เนื้อเพลง I Can Change คำอ่านไทย John Legend

Hmm…
(อึม)

Snoop talking
(ซนูพ ทอคอิง)
Hey yo nephew check this out man
(เฮ โย เน๊พิ่ว เช็ค ดิส เอ๊าท แมน)
Now I know you got that bad chick right there
(นาว ไอ โนว์ ยู ก็อท แดท แบ้ด ชิค ไร๊ท แดร์)
You aint even tripping off of her
(ยู เอน อี๊เฝ่น ทริพพิง ออฟฟ อ็อฝ เฮอ)
But she doing all of that for you
(บั๊ท ชี ดูอิง ออล อ็อฝ แดท ฟอร์ ยู)
She got this, she got that
(ชี ก็อท ดิส , ชี ก็อท แดท)
She’s off the hizzle
(ชี ออฟฟ เดอะ hizzle)
I mean when you find one like that
(ไอ มีน เว็น ยู ไฟนด์ วัน ไล๊ค แดท)
You got to make that change man
(ยู ก็อท ทู เม้ค แดท เช้งจํ แมน)
Cuz they don’t come too often
(คัซ เด ด้อนท์ คัม ทู อ๊อฟเฟ่น)
And when they do come
(แอนด์ เว็น เด ดู คัม)
You gotta be smart enough to know when to change
(ยู กอททะ บี สมาร์ท อีน๊าฟ ทู โนว์ เว็น ทู เช้งจํ)
Like Sam Cooke say change gon’ come nephew
(ไล๊ค แซม คุ๊ก เซย์ เช้งจํ ก็อน คัม เน๊พิ่ว)
And you better believe that
(แอนด์ ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ แดท)

As I look back on all that I’ve done to you
(แอส ซาย ลุ๊ค แบ็ค ออน ออล แดท แอฝ ดัน ทู ยู)
My biggest regrets
(มาย บิ๊กเกส รีเกร๊ท)
The things that I never could do
(เดอะ ทริง แดท ไอ เน๊เฝ่อร์ เคิด ดู)
I see the light now baby it’s shining through
(ไอ ซี เดอะ ไล๊ท นาว เบ๊บี้ อิทซ ชายนิง ทรู)
Gotta give up the game
(กอททะ กี๊ฝ อั๊พ เดอะ เกม)
Yeah I got some changin’ to do
(เย่ ไอ ก็อท ซัม เช้นงิน ทู ดู)

I won’t get high if you want it
(ไอ ว็อนท เก็ท ไฮฮ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ)
Get that straight
(เก็ท แดท สเทร๊ท)
9 to 5 if you want it
(นาย ทู ไฟท์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ)
Keep my ass home at night if you want it
(คี๊พ มาย อาซ โฮม แอ็ท ไน๊ท อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ)
Whatever you need me to do
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู นี๊ด มี ทู ดู)

When you talk I’ma listen
(เว็น ยู ท๊อล์ค แอมอา ลิ๊สซึ่น)
Give you all that attention you missing
(กี๊ฝ ยู ออล แดท แอ็ทเทนฌัน ยู มีซซิง)
Girl I swear I’ma handle my business
(เกิร์ล ไอ สแวร์ แอมอา แฮ๊นเดิ้ล มาย บีสเน็ซ)
Just like a real man should do
(จั๊สท ไล๊ค เก เรียล แมน เชิด ดู)

I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
I can change [you know I can change baby]
(ไอ แคน เช้งจํ [ ยู โนว์ ไอ แคน เช้งจํ เบ๊บี้ ])
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
For you [you know I can stop baby]
(ฟอร์ ยู [ ยู โนว์ ไอ แคน สท๊อพ เบ๊บี้ ])
I can change [you know I change baby]
(ไอ แคน เช้งจํ [ ยู โนว์ ไอ เช้งจํ เบ๊บี้ ])
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
For you [you know I can stop baby]
(ฟอร์ ยู [ ยู โนว์ ไอ แคน สท๊อพ เบ๊บี้ ])

I’ll give up all the places I used to go
(อิลล กี๊ฝ อั๊พ ออล เดอะ เพลส ซาย ยู๊ส ทู โก)
Stay out the club
(สเทย์ เอ๊าท เดอะ คลับ)
Stay home because I’m with you
(สเทย์ โฮม บิคอส แอม วิธ ยู)
I’ll give up all those girls that I used to know
(อิลล กี๊ฝ อั๊พ ออล โฑส เกิร์ล แดท ไอ ยู๊ส ทู โนว์)
They don’t compare
(เด ด้อนท์ คอมแพร์)
Baby I swear it’s the truth [you know it’s the truth baby]
(เบ๊บี้ ไอ สแวร์ อิทซ เดอะ ทรู๊ธ [ ยู โนว์ อิทซ เดอะ ทรู๊ธ เบ๊บี้ ])

