does it make you feel?
(โซ ฮาว โด ซิท เม้ค ยู ฟีล)

How does it make you feel?
(ฮาว โด ซิท เม้ค ยู ฟีล)
How does it make you feel?
(ฮาว โด ซิท เม้ค ยู ฟีล)
How does it make you feel?
(ฮาว โด ซิท เม้ค ยู ฟีล)
How does it make you feel?
(ฮาว โด ซิท เม้ค ยู ฟีล)

Do you know when you look at me
(ดู ยู โนว์ เว็น ยู ลุ๊ค แกท มี)
It is a salvation
(อิท อีส ซา แซ็ลเฝฌัน)
I’ve been waiting for you so long
(แอฝ บีน เวททิง ฟอร์ ยู โซ ลอง)
I can drive on that road forever
(ไอ แคน ไดร๊ฝ ออน แดท โร้ด ฟอเร๊เฝ่อร)
I wish you could exist to live on my planet
(ไอ วิ๊ช ยู เคิด เอ็กซิ๊สท ทู ไล้ฝ ออน มาย แพล๊เหน็ท)
Well it’s very hard for me to say these things in your presence
(เวลล อิทซ เฝ๊รี่ ฮาร์ด ฟอร์ มี ทู เซย์ ฑิส ทริง ซิน ยุร พเรสเอ็นซ)
So how does it make you feel?
(โซ ฮาว โด ซิท เม้ค ยู ฟีล)

How does it make you feel?
(ฮาว โด ซิท เม้ค ยู ฟีล)
How does it make you feel?
(ฮาว โด ซิท เม้ค ยู ฟีล)
How does it make you feel?
(ฮาว โด ซิท เม้ค ยู ฟีล)
How does it make you feel?
(ฮาว โด ซิท เม้ค ยู ฟีล)

So how does it make you feel?
(โซ ฮาว โด ซิท เม้ค ยู ฟีล)
Well,I really think you should quit smoking
(เวลล , ไอ ริแอ็ลลิ ทริ๊งค ยู เชิด ควิท สโมคกิ้ง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Does It Make You Feel คำอ่านไทย Air

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น