เนื้อเพลง Should’ve Kissed You คำอ่านไทย Chris Brown

Where Am I, I won’t get it,
(แวร์ แอ็ม ไอ , ไอ ว็อนท เก็ท ดิธ ,)
It seems like every time you give me signs,
(อิท ซีม ไล๊ค เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู กี๊ฝ มี ซายน ,)
And I miss it!
(แอนด์ ดาย มิซ ซิท !)
I did it again,
(ไอ ดิด ดิท อะเกน ,)
I admit it,
(ไอ แอ๊ดมิท ดิธ ,)
I left you standing there,
(ไอ เล๊ฟท ยู ซแทนดิง แดร์ ,)
And now I regret it,
(แอนด์ นาว ไอ รีเกร๊ท ดิธ ,)
Seems like every time,
(ซีม ไล๊ค เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ,)
I get the chance,
(ไอ เก็ท เดอะ แช้นซํ ,)
I lose my cool, and I blow it,
(ไอ ลู้ส มาย คูล , แอนด์ ดาย โบลว์ อิท ,)
And I get all tongue tied,
(แอนด์ ดาย เก็ท ดอร์ ทั๊ง ไท ,)
Lost in your eyes,
(ล็อซท อิน ยุร อาย ,)
I’m a fool, and I know it!
(แอม มา ฟูล , แอนด์ ดาย โนว์ อิท !)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I should’ve kissed you,
(ไอ ชูดดิฝ คิสส ยู ,)
I should’ve told you,
(ไอ ชูดดิฝ โทลด ยู ,)
Told you just how I feel,
(โทลด ยู จั๊สท ฮาว ไอ ฟีล ,)
And next time I won’t stop,
(แอนด์ เน๊กซท ไทม์ ไอ ว็อนท สท๊อพ ,)
I’ll listen to my heart,
(อิลล ลิ๊สซึ่น ทู มาย ฮาร์ท ,)
Cause what I feel is real!
(ค๊อส ว๊อท ไอ ฟีล อีส เรียล !)
I should’ve kissed you,
(ไอ ชูดดิฝ คิสส ยู ,)
I should’ve told you how I feel,
(ไอ ชูดดิฝ โทลด ยู ฮาว ไอ ฟีล ,)
I should’ve kissed you,
(ไอ ชูดดิฝ คิสส ยู ,)
I should’ve showed you how I feel,
(ไอ ชูดดิฝ โชว์ ยู ฮาว ไอ ฟีล ,)

No I deny,
(โน ไอ ดีนาย ,)
Give you my two cents,
(กี๊ฝ ยู มาย ทู เซ็นท ,)
A million reasons why I should have,
(อะ มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น วาย ไอ เชิด แฮ็ฝ ,)
And it makes no sense,
(แอนด์ ดิท เม้ค โน เซ้นส ,)
So here I am,
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม ,)
By myself again,
(บาย ไมเซลฟ อะเกน ,)
Stopping for green lights, and Now I know,
(ซทอพพิง ฟอร์ กรีน ไล๊ท , แอนด์ นาว ไอ โนว์ ,)
I wanna be more than friends,
(ไอ วอนนา บี โม แฑ็น เฟรน ,)
How come every time I get the chance
(ฮาว คัม เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เก็ท เดอะ แช้นซํ)
I lose my cool and I blow it,
(ไอ ลู้ส มาย คูล แอนด์ ดาย โบลว์ อิท ,)
And I get all tongue tied,
(แอนด์ ดาย เก็ท ดอร์ ทั๊ง ไท ,)
Lost in your eyes,
(ล็อซท อิน ยุร อาย ,)
I’m a fool and I know it!
(แอม มา ฟูล แอนด์ ดาย โนว์ อิท !)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Hey,
(เฮ ,)
I should’ve kissed you,
(ไอ ชูดดิฝ คิสส ยู ,)
I should’ve told you,
(ไอ ชูดดิฝ โทลด ยู ,)
Told you just how I feel,
(โทลด ยู จั๊สท ฮาว ไอ ฟีล ,)
And next time I won’t stop,
(แอนด์ เน๊กซท ไทม์ ไอ ว็อนท สท๊อพ ,)
I’ll listen to my heart,
(อิลล ลิ๊สซึ่น ทู มาย ฮาร์ท ,)
Cause what I feel is real!
(ค๊อส ว๊อท ไอ ฟีล อีส เรียล !)
I should’ve kissed you,
(ไอ ชูดดิฝ คิสส ยู ,)
I should’ve told you how I feel,
(ไอ ชูดดิฝ โทลด ยู ฮาว ไอ ฟีล ,)
I should’ve kissed you,
(ไอ ชูดดิฝ คิสส ยู ,)
I should’ve showed you how I feel!
(ไอ ชูดดิฝ โชว์ ยู ฮาว ไอ ฟีล !)

So I turned the car around,
(โซ ไอ เทิร์น เดอะ คารํ อะราวนฺดฺ ,)
And you were right where I left you,
(แอนด์ ยู เวอ ไร๊ท แวร์ ไอ เล๊ฟท ยู ,)
And your smile said you were feeling me too,
(แอนด์ ยุร สไมล์ เซ็ด ยู เวอ ฟีลอิง มี ทู ,)
And the motion’s right,
(แอนด์ เดอะ โมฌัน ไร๊ท ,)
Cause when your lips met mine,
(ค๊อส เว็น ยุร ลิพ เม็ท ไมน์ ,)
I finally got it right,
(ไอ ไฟแน็ลลิ ก็อท ดิธ ไร๊ท ,)
I’ll be leaving with you tonight,
(อิลล บี ลีฝอิงส วิธ ยู ทูไน๊ท ,)
And I won’t have to say,
(แอนด์ ดาย ว็อนท แฮ็ฝ ทู เซย์ ,)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I should’ve kissed you,
(ไอ ชูดดิฝ คิสส ยู ,)
I should’ve told you,
(ไอ ชูดดิฝ โทลด ยู ,)
Told you just how I feel,
(โทลด ยู จั๊สท ฮาว ไอ ฟีล ,)
And next time I won’t stop,
(แอนด์ เน๊กซท ไทม์ ไอ ว็อนท สท๊อพ ,)
I’ll listen to my heart,
(อิลล ลิ๊สซึ่น ทู มาย ฮาร์ท ,)
Cause what I feel is real!
(ค๊อส ว๊อท ไอ ฟีล อีส เรียล !)
I should’ve kissed you,
(ไอ ชูดดิฝ คิสส ยู ,)
I should’ve told you how I feel,
(ไอ ชูดดิฝ โทลด ยู ฮาว ไอ ฟีล ,)
I should’ve kissed you,
(ไอ ชูดดิฝ คิสส ยู ,)
I should’ve showed you how I feel!
(ไอ ชูดดิฝ โชว์ ยู ฮาว ไอ ฟีล !)

Girl I should’ve kissed you,
(เกิร์ล ไอ ชูดดิฝ คิสส ยู ,)
I should’ve told you told you just how I feel,
(ไอ ชูดดิฝ โทลด ยู โทลด ยู จั๊สท ฮาว ไอ ฟีล ,)
And this time I won’t stop,
(แอนด์ ดิส ไทม์ ไอ ว็อนท สท๊อพ ,)
Until I have your heart,
(อันทิล ไอ แฮ็ฝ ยุร ฮาร์ท ,)
Because this feeling is real.
(บิคอส ดิส ฟีลอิง อีส เรียล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Should’ve Kissed You คำอ่านไทย Chris Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น