เนื้อเพลง Miss Murder คำอ่านไทย AFI

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Hey Miss Murder, can I
(เฮ มิซ เม๊อร์เด้อร์ , แคน นาย)
Hey Miss Murder, can I
(เฮ มิซ เม๊อร์เด้อร์ , แคน นาย)
Make beauty stay if I
(เม้ค บิ๊วที่ สเทย์ อิ๊ฟ ฟาย)
take my life?
(เท้ค มาย ไล๊ฟ)

With just a look they shook
(วิธ จั๊สท ดา ลุ๊ค เด ฌุค)
And heavens bowed before him.
(แอนด์ เฮ๊ฝเฝ่น บาว บีฟอร์ ฮิม)
Simply a look can break your heart.
(ซีมพลิ อะ ลุ๊ค แคน เบร๊ค ยุร ฮาร์ท)
The stars that pierce the sky;
(เดอะ สทาร์ แดท เพียซ เดอะ สกาย 😉
He left them all behind.
(ฮี เล๊ฟท เด็ม ออล บีฮายน์)
We’re left to wonder why
(เวีย เล๊ฟท ทู วั๊นเด้อร วาย)
He left us all behind.
(ฮี เล๊ฟท อัซ ซอร์ บีฮายน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Dreams of his crash won’t pass
(ดรีม อ็อฝ ฮิส คแร็ฌ ว็อนท เพซ)
Or how they all adored him.
(ออ ฮาว เด ออล อะโด ฮิม)
Beauty will last when spiraled down.
(บิ๊วที่ วิล ล๊าสท เว็น สไพ๊ร่อล เดาน)
The stars that mystify
(เดอะ สทาร์ แดท มีซทิไฟ)
He left them all behind.
(ฮี เล๊ฟท เด็ม ออล บีฮายน์)
And how his children cry
(แอนด์ ฮาว ฮิส ชีลดเร็น คราย)
He left us all behind.
(ฮี เล๊ฟท อัซ ซอร์ บีฮายน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

What’s the hook, the twist
(ว๊อท เดอะ ฮุ๊ค , เดอะ ทวิสท)
within this furthest mystery?
(วิธอิน ดิส เฟอเฑ็ซท มิ๊สเทอรี่)
I would gladly bet my life upon it.
(ไอ เวิด กแลดลิ เบ๊ท มาย ไล๊ฟ อุพอน หนิด)
At the cost of love your ray of light
(แอ็ท เดอะ คอสทํ อ็อฝ ลัฝ ยุร เรย์ อ็อฝ ไล๊ท)
Will fizzle out without hope.
(วิล fizzle เอ๊าท วิธเอ๊าท โฮพ)
When the empty sand just flowing through our empty skin,
(เว็น ดิ เอ๊มพที่ แซนด์ จั๊สท ฟโลอิง ทรู เอ๊า เอ๊มพที่ สกิน ,)
Ever searching for what we were promised.
(เอ๊เฝ่อร์ เซิชอิง ฟอร์ ว๊อท วี เวอ พรอมอิซ)
Reaching for the golden ring we’d never let go,
(รีชชิง ฟอร์ เดอะ โกลเด็น ริง เว็ด เน๊เฝ่อร์ เล็ท โก ,)
Who would ever let us put our filthy hands upon it?
(ฮู เวิด เอ๊เฝ่อร์ เล็ท อัซ พุท เอ๊า ฟีลธิ แฮนด์ อุพอน หนิด)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miss Murder คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น