เนื้อเพลง Oops!… I Did It Again คำอ่านไทย Britney Spears

Yeah
(เย่)
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)

I think I did it again
(ไอ ทริ๊งค ไอ ดิด ดิท อะเกน)
I made you believe we’re more than just friends
(ไอ เมด ยู บีลี๊ฝ เวีย โม แฑ็น จั๊สท เฟรน)
Oh baby, it might seem like a crush
(โอ เบ๊บี้ , อิท ไมท ซีม ไล๊ค เก ครัช)
But it doesn’t mean that I’m serious
(บั๊ท ดิธ ดัสอินท มีน แดท แอม ซี๊เรี๊ยส)

‘Cause to lose all my senses
(ค๊อส ทู ลู้ส ออล มาย เซ้นส)
That is just so typically me
(แดท อีส จั๊สท โซ ทีพอิแค็ลลิ มี)
Oh baby, baby
(โอ เบ๊บี้ , เบ๊บี้)

Oops!… I did it again
(อุ๊บสฺ ! ไอ ดิด ดิท อะเกน)
I played with your heart,
(ไอ เพลย์ วิธ ยุร ฮาร์ท ,)
Got lost in the game, oh baby, baby
(ก็อท ล็อซท อิน เดอะ เกม , โอ เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Oops!… you think I’m in love
(อุ๊บสฺ ! ยู ทริ๊งค แอม อิน ลัฝ)
That I’m sent from above
(แดท แอม เซ็นท ฟรอม อะโบ๊ฝ)
I’m not that innocent
(แอม น็อท แดท อิ๊นโนเซ้นท)

You see my problem is this
(ยู ซี มาย โพร๊เบล่ม อีส ดิส)
I’m dreaming away
(แอม ดรีมมิง อะเวย์)
Wishing that heroes they truly exist
(วิชชิ้ง แดท อีโร เด ทรูลิ เอ็กซิ๊สท)
I cry, watching the days
(ไอ คราย , วัทชิง เดอะ เดย์)
Can’t you see I’m a fool in so many ways
(แค็นท ยู ซี แอม มา ฟูล อิน โซ เมนอิ เวย์)

But to lose all my senses
(บั๊ท ทู ลู้ส ออล มาย เซ้นส)
That is just so typically me
(แดท อีส จั๊สท โซ ทีพอิแค็ลลิ มี)
Baby, oh
(เบ๊บี้ , โอ)

Oops!… I did it again
(อุ๊บสฺ ! ไอ ดิด ดิท อะเกน)
I played with your heart,
(ไอ เพลย์ วิธ ยุร ฮาร์ท ,)
Got lost in the game, oh baby, baby
(ก็อท ล็อซท อิน เดอะ เกม , โอ เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Oops!… you think I’m in love
(อุ๊บสฺ ! ยู ทริ๊งค แอม อิน ลัฝ)
That I’m sent from above
(แดท แอม เซ็นท ฟรอม อะโบ๊ฝ)
I’m not that innocent
(แอม น็อท แดท อิ๊นโนเซ้นท)

Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)

[spoken:]
([ ซโพเค็น : ])
” All aboard ”
(” ออล อะบ๊อร์ด “)
” Britney, before you go, there’s something I want you to have ”
(” บริทนี่ , บีฟอร์ ยู โก , แดร์ ซัมติง ไอ ว้อนท ยู ทู แฮ็ฝ “)
” Oh, it’s beautiful, but wait a minute, isn’t this…? ”
(” โอ , อิทซ บยูทิฟุล , บั๊ท เว้ท ดา มิ๊หนิท , อีสซึ่น ดิส “)
” Yeah, yes it is ”
(” เย่ , เย็ซ ซิท อีส “)
” But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end ”
(” บั๊ท ไอ ธอท ดิ โอลด์ เล๊ดี้ ดร็อพ ดิท อิ๊นทู ดิ โอ๊เชี่ยน อิน ดิ เอ็นด “)
” Well baby, I went down and got it for you ”
(” เวลล เบ๊บี้ , ไอ เว็นท เดาน แอนด์ ก็อท ดิธ ฟอร์ ยู “)
” Oh, you shouldn’t have ”
(” โอ , ยู ชูดดึ่น แฮ็ฝ “)

Oops!… I
(อุ๊บสฺ ! ไอ)
Did it again to your heart
(ดิด ดิท อะเกน ทู ยุร ฮาร์ท)
Got lost in this game, oh baby
(ก็อท ล็อซท อิน ดิส เกม , โอ เบ๊บี้)
Oops!… you
(อุ๊บสฺ ! ยู)
Think that I’m sent from above
(ทริ๊งค แดท แอม เซ็นท ฟรอม อะโบ๊ฝ)
I’m not that innocent
(แอม น็อท แดท อิ๊นโนเซ้นท)

Oops!… I did it again
(อุ๊บสฺ ! ไอ ดิด ดิท อะเกน)
I played with your heart,
(ไอ เพลย์ วิธ ยุร ฮาร์ท ,)
Got lost in the game, oh baby, baby
(ก็อท ล็อซท อิน เดอะ เกม , โอ เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Oops!… you think I’m in love
(อุ๊บสฺ ! ยู ทริ๊งค แอม อิน ลัