เนื้อเพลง All I Want For Christmas is You (So So Def Remix) คำอ่านไทย Mariah Carey feat Momma Wow, Lil Bow Wow, Jermaine, So So Def

Mariah: [Sings: ” Jingle Bells ” in background]
(มารายห์ : [ ซิง : ” จีงกล เบลล์ ” อิน แบ็คกราว ])
Momma Wow: Alright Jermaine, it’s time for Lil Bow Wow to go to sleep. Santa Claus is gonna be here.
(มอมมา เวา : ออลไร๊ท เจอเมน , อิทซ ไทม์ ฟอร์ ลิล บาว เวา ทู โก ทู สลี๊พ แซนดา คลอส ซิส กอนนะ บี เฮียร)
Lil Bow Wow: I ain’t going to sleep.
(ลิล บาว เวา : ไอ เอน โกอิ้ง ทู สลี๊พ)
Jermaine: Why man?
(เจอเมน : วาย แมน)
Momma Wow: Did you hear me?
(มอมมา เวา : ดิด ยู เฮียร มี)
Jermaine: Yeah Bow Wow you gotta go to sleep, man. Santa is gonna be here.
(เจอเมน : เย่ บาว เวา ยู กอททะ โก ทู สลี๊พ , แมน แซนดา อีส กอนนะ บี เฮียร)
Momma Wow: I said bedtime.
(มอมมา เวา : ไอ เซ็ด เบดทาม)
Lil Bow Wow: Why ain’t ya’ll going to sleep then? Ain’t no damn Santa Claus.
(ลิล บาว เวา : วาย เอน ยอล โกอิ้ง ทู สลี๊พ เด็น เอน โน แดมนํ แซนดา คลอส)
Jermaine: [Laughs]
(เจอเมน : [ ล๊าฟ ])
Momma Wow: Excuse me?
(มอมมา เวา : เอ็กซคิ้วส มี)
Lil Bow Wow: If he coming, I’m gonna see him when ya’ll see him, ya heard? Holla. Yeah.
(ลิล บาว เวา : อิ๊ฟ ฮี คัมอิง , แอม กอนนะ ซี ฮิม เว็น ยอล ซี ฮิม , ยา เฮิด ฮอลละ เย่)
Jermaine: I’m sayin’ man, he just paged me yo. You better go to sleep.
(เจอเมน : แอม เซย์อิน แมน , ฮี จั๊สท เพจ มี โย ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ทู สลี๊พ)
Lil Bow Wow: Whatever.
(ลิล บาว เวา : ฮว็อทเอฝเออะ)
Momma Wow: Child you better get over here.
(มอมมา เวา : ชายลํดํ ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร เฮียร)

[So So Def]
([ โซ โซ เดฟ ])
I don’t want a lot for Christmas [Uh Huh]
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดา ล็อท ฟอร์ ครีซมัซ [ อา ฮู ])
There is just one thing I need [Ha Ha]
(แดร์ อีส จั๊สท วัน ทริง ไอ นี๊ด [ ฮา ฮา ])
I don’t care about presents [Uh]
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท เพร๊สเซ่นท [ อา ])
Underneath the Christmas tree [Uh Huh]
(อันเดอะนีธ เดอะ ครีซมัซ ทรี [ อา ฮู ])

I don’t need to hang my stocking [Yeah]
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ทู แฮง มาย ซทอคคิง [ เย่ ])
There upon the fireplace [C’mon]
(แดร์ อุพอน เดอะ ไฟทดิง [ ซีมอน ])
Santa Claus won’t make me happy
(แซนดา คลอส ว็อนท เม้ค มี แฮ๊พพี่)
With a toy on Christmas day [Why?]
(วิธ อะ ทอย ออน ครีซมัซ เดย์ [ วาย ])

I just want you for my own [Uh huh]
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ฟอร์ มาย โอว์น [ อา ฮู ])
More than you could ever know [Yeah]
(โม แฑ็น ยู เคิด เอ๊เฝ่อร์ โนว์ [ เย่ ])
Make my wish come true [Say what?]

(เม้ค มาย วิ๊ช คัม ทรู [ เซย์ ว๊อท ])
Baby
(เบ๊บี้)
All I want for Christmas is you [Ha Ha Ah Ha]
(ออล ไอ ว้อนท ฟอร์ ครีซมัซ ซิส ยู [ ฮา ฮา อา ฮา ])
You baby
(ยู เบ๊บี้)

I won’t ask for much this Christmas [Uh huh]
(ไอ ว็อนท อาสคฺ ฟอร์ มัช ดิส ครีซมัซ [ อา ฮู ])
I won’t even wish for snow [Yeah]
(ไอ ว็อนท อี๊เฝ่น วิ๊ช ฟอร์ สโนว์ [ เย่ ])
I’m just gonna keep on waiting
(แอม จั๊สท กอนนะ คี๊พ ออน เวททิง)
Underneath the mistletoe [This Christmas we gonna dance]
(อันเดอะนีธ เดอะ มิสเซิลโท [ ดิส ครีซมัซ วี กอนนะ แด๊นซ์ ])
I won’t make a list and send it [Ha Ha]
(ไอ ว็อนท เม้ค เก ลิสท แอนด์ เซ็นด ดิท [ ฮา ฮา ])
To the North Pole for Saint Nick [Whoa]
(ทู เดอะ น๊อร์ธ โพล ฟอร์ เซ๊นท นิค [ โว้ว ])
I won’t even stay awake to
(ไอ ว็อนท อี๊เฝ่น สเทย์ อะเว้ค ทู)
Hear those magic reindeer click [C’mon]
(เฮียร โฑส แม๊จิค เรนเดีย คลิ๊ก [ ซีมอน ])

