เนื้อเพลง Cheek to Cheek คำอ่านไทย Eva Cassidy

Heaven, I’m in heaven
(เฮ๊ฝเฝ่น , แอม อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
and my heart beats so that I can hardly speak
(แอนด์ มาย ฮาร์ท บีท โซ แดท ไอ แคน ฮาดลิ สพี๊ค)
And I seem to find the happiness I seek
(แอนด์ ดาย ซีม ทู ไฟนด์ เดอะ แฮพพิเน็ซ ซาย ซี๊ค)
When we’re out together dancing cheek to cheek
(เว็น เวีย เอ๊าท ทูเก๊ทเธ่อร์ แด็นซิง ชีค ทู ชีค)

Oh, heaven, I’m in heaven
(โอ , เฮ๊ฝเฝ่น , แอม อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
and the cares that hung around me through the week
(แอนด์ เดอะ แคร์ แดท ฮัง อะราวนฺดฺ มี ทรู เดอะ วี๊ค)
Seem to vanish like a gambler’s lucky streak
(ซีม ทู แฝ๊หนิช ไล๊ค เก แกมบเลอะ ลัคคิ สทรี๊ค)
When we’re out together dancing cheek to cheek
(เว็น เวีย เอ๊าท ทูเก๊ทเธ่อร์ แด็นซิง ชีค ทู ชีค)

Oh, I love to go out fishing
(โอ , ไอ ลัฝ ทู โก เอ๊าท ฟิชชิง)
in an ocean or a creek
(อิน แอน โอ๊เชี่ยน ออ รา ครีค)
But it wouldn’t thrill me half as much as
(บั๊ท ดิธ วูดดึ่น ธริล มี ฮาล์ฟ แอส มัช แอส)
dancing cheek to cheek
(แด็นซิง ชีค ทู ชีค)

Oh, I love to climb a mountain
(โอ , ไอ ลัฝ ทู ไคลบ์ อะ เม๊าเท่น)
and reach the highest peak
(แอนด์ รี๊ช เดอะ ฮายเอส พี๊ค)
But it wouldn’t thrill me half as much as
(บั๊ท ดิธ วูดดึ่น ธริล มี ฮาล์ฟ แอส มัช แอส)
dancing cheek to cheek
(แด็นซิง ชีค ทู ชีค)

Won’t you come and dance with me
(ว็อนท ยู คัม แอนด์ แด๊นซ์ วิธ มี)
I want my arms about you
(ไอ ว้อนท มาย อาร์ม อะเบ๊าท ยู)
The charms about you
(เดอะ ชาร์ม อะเบ๊าท ยู)
will carry me through
(วิล แค๊รรี่ มี ทรู)
To heaven, I’m in heaven
(ทู เฮ๊ฝเฝ่น , แอม อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
The cares that hung around me through the week
(เดอะ แคร์ แดท ฮัง อะราวนฺดฺ มี ทรู เดอะ วี๊ค)
Seem to vanish like a gambler’s lucky streak
(ซีม ทู แฝ๊หนิช ไล๊ค เก แกมบเลอะ ลัคคิ สทรี๊ค)
When we’re out together dancing cheek to cheek
(เว็น เวีย เอ๊าท ทูเก๊ทเธ่อร์ แด็นซิง ชีค ทู ชีค)
Oh, won’t you come and dance with me
(โอ , ว็อนท ยู คัม แอนด์ แด๊นซ์ วิธ มี)
I want my arms about you
(ไอ ว้อนท มาย อาร์ม อะเบ๊าท ยู)
The charms about you
(เดอะ ชาร์ม อะเบ๊าท ยู)
will carry me through
(วิล แค๊รรี่ มี ทรู)
To heaven, I’m in heaven
(ทู เฮ๊ฝเฝ่น , แอม อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
The cares that hung around me through the week
(เดอะ แคร์ แดท ฮัง อะราวนฺดฺ มี ทรู เดอะ วี๊ค)
seem to vanish like a gambler’s lucky streak
(ซีม ทู แฝ๊หนิช ไล๊ค เก แกมบเลอะ ลัคคิ สทรี๊ค)
Oh, when we’re out together
(โอ , เว็น เวีย เอ๊าท ทูเก๊ทเธ่อร์)
out together
(เอ๊าท ทูเก๊ทเธ่อร์)
When we’re out together
(เว็น เวีย เอ๊าท ทูเก๊ทเธ่อร์)
dancing cheek to cheek
(แด็นซิง ชีค ทู ชีค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cheek to Cheek คำอ่านไทย Eva Cassidy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น