เนื้อเพลง Hell Yeah คำอ่านไทย Ginuwine feat Birdman

Uh, Woo, ooh ooh, ooh ooh, ooh ooh, ooh ooh
(อา , วู , อู้ อู้ , อู้ อู้ , อู้ อู้ , อู้ อู้)

[Chorus – Ginuwine]
([ ค๊อรัส Ginuwine ])
Have you ever seen the thug in the club with a bottle turned up
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน เดอะ ธัก อิน เดอะ คลับ วิธ อะ บ๊อทเทิ่ล เทิร์น อั๊พ)
Head bobbin’ like hell, yeah
(เฮด บอบบิน ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)
Have you ever seen the chick in the club with a drink in the cup
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน เดอะ ชิค อิน เดอะ คลับ วิธ อะ ดริ๊งค อิน เดอะ คัพ)
Booty shakin’ like hell, yeah
(บูทิ เชคกิน ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)
Have you seen those Big Tymers pull up in the front of the club
(แฮ็ฝ ยู ซีน โฑส บิ๊ก Tymers พูลล อั๊พ อิน เดอะ ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ คลับ)
24s like hell, yeah
(24s ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)
Have you ever seen 50 thousand strong with their hands in the air
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน 50 เธ๊าซั่นด สทรอง วิธ แดร์ แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
Up and down like hell, yeah
(อั๊พ แอนด์ เดาน ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)

[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
So fresh, so fly, so sweet, so polite
(โซ เฟรช , โซ ฟลาย , โซ สวี้ท , โซ โพไล๊ท)
So much, too many, but we ridin’ tonight
(โซ มัช , ทู เมนอิ , บั๊ท วี ริดอิน ทูไน๊ท)
Well, it’s that pimp talk that ain’t that pimp walk
(เวลล , อิทซ แดท พิมพ ท๊อล์ค แดท เอน แดท พิมพ ว๊อล์ค)
It’s big pimpin’ over here, player, that just started
(อิทซ บิ๊ก พิมปิน โอ๊เฝ่อร เฮียร , เพย์เยอร์ , แดท จั๊สท สท๊าร์ท)
See, we fresh with Air Ones, Lexus and big drums
(ซี , วี เฟรช วิธ แอร์ วัน , เล็กเซด แซน บิ๊ก ดรัม)

[Ginuwine]
([ Ginuwine ])
Chips, Willie Chicks, Willie crisp, big fun
(ชิพ , วิลลี ชิค , วิลลี คริซพ , บิ๊ก ฟัน)

[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Ma, you worry none, the minks come with the guns
(มา , ยู ว๊อร์รี่ นัน , เดอะ มิงค คัม วิธ เดอะ กัน)
Prada, the Gucci, it’s all in Bird fun
(พราดา , เดอะ กู๊ซชี่ , อิทซ ซอร์ อิน เบิร์ด ฟัน)

[Ginuwine]
([ Ginuwine ])
I’m sittin’ in my truck, snakin’ the club out
(แอม ซิทดิน อิน มาย ทรั๊ค , snakin เดอะ คลับ เอ๊าท)
Kill this sip then go wild the f*ck out
(คิลล์ ดิส ซิพ เด็น โก ไวลด์ เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท)
Up in the club with my hands in the air
(อั๊พ อิน เดอะ คลับ วิธ มาย แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
There’s so much sh*t in the atmosphere
(แดร์ โซ มัช ฌะ *ที อิน ดิ แอ๊ทโมสเฟียรฺ)
So girl, quit frontin’ and get you’re ass over here
(โซ เกิร์ล , ควิท ฟ้อนดิน แอนด์ เก็ท ยัวร์ อาซ โอ๊เฝ่อร เฮียร)
And get yourself a cup of this Crown and Belvedere
(แอนด์ เก็ท ยุรเซลฟ อะ คัพ อ็อฝ ดิส คราวน์ แอนด์ Belvedere)
I’m all off in the corner 100 honeys takin’ pics
(แอม ออล ออฟฟ อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ 100 ฮั๊นนี่ ทอคกิ่น พิค)
They be in the VIP with lots of chicks
(เด บี อิน เดอะ วีไอพี วิธ ล็อท อ็อฝ ชิค)
I’m pimped out now, low cut, and a pick
(แอม พิมพ เอ๊าท นาว , โลว คัท , แอนด์ อะ พิค)
G and Big Tymers together, that’s what I’m talkin’
(จี แอนด์ บิ๊ก Tymers ทูเก๊ทเธ่อร์ , แด้ท ว๊อท แอม ทอคกิ่น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Have you ever seen the thug in the club with a bottle turned up
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน เดอะ ธัก อิน เดอะ คลับ วิธ อะ บ๊อทเทิ่ล เทิร์น อั๊พ)
Head bobbin’ like hell, yeah
(เฮด บอบบิน ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)
Have you ever seen the chick in the club with a drink in the cup
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน เดอะ ชิค อิน เดอะ คลับ วิธ อะ ดริ๊งค อิน เดอะ คัพ)
Booty shakin’ like hell, yeah
(บูทิ เชคกิน ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)
Have you seen those Big Tymers pull up in the front of the club
(แฮ็ฝ ยู ซีน โฑส บิ๊ก Tymers พูลล อั๊พ อิน เดอะ ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ คลับ)
24s like hell, yeah
(24s ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)
Have you ever seen 50 thousand strong with their hands in the air
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน 50 เธ๊าซั่นด สทรอง วิธ แดร์ แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
Up and down like hell, yeah
(อั๊พ แอนด์ เดาน ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)