Cause I just want you here tonight [Me too]
(ค๊อส ไอ จั๊สท ว้อนท ยู เฮียร ทูไน๊ท [ มี ทู ])
Holding on to me so tight [Yeah]
(โฮลดิง ออน ทู มี โซ ไท๊ท [ เย่ ])
What more can I do
(ว๊อท โม แคน นาย ดู)
Baby
(เบ๊บี้)
All I want for Christmas is you [Baby All I want for Christmas is you]
(ออล ไอ ว้อนท ฟอร์ ครีซมัซ ซิส ยู [ เบ๊บี้ ออล ไอ ว้อนท ฟอร์ ครีซมัซ ซิส ยู ])
You baby [Ah Ha]
(ยู เบ๊บี้ [ อา ฮา ])

[Let’s slow it down]
([ เล็ท สโลว์ อิท เดาน ])
All the lights are shining
(ออล เดอะ ไล๊ท แซร์ ชายนิง)
So brightly everywhere [I like that]
(โซ บไรทลิ เอวี่แวร์ [ ไอ ไล๊ค แดท ])
[And the sound]
([ แอนด์ เดอะ ซาวน์ด ])
And the sound of children’s
(แอนด์ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ชีลดเร็น)
Laughter fills the air [C’mon]
(ลาฟเทอะ ฟิลล ดิ แอร์ [ ซีมอน ])
[Laughter fills the air everywhere]
([ ลาฟเทอะ ฟิลล ดิ แอร์ เอวี่แวร์ ])

And everyone is singing [Uh huh]
(แอนด์ เอ๊วี่วัน อีส ซิงกิง [ อา ฮู ])
I hear those sleigh bells ringing [Whoa]
(ไอ เฮียร โฑส ซเล เบลล์ รีงอิง [ โว้ว ])
Santa won’t you bring me the one I really need [Uh Huh]
(แซนดา ว็อนท ยู บริง มี ดิ วัน ไอ ริแอ็ลลิ นี๊ด [ อา ฮู ])
Won’t you please bring my baby to me [Uh uh uh ?C Look out]
(ว็อนท ยู พลีซ บริง มาย เบ๊บี้ ทู มี [ อา อา อา ซี ลุ๊ค เอ๊าท ])

I don’t want a lot for Christmas [Uh huh]
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดา ล็อท ฟอร์ ครีซมัซ [ อา ฮู ])
This is all I’m asking for [What’s that?]
(ดิส ซิส ซอร์ แอม อาคกิ้ง ฟอร์ [ ว๊อท แดท ])
I just want to see my baby [Uh]
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ซี มาย เบ๊บี้ [ อา ])
Standing right outside my door [MC]
(ซแทนดิง ไร๊ท เอ๊าทไซ้ด มาย ดอร์ [ เอมซี ])

I just want him for my own [Uh huh]
(ไอ จั๊สท ว้อนท ฮิม ฟอร์ มาย โอว์น [ อา ฮู ])
More than you could ever know [Yeah]
(โม แฑ็น ยู เคิด เอ๊เฝ่อร์ โนว์ [ เย่ ])
Make my wish come true [Ha Ha]
(เม้ค มาย วิ๊ช คัม ทรู [ ฮา ฮา ])
Baby
(เบ๊บี้)
All I want for Christmas is you [All I want is you]
(ออล ไอ ว้อนท ฟอร์ ครีซมัซ ซิส ยู [ ออล ไอ ว้อนท อีส ยู ])
[Is You]
([ อีส ยู ])
All I want for Christmas is you [Is you]
(ออล ไอ ว้อนท ฟอร์ ครีซมัซ ซิส ยู [ อีส ยู ])
[Is You You You You You You You You You You] [Is you baby]
([ อีส ยู ยู ยู ยู ยู ยู ยู ยู ยู ยู ] [ อีส ยู เบ๊บี้ ])
Baby [Uh]
(เบ๊บี้ [ อา ])

All I want for Christmas is you baby [Is you baby]
(ออล ไอ ว้อนท ฟอร์ ครีซมัซ ซิส ยู เบ๊บี้ [ อีส ยู เบ๊บี้ ])
All I want for Christmas is you baby [Is you baby?C Ya heard]
(ออล ไอ ว้อนท ฟอร์ ครีซมัซ ซิส ยู เบ๊บี้ [ อีส ยู เบ๊บี้ ซี ยา เฮิด ])
All I want for Christmas is you baby [Is you baby? C Yeah]
(ออล ไอ ว้อนท ฟอร์ ครีซมัซ ซิส ยู เบ๊บี้ [ อีส ยู เบ๊บี้ ซี เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All I Want For Christmas is You (So So Def Remix) คำอ่านไทย Mariah Carey feat Momma Wow, Lil Bow Wow, Jermaine, So So Def

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น