เนื้อเพลง Too Much Monkey Business คำอ่านไทย Elvis Presley

Salesman talking to me tried to run me up a creek
(เซลสแม็น ทอคอิง ทู มี ทไร ทู รัน มี อั๊พ อะ ครีค)
Says you can buy it, go on try it, you can pay me next week
(เซย์ ยู แคน บาย อิท , โก ออน ธราย อิท , ยู แคน เพย์ มี เน๊กซท วี๊ค)
Uh-uh, too much monkey business, too much monkey business
(อา อา , ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ , ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ)
Too much monkey business for me to be involved in
(ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ ฟอร์ มี ทู บี อินโฝ๊ลฝ อิน)
Oh-ho-ho
(โอ โฮ โฮ)

Blonde haired, good lookin’ tryin’ to get me hooked
(บล็อนด แฮร์ , กู๊ด ลุคกิน ทายอิน ทู เก็ท มี ฮุ๊ค)
Wants me to marry, settle down and get a home and and write a book
(ว้อนท มี ทู แม๊ร์รี่ , เซ็ทเทิ่ล เดาน แอนด์ เก็ท ดา โฮม แอนด์ แอนด์ ไร๊ท อะ บุ๊ค)
Uh-uh, too much monkey business, too much monkey business
(อา อา , ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ , ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ)
Too much monkey business for me to be involved in
(ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ ฟอร์ มี ทู บี อินโฝ๊ลฝ อิน)
Oh-ho-ho
(โอ โฮ โฮ)

Pay phone, somethin’ wrong, dial gone,
(เพย์ โฟน , ซัมติน รอง , ได๊อัล กอน ,)
Well me ought to sue the operator for tellin’ me a tale
(เวลล มี อ๊อธ ทู ซู ดิ ออพเออะเรเทอะ ฟอร์ เทลลิน มี อะ เทล)
Uh-uh, too much monkey business, too much monkey business
(อา อา , ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ , ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ)
Too much monkey business for me to be involved in
(ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ ฟอร์ มี ทู บี อินโฝ๊ลฝ อิน)
Oh-ho-ho
(โอ โฮ โฮ)

Oh-ho-ho …… Oh-ho-ho …… Oh-ho-ho …… Oh-ho-ho
(โอ โฮ โฮ โอ โฮ โฮ โอ โฮ โฮ โอ โฮ โฮ)

Been to Vietnam, been a fightin’ in the war
(บีน ทู เวียดนาม , บีน อะ ไฟท์ดิน อิน เดอะ วอร์)
Army bar, army chow, army clothes, army car
(อามิ บาร์ , อามิ เชา , อามิ คโลฑ , อามิ คารํ)
Uh-uh, too much monkey business, too much monkey business
(อา อา , ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ , ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ)
Too much monkey business for me to be involved in
(ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ ฟอร์ มี ทู บี อินโฝ๊ลฝ อิน)
Oh-ho-ho
(โอ โฮ โฮ)

Workin’ in the fillin’ station, too many tasks
(เวิคกิน อิน เดอะ ฟิลลิน สเทชั่น , ทู เมนอิ ท๊าซค)
Wipe the windo’, check the tires, check the oil, dollar gas
(ไว๊พ เดอะ windo , เช็ค เดอะ ไทร์ , เช็ค ดิ ออยล์ , ดอลเลอะ แก๊ซ)
Uh-uh, too much monkey business, too much monkey business
(อา อา , ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ , ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ)
Too much monkey business for me to be involved in
(ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ ฟอร์ มี ทู บี อินโฝ๊ลฝ อิน)
Oh-ho-ho
(โอ โฮ โฮ)

Blonde haired, good lookin’ tryin’ to get me hooked
(บล็อนด แฮร์ , กู๊ด ลุคกิน ทายอิน ทู เก็ท มี ฮุ๊ค)
Wants me to marry, get a home, settle down and and write a book
(ว้อนท มี ทู แม๊ร์รี่ , เก็ท ดา โฮม , เซ็ทเทิ่ล เดาน แอนด์ แอนด์ ไร๊ท อะ บุ๊ค)
Uh-uh, too much monkey business, too much monkey business
(อา อา , ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ , ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ)
Too much monkey business for me to be involved in
(ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ ฟอร์ มี ทู บี อินโฝ๊ลฝ อิน)
Oh-ho-ho
(โอ โฮ โฮ)
Too much monkey business, Oh-ho-ho, too much monkey business, Oh-ho-ho
(ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ , โอ โฮ โฮ , ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ , โอ โฮ โฮ)
Too much monkey business, Oh-ho-ho too much monkey business, Oh-ho-ho
(ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ , โอ โฮ โฮ ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ , โอ โฮ โฮ)
Too much monkey business, Oh-ho-ho too much monkey business, Oh-ho-ho
(ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ , โอ โฮ โฮ ทู มัช มั๊งคี่ บีสเน็ซ , โอ โฮ โฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Too Much Monkey Business คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น