เนื้อเพลง Who’s That Girl? คำอ่านไทย Eve

Uh Uh
(อา อา)
Yo Yo Yo
(โย โย โย)
They Wanna Know
(เด วอนนา โนว์)

Who’s That Girl
(ฮู แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Eve’s That Girl
(อี๊ฟ แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Who’s That Girl
(ฮู แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Eve’s That Girl
(อี๊ฟ แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

Can I Turn You On By My Word’s Spell
(แคน นาย เทิร์น ยู ออน บาย มาย เวิร์ด สเพลล)
Look Into My Eyes Think I Want You Can’t Tell
(ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย ทริ๊งค ไอ ว้อนท ยู แค็นท เทลล)
Me I Keep It Sexy Daddy So I Can’t Fail
(มี ไอ คี๊พ อิท เซคซิ แดดดิ โซ ไอ แค็นท เฟล)
Keep It Gangsta For The Cowards So I Give ’em Hell
(คี๊พ อิท แก๊งซดา ฟอร์ เดอะ โค๊หวาร์ด โซ ไอ กี๊ฝ เอ็ม เฮ็ลล)
Call Me Misfit Lips Spit A Gang Of Trash
(คอลลํ มี มิซฟีท ลิพ ซพิท ดา แก๊ง หงับ ทแร็ฌ)
Wrist Glist Now Cause I Make A Gang Of Cash
(ริ๊ซท กาส นาว ค๊อส ไอ เม้ค เก แก๊ง หงับ แค๊ช)
Light Glance Still Street With The Do Rag
(ไล๊ท แกล๊นซ์ สทิลล สทรีท วิธ เดอะ ดู แร๊ก)
Slang Spit Game Change Speech How They Do That
(ซแล็ง ซพิท เกม เช้งจํ สพีช ฮาว เด ดู แดท)
Watch They Mouths Drop Watch The Crowds Pop Up And Act Out
(ว๊อทช เด เม๊าธ ดรอพ ว๊อทช เดอะ คราวดํ พ็อพ อั๊พ แอนด์ แอ๊คท เอ๊าท)
Broads With The Screw Face Smash On And Knock Out
(บรอด วิธ เดอะ สครูว์ เฟซ สแม๊ช ออน แอนด์ น๊อค เอ๊าท)
Ain’t Changed Game Game Around Me I Run The Game
(เอน เช้งจํ เกม เกม อะราวนฺดฺ มี ไอ รัน เดอะ เกม)
If I Gotta Keep It Gritty So Be It I’m Supposed To Change
(อิ๊ฟ ฟาย กอททะ คี๊พ อิท กรีททิ โซ บี อิท แอม ซั๊พโพ้ส ทู เช้งจํ)
Like Simple Dizzy Broads Ain’t Messin’ With My Mental
(ไล๊ค ซิ๊มเพิ่ล ดีสสิ บรอด เอน เมซซิน วิธ มาย เม๊นท่อล)
Natural Born Hustlin’ B*tch Check What I’ve Been Through
(แนชแร็ล บอน ฮัสลิน บี *tch เช็ค ว๊อท แอฝ บีน ทรู)
Got Mine Took It From You And Now You Slot Mine
(ก็อท ไมน์ ทุค อิท ฟรอม ยู แอนด์ นาว ยู ซล็อท ไมน์)
Exec To My Own Sh*t Dawg I Ownin’ Dot Coms’
(Exec ทู มาย โอว์น ฌะ *ที ดาว ไอ Ownin ดอท Coms)

Who’s That Girl
(ฮู แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Eve’s That Girl
(อี๊ฟ แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Who’s That Girl
(ฮู แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Eve’s That Girl
(อี๊ฟ แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

