เนื้อเพลง Lay You Down คำอ่านไทย G-Unit

[Intro: 50 Cent]
([ อินโทร : 50 เซ็นท ])
G-Unit, they ain’t ready
(จี ยูนิท , เด เอน เร๊ดี้)
AHHHH!
(อา !)

[Hook: 50 Cent]
([ ฮุ๊ค : 50 เซ็นท ])
I don’t know what you been thinkin, don’t know what you been drinkin
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ติ้งกิน , ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ดริงคิน)
But you get outta line boy, I’ll lay your ass DOWN
(บั๊ท ยู เก็ท เอ๊าตา ไลน์ บอย , อิลล เลย์ ยุร อาซ เดาน)
Don’t know what you been thinkin, don’t know what you been drinkin
(ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ติ้งกิน , ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ดริงคิน)
But you get outta line boy, I’ll lay your ass DOWN
(บั๊ท ยู เก็ท เอ๊าตา ไลน์ บอย , อิลล เลย์ ยุร อาซ เดาน)

[Verse 1: 50 Cent]
([ เฝิซ วัน : 50 เซ็นท ])
I’ve been out in LA with Dre and Snoop for so long
(แอฝ บีน เอ๊าท อิน ลา วิธ ดรี แอนด์ ซนูพ ฟอร์ โซ ลอง)
I’m fin ta Crip walk and put some mo’herf*cking khakis on
(แอม ฟิน ทา คริป ว๊อล์ค แอนด์ พุท ซัม moherf*คิง คาคิ ออน)
Naw that’s aight man I ain’t got nothin to prove
(นอว แด้ท ไอชฺ แมน นาย เอน ก็อท นอทติน ทู พรู๊ฝ)
I’m rich but I still live like I got nothin to lose
(แอม ริ๊ช บั๊ท ไอ สทิลล ไล้ฝ ไล๊ค ไก ก็อท นอทติน ทู ลู้ส)
Look man, I don’t know what you been drinkin I don’t know what you been thinkin
(ลุ๊ค แมน , ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ดริงคิน นาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ติ้งกิน)
But get outta line and Snoop’s upside ya head
(บั๊ท เก็ท เอ๊าตา ไลน์ แอนด์ ซนูพ อัพไซต์ ยา เฮด)
The media they write whatever they choose
(เดอะ มีเดียะ เด ไร๊ท ฮว็อทเอฝเออะ เด ชู๊ส)
And the cops stay on my ass so I stay on the news
(แอนด์ เดอะ ค็อพ สเทย์ ออน มาย อาซ โซ ไอ สเทย์ ออน เดอะ นิว)
These other rap n*ggas couldn’t walk in my shoes
(ฑิส อ๊อเธ่อร์ แร็พ เอ็น *ggas คูดซึ่น ว๊อล์ค อิน มาย ชู)
Went through a bunch of bullsh*t while I was paying my dues
(เว็นท ทรู อะ บันช อ็อฝ bullsh*ที ไวล์ ไอ วอส เพย์อิง มาย ดิว)
They say my music make a gangsta wanna pop somethin
(เด เซย์ มาย มิ๊วสิค เม้ค เก แก๊งซดา วอนนา พ็อพ ซัมติน)
Well tell them n*ggas to get poppin & stop frontin
(เวลล เทลล เด็ม เอ็น *ggas ทู เก็ท พอพปิน & สท๊อพ ฟ้อนดิน)
You heard of me but do you know how I get down
(ยู เฮิด อ็อฝ มี บั๊ท ดู ยู โนว์ ฮาว ไอ เก็ท เดาน)
Stay with a vest on, roll wit a couple tre-pounds
(สเทย์ วิธ อะ เฝ็ซท ออน , โรลล วิท ดา คั๊พเพิ่ล tre เพานด)
In case you motherf*ckers wanna jump bad now
(อิน เค๊ส ยู motherf*ckers วอนนา จั๊มพ แบ้ด นาว)
I’ll start some bullsh*t and I’ma lay ya punk ass down
(อิลล สท๊าร์ท ซัม bullsh*ที แอนด์ แอมอา เลย์ ยา พรัค อาซ เดาน)