[Ginuwine]
([ Ginuwine ])
So fresh, so clean, so shiny, on a beam
(โซ เฟรช , โซ คลีน , โซ ไฌนอิ , ออน อะ บีม)
Girl, you’re so mean, why you’re doin’ a damn thing
(เกิร์ล , ยัวร์ โซ มีน , วาย ยัวร์ โดย อะ แดมนํ ทริง)
Any more room for me in those jeans
(เอ๊นี่ โม รูม ฟอร์ มี อิน โฑส ยีน)
Uh-huh, uh-huh
(อา ฮู , อา ฮู)
We got so many rooms in the Swiss like we were Swiss sailors
(วี ก็อท โซ เมนอิ รูม ซิน เดอะ ซวิซ ไล๊ค วี เวอ ซวิซ เซลเออะ)
Mami, givin’ me head like she’s a brain doner
(มัมมี , กีฝอิน มี เฮด ไล๊ค ชี ซา เบรน doner)
A pool party in my crib at the Daytona
(อะ พูล พ๊าร์ที่ อิน มาย คริบ แอ็ท เดอะ Daytona)
Hosted by Sonia and Monya, ooh
(โฮสท บาย Sonia แอนด์ Monya , อู้)

[Baby]
([ เบ๊บี้ ])
Mami, walkin’ up the beach, so fly, so neat
(มัมมี , วอคกิน อั๊พ เดอะ บีช , โซ ฟลาย , โซ นี๊ท)
It’s me and Ginuwine, 23s on our feet
(อิทซ มี แอนด์ Ginuwine , 23s ออน เอ๊า ฟีท)
Say mami, you look good, mami, you’re so fly
(เซย์ มัมมี , ยู ลุ๊ค กู๊ด , มัมมี , ยัวร์ โซ ฟลาย)
You need a D-Boy, come over here and get superfly
(ยู นี๊ด อะ ดี บอย , คัม โอ๊เฝ่อร เฮียร แอนด์ เก็ท ซูปเพอฟาย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Have you ever seen the thug in the club with a bottle turned up
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน เดอะ ธัก อิน เดอะ คลับ วิธ อะ บ๊อทเทิ่ล เทิร์น อั๊พ)
Head bobbin’ like hell, yeah
(เฮด บอบบิน ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)
Have you ever seen the chick in the club with a drink in the cup
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน เดอะ ชิค อิน เดอะ คลับ วิธ อะ ดริ๊งค อิน เดอะ คัพ)
Booty shakin’ like hell, yeah
(บูทิ เชคกิน ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)
Have you seen those Big Tymers pull up in the front of the club
(แฮ็ฝ ยู ซีน โฑส บิ๊ก Tymers พูลล อั๊พ อิน เดอะ ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ คลับ)
24s like hell, yeah
(24s ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)
Have you ever seen 50 thousand strong with their hands in the air
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน 50 เธ๊าซั่นด สทรอง วิธ แดร์ แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
Up and down like hell, yeah
(อั๊พ แอนด์ เดาน ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)

[Ginuwine]
([ Ginuwine ])
Said we love them cars and we love them chicks
(เซ็ด วี ลัฝ เด็ม คารํ แซน วี ลัฝ เด็ม ชิค)
And we love them parties and we love that Cris’
(แอนด์ วี ลัฝ เด็ม พาร์ที แซน วี ลัฝ แดท คริซ)
And we love them houses and we love that ice
(แอนด์ วี ลัฝ เด็ม เฮ้าส แซน วี ลัฝ แดท ไอ๊ซ์)
And when we rollin’ through your hood we love to shoot that dice
(แอนด์ เว็น วี โรลลิน ทรู ยุร ฮุด วี ลัฝ ทู ชู๊ท แดท ไดซ)

[Chorus x2]:
([ ค๊อรัส x2 ] :)
Have you ever seen the thug in the club with a bottle turned up
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน เดอะ ธัก อิน เดอะ คลับ วิธ อะ บ๊อทเทิ่ล เทิร์น อั๊พ)
Head bobbin’ like hell, yeah
(เฮด บอบบิน ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)
Have you ever seen the chick in the club with a drink in the cup
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน เดอะ ชิค อิน เดอะ คลับ วิธ อะ ดริ๊งค อิน เดอะ คัพ)
Booty shakin’ like hell, yeah
(บูทิ เชคกิน ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)

Have you seen those Big Tymers pull up in the front of the club
(แฮ็ฝ ยู ซีน โฑส บิ๊ก Tymers พูลล อั๊พ อิน เดอะ ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ คลับ)
24s like hell, yeah
(24s ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)
Have you ever seen 50 thousand strong with their hands in the air
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน 50 เธ๊าซั่นด สทรอง วิธ แดร์ แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
Up and down like hell, yeah
(อั๊พ แอนด์ เดาน ไล๊ค เฮ็ลล , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hell Yeah คำอ่านไทย Ginuwine feat Birdman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น