Yo Yo I Can Understand Why You’re Scared Of Eve
(โย โย ไอ แคน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยัวร์ ซคา อ็อฝ อี๊ฟ)
Thought I Did It One Way Ain’t Prepared For Me
(ธอท ไอ ดิด ดิท วัน เวย์ เอน พรีแพร์ ฟอร์ มี)
Huh Mad Cause An Image I Don’t Care To Be
(ฮู แม้ด ค๊อส แอน อิ๊มเมจ ไอ ด้อนท์ แคร์ ทู บี)
Realness Real Sh*t Spit Reality
(เรียลเนต เรียล ฌะ *ที ซพิท ริแอลอิทิ)
Attitude Rude That’s The Philly In I
(แอ๊ททิจูด รู๊ด แด้ท เดอะ ฟิวลี่ อิน นาย)
Need Me In The Game I’m The Thrill In Your Life
(นี๊ด มี อิน เดอะ เกม แอม เดอะ ธริล อิน ยุร ไล๊ฟ)
Breath Of Fresh Air
(บรี๊ทฺรฺ อ็อฝ เฟรช แอร์)
Little Boys Hang Me On Their Wall I Grow ’em Chest Hair
(ลิ๊ทเทิ่ล บอย แฮง มี ออน แดร์ วอลล์ ไอ โกรว์ เอ็ม เชสทํ แฮร์)
Why You Listenin To Other Sh*t
(วาย ยู ลิเซินนิน ทู อ๊อเธ่อร์ ฌะ *ที)
You Go The Best Here
(ยู โก เดอะ เบ๊สท์ เฮียร)
Come On Try Your Luck Shorty I Got The Rest Scared
(คัมมอน ธราย ยุร ลัค ชอร์ทดิง ไอ ก็อท เดอะ เรสท ซคา)
Bet You Anything You Aint Ready And You Get Left There
(เบ๊ท ยู เอนอิธิง ยู เอน เร๊ดี้ แอนด์ ยู เก็ท เล๊ฟท แดร์)
Ain’t Known For Frontin’ Vouch For My Behavior
(เอน โนน ฟอร์ ฟ้อนดิน เฝาช ฟอร์ มาย บิเฮฟเยอะ)
Same Way They Get Down I Get Down For This Paper
(เซม เวย์ เด เก็ท เดาน นาย เก็ท เดาน ฟอร์ ดิส เพ๊เพ่อร์)
Sixteen Lean From My Pence So You Can Test Her
(ซิคซทีน ลีน ฟรอม มาย เพ็นซ โซ ยู แคน เทสท์ เฮอ)
Still Need To Know Who I Am Then Cop The Record
(สทิลล นี๊ด ทู โนว์ ฮู ไอ แอ็ม เด็น ค็อพ เดอะ เร๊คขอร์ด)
Take It Like A Class On Me And Learn The Lesson
(เท้ค อิท ไล๊ค เก คลาสสํ ออน มี แอนด์ เลิร์น เดอะ เล๊ซซั่น)
Bottom Line My World My Way Any Questions
(บ๊อทท่อม ไลน์ มาย เวิลด มาย เวย์ เอ๊นี่ เคว๊สชั่น)

Who’s That Girl
(ฮู แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Eve’s That Girl
(อี๊ฟ แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Who’s That Girl
(ฮู แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Eve’s That Girl
(อี๊ฟ แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

Uh Yo Power Moves Is Made Everyday By This Thorough B*tch
(อา โย พ๊าวเว่อร์ มู๊ฝ ซิส เมด เอวี่เดย์ บาย ดิส เทรอโร่ บี *tch)
I’mma Get This Bank Anyway That I Do This Sh*t
(แอมมา เก็ท ดิส แบ๊งค เอนอิเว แดท ไอ ดู ดิส ฌะ *ที)
I Was Born To Shine While Most Of Y’all Was Borderline Bullsh*t
(ไอ วอส บอน ทู ไชน์ ไวล์ โมซท อ็อฝ ยอล วอส บอร์เดอร์ไลน์ Bullsh*ที)
Know Exactly What I Want From Me You Cats Is Clueless
(โนว์ เอ็กแสคทลิ ว๊อท ไอ ว้อนท ฟรอม มี ยู แค๊ท ซิส คลูเลส)
Dispose The Flow Through My Hands Like Water
(ดิซโพส เดอะ โฟลว์ ทรู มาย แฮนด์ ไล๊ค ว๊อเท่อร)
Heat Starts Growing From My Son Or My Daughter
(ฮีท สท๊าร์ท กโรอิง ฟรอม มาย ซัน ออ มาย ด๊อเท่อร์)
Eve Want Her Own Cash F*ck What You Bought Her
(อี๊ฟ ว้อนท เฮอ โอว์น แค๊ช เอฟ *ck ว๊อท ยู บอท เฮอ)
He Spend You Owe That’s What Mommy Taught Her
(ฮี สเพ็นด ยู โอว์ แด้ท ว๊อท มอมมิ ทอท เฮอ)
All Ball Is Played Won’t Starve Today
(ออล บอล อีส เพลย์ ว็อนท สท๊าร์ฝ ทูเดย์)
Song After Song I Write So I Get Paid
(ซ็อง แอ๊ฟเท่อร ซ็อง ไอ ไร๊ท โซ ไอ เก็ท เพลด)
Thought I Wasn’t Followin’ Up With The Second Round
(ธอท ไอ วอสซึ้น Followin อั๊พ วิธ เดอะ เซ๊คคั่น ราวนด)
Now B*tch Swallow It Up While I Shut It Down
(นาว บี *tch สว๊อลโล่ว อิท อั๊พ ไวล์ ไอ ชั๊ท ดิธ เดาน)
Make Em Love Me Over Again And Over Your Name
(เม้ค เอ็ม ลัฝ มี โอ๊เฝ่อร อะเกน แอนด์ โอ๊เฝ่อร ยุร เนม)
Betcha They Get Over Your Style And Over Your Fame
(เบทชา เด เก็ท โอ๊เฝ่อร ยุร สไทล์ แอนด์ โอ๊เฝ่อร ยุร เฟม)
Why You Lookin Sad At Me I Ain’t The Blame
(วาย ยู ลุคกิน แซ้ด แอ็ท มี ไอ เอน เดอะ เบลม)
Back To Plan B Baby I Can Feel Your Pain
(แบ็ค ทู แพลน บี เบ๊บี้ ไอ แคน ฟีล ยุร เพน)

Who’s That Girl
(ฮู แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Eve’s That Girl
(อี๊ฟ แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Who’s That Girl
(ฮู แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Eve’s That Girl
(อี๊ฟ แดท เกิร์ล)
La La La La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who’s That Girl? คำอ่านไทย Eve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น