[Hook: 50 Cent]
([ ฮุ๊ค : 50 เซ็นท ])
I don’t know what you been thinkin, don’t know what you been drinkin
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ติ้งกิน , ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ดริงคิน)
But you get outta line boy, I’ll lay your ass DOWN
(บั๊ท ยู เก็ท เอ๊าตา ไลน์ บอย , อิลล เลย์ ยุร อาซ เดาน)
Don’t know what you been thinkin, don’t know what you been drinkin
(ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ติ้งกิน , ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ดริงคิน)
But you get outta line boy, I’ll lay your ass DOWN
(บั๊ท ยู เก็ท เอ๊าตา ไลน์ บอย , อิลล เลย์ ยุร อาซ เดาน)

[Verse 2: Young Buck]
([ เฝิซ ทู : ยัง บั๊ค ])
Hittin n*ggas from long range for writin the wrong thangs
(ฮิทดิน เอ็น *ggas ฟรอม ลอง เร๊นจ ฟอร์ ไรดิน เดอะ รอง เตง)
My name YOUNG BUCK but I look like a old mayn
(มาย เนม ยัง บั๊ค บั๊ท ไอ ลุ๊ค ไล๊ค เก โอลด์ เมน)
Just cuz I like ice don’t compare me to Lil Wayne
(จั๊สท คัซ ไอ ไล๊ค ไอ๊ซ์ ด้อนท์ คอมแพร์ มี ทู ลิล เวยอิน)
I make rap n*ggas dissapear like Lil Zane
(ไอ เม้ค แร็พ เอ็น *ggas dissapear ไล๊ค ลิล Zane)
See Buck been shot, but not more than 50
(ซี บั๊ค บีน ฌ็อท , บั๊ท น็อท โม แฑ็น 50)
I don’t dance, what I look like signin wit Diddy?
(ไอ ด้อนท์ แด๊นซ์ , ว๊อท ไอ ลุ๊ค ไล๊ค ซายนิน วิท ดิดดี้)
I got plans, grenades and the G-Unit wit me
(ไอ ก็อท แพลน , กริเนด แซน เดอะ จี ยูนิท วิท มี)
And on command, we spray give a f*ck who we hittin
(แอนด์ ออน คอมมานด์ , วี สเพรย์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ฮู วี ฮิทดิน)
What’s in my hand? A tan bout a hundred and sixty
(ว๊อท ซิน มาย แฮนด์ อะ แทน เบาท ดา ฮั๊นเดร็ด แอนด์ ซิคซทิ)
Hollow tips, four-fifths with the rubber grip
(ฮ๊อลโล่ว ทิพ , โฟ ฟิฟธ วิธ เดอะ รั๊บเบ่อร์ กริพ)
Crips & Bloods they show me love like I’m claimin a set
(คริป & บลัด เด โชว์ มี ลัฝ ไล๊ค แอม คลีมมิน อะ เซ็ท)
These industry n*ggas know they better pay me my check
(ฑิส อิ๊นดัสทรี่ เอ็น *ggas โนว์ เด เบ๊ทเท่อร์ เพย์ มี มาย เช็ค)
I get a kick outta seein these broke ass rappers
(ไอ เก็ท ดา คิ๊ค เอ๊าตา ซีอิน ฑิส บโรค อาซ แรพเพอ)
Ten people showed up that’s why your show got cancelled
(เท็น พี๊เพิ่ล โชว์ อั๊พ แด้ท วาย ยุร โชว์ ก็อท cancelled)
50 whatever they did to the kid is handled
(50 ฮว็อทเอฝเออะ เด ดิด ทู เดอะ คิด อีส แฮ๊นเดิ้ล)
N*ggas callin for these features but they get no answers
(เอ็น *ggas คอลลิน ฟอร์ ฑิส ฟี๊เจ้อร์ บั๊ท เด เก็ท โน แอ๊นเซ่อร)
F*CK Y’ALL N*GGAS
(เอฟ *CK ยอล เอ็น *GGAS)

[Hook: 50 Cent]
([ ฮุ๊ค : 50 เซ็นท ])
I don’t know what you been thinkin, don’t know what you been drinkin
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ติ้งกิน , ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ดริงคิน)
But you get outta line boy, I’ll lay your ass DOWN
(บั๊ท ยู เก็ท เอ๊าตา ไลน์ บอย , อิลล เลย์ ยุร อาซ เดาน)
Don’t know what you been thinkin, don’t know what you been drinkin
(ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ติ้งกิน , ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ดริงคิน)
But you get outta line boy, I’ll lay your ass DOWN
(บั๊ท ยู เก็ท เอ๊าตา ไลน์ บอย , อิลล เลย์ ยุร อาซ เดาน)

[Bridge: 50 Cent]
([ บริดจ : 50 เซ็นท ])
Everywhere we go, just leaves number one
(เอวี่แวร์ วี โก , จั๊สท ลี๊ฝ นั๊มเบ้อร์ วัน)
We won’t stop, every billboard chart [we number one, number one, number one]
(วี ว็อนท สท๊อพ , เอ๊เฝอร์รี่ billboard ชาร์ท [ วี นั๊มเบ้อร์ วัน , นั๊มเบ้อร์ วัน , นั๊มเบ้อร์ วัน ])
Man we own that slot, we won’t stop
(แมน วี โอว์น แดท ซล็อท , วี ว็อนท สท๊อพ)

[Hook: 50 Cent]
([ ฮุ๊ค : 50 เซ็นท ])
I don’t know what you been thinkin, don’t know what you been drinkin
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ติ้งกิน , ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ดริงคิน)
But you get outta line boy, I’ll lay your ass DOWN
(บั๊ท ยู เก็ท เอ๊าตา ไลน์ บอย , อิลล เลย์ ยุร อาซ เดาน)
Don’t know what you been thinkin, don’t know what you been drinkin
(ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ติ้งกิน , ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู บีน ดริงคิน)
But you get outta line boy, I’ll lay your ass DOWN
(บั๊ท ยู เก็ท เอ๊าตา ไลน์ บอย , อิลล เลย์ ยุร อาซ เดาน)

[Verse 3: Lloyd Banks]
([ เฝิซ ที : ลอยด แบ๊งค ])
A b*tch know it’s a privilege if I stop to check her
(อะ บี *tch โนว์ อิทซ ซา พริ๊ฝิเหลจ อิ๊ฟ ฟาย สท๊อพ ทู เช็ค เฮอ)
N*gga all I got is hot sh*t the kids call me Dr. Pepper
(เอ็น *gga ออล ไอ ก็อท อีส ฮอท ฌะ *ที เดอะ คิด คอลลํ มี เดทเออะ เพ๊พเพ่อร์)
And I don’t mean a soda
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ มีน อะ โซดะ)
The 16 top shot loader’ll bend ya ass up like yoga
(เดอะ 16 ท๊อพ ฌ็อท loaderll เบ็นด ยา อาซ อั๊พ ไล๊ค โยกะ)
Your f*ckin wit a soldier
(ยุร เอฟ *ckin วิท ดา โซ๊ลเจ้อร์)
I’m sellin tickets for a first class trip to a hospital folder
(แอม เซลลิน ทิ๊คเค๊ท ฟอร์ รา เฟิร์สท คลาสสํ ทริ๊พ ทู อะ ฮ๊อสพิท่อล โฟลเดอะ)
So please keep talkin
(โซ พลีซ คี๊พ ทอคกิ่น)
So we can spread your feet, and have you on your boulevard C-Walkin
(โซ วี แคน สเพร๊ด ยุร ฟีท , แอนด์ แฮ็ฝ ยู ออน ยุร บูลิฝาด ซี วอคกิน)
The birds keep hawkin, why?
(เดอะ เบิร์ด คี๊พ hawkin , วาย)
Cuz I’m burnin every CD and Walkman from D.C. to Boston
(คัซ แอม เบินนิน เอ๊เฝอร์รี่ ซีดี แอนด์ Walkman ฟรอม ดี ซี ทู บอซตัน)
I laugh at a snotty chick, b*tch I don’t argue
(ไอ ล๊าฟ แอ็ท ดา ซนอททิ ชิค , บี *tch ไอ ด้อนท์ อ๊าร์กิว)
I’ll leave a print in your ass from a karate kick
(อิลล ลี๊ฝ อะ พริ๊นท อิน ยุร อาซ ฟรอม มา คะราเท คิ๊ค)
Them n*ggas that Javey wit, got guns on the big body tip
(เด็ม เอ็น *ggas แดท Javey วิท , ก็อท กัน ออน เดอะ บิ๊ก บ๊อดี้ ทิพ)
And if they pull out you’d prolly sh*t
(แอนด์ อิ๊ฟ เด พูลล เอ๊าท ยูต พอวลี่ ฌะ *ที)
Jewelry got me in heavy gray pictures
(จูเอ็ลริ ก็อท มี อิน เฮ๊ฝฝี่ กเร พิ๊คเจ้อร์)
Plus I light up trees like every day’s Christmas
(พลัส ซาย ไล๊ท อั๊พ ทรี ไล๊ค เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ ครีซมัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lay You Down คำอ่านไทย G-Unit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น