So I’m through with the women
(โซ แอม ทรู วิธ เดอะ วีมเอิน)
Yeah that’s right
(เย่ แด้ท ไร๊ท)
I give up on the pimpin’
(ไอ กี๊ฝ อั๊พ ออน เดอะ พิมปิน)
Girl I’m gonna repent from my sinnin’
(เกิร์ล แอม กอนนะ ริเพนท ฟรอม มาย sinnin)
If that’s what you want me to do
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู ดู)

I’ll get right if you want it
(อิลล เก็ท ไร๊ท อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ)
Go to church
(โก ทู เชิร์ช)
Get baptized if you want it
(เก็ท แบพไทส อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ)
Girl you opened my eyes and I’m gonna
(เกิร์ล ยู โอ๊เพ่น มาย อาย แซน แอม กอนนะ)
Be much better for you
(บี มัช เบ๊ทเท่อร์ ฟอร์ ยู)

Baby believe me
(เบ๊บี้ บีลี๊ฝ มี)
Baby believe me
(เบ๊บี้ บีลี๊ฝ มี)

I can change [you know I can change baby]
(ไอ แคน เช้งจํ [ ยู โนว์ ไอ แคน เช้งจํ เบ๊บี้ ])
I can change [know I can change baby]
(ไอ แคน เช้งจํ [ โนว์ ไอ แคน เช้งจํ เบ๊บี้ ])
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
For you
(ฟอร์ ยู)
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
For you
(ฟอร์ ยู)

Snoop’s Rap
(ซนูพ แร็พ)
Take me to the river
(เท้ค มี ทู เดอะ ริ๊เฝ่อร์)
And baptize my soul
(แอนด์ แบพไทส มาย โซล)
I’m so outta control
(แอม โซ เอ๊าตา คอนโทรล)
Needing someone to hold
(นี๊ดดิง ซัมวัน ทู โฮลด์)
Man it’s cold
(แมน อิทซ โคลด์)
I aint been clubbin’, drinkin’, or smokin’
(ไอ เอน บีน แคปบิน , ดริงคิน , ออ สโมกิน)
I’m focused
(แอม โฟ๊คัส)
Bowin’ down every night prayin’ and hopin’
(Bowin เดาน เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท เพลย์อิน แอนด์ โฮพปิน)

I’m trying to figure out a way
(แอม ทไรอิง ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ดา เวย์)
But I just don’t know how to say
(บั๊ท ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู เซย์)
But I’m rearrangin’
(บั๊ท แอม rearrangin)
Hopefully I’m changin’
(โฮพฟุลิ แอม เช้นงิน)
And you can see that
(แอนด์ ยู แคน ซี แดท)
Baby cuz it’s hard for me
(เบ๊บี้ คัซ อิทซ ฮาร์ด ฟอร์ มี)
Kinda sorta odd for me
(กินดา โซร์ดา อ๊อดด ฟอร์ มี)
But aint nothing to it
(บั๊ท เอน นัธอิง ทู อิท)
If you need me to do it
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด มี ทู ดู อิท)
I guess…
(ไอ เกสส)

I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
For you [I’ll give up on the pimpin’ for you]
(ฟอร์ ยู [ อิลล กี๊ฝ อั๊พ ออน เดอะ พิมปิน ฟอร์ ยู ])
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
For you [sing it again y’all]
(ฟอร์ ยู [ ซิง อิท อะเกน ยอล ])

I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
For you
(ฟอร์ ยู)
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
I can change
(ไอ แคน เช้งจํ)
For you
(ฟอร์ ยู)

You know I can stop baby
(ยู โนว์ ไอ แคน สท๊อพ เบ๊บี้)

Gotta believe me [you gotta belive me baby]
(กอททะ บีลี๊ฝ มี [ ยู กอททะ บิวลีฝ มี เบ๊บี้ ])
Gotta believe me [mmm yeah]
(กอททะ บีลี๊ฝ มี [ อึม เย่ ])
I telling the truth
(ไอ เทลลิง เดอะ ทรู๊ธ)

You know I can stop baby
(ยู โนว์ ไอ แคน สท๊อพ เบ๊บี้)

Gotta believe me [believe me]
(กอททะ บีลี๊ฝ มี [ บีลี๊ฝ มี ])
Gotta believe me [believe me yeah]
(กอททะ บีลี๊ฝ มี [ บีลี๊ฝ มี เย่ ])
I’m telling the truth
(แอม เทลลิง เดอะ ทรู๊ธ)

Get baptized if you want it
(เก็ท แบพไทส อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ)
This time I mean it
(ดิส ไทม์ ไอ มีน หนิด)

Gotta believe me [this time I mean it]
(กอททะ บีลี๊ฝ มี [ ดิส ไทม์ ไอ มีน หนิด ])
Gotta believe me
(กอททะ บีลี๊ฝ มี)
I’m telling the truth
(แอม เทลลิง เดอะ ทรู๊ธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can Change คำอ่านไทย John Legend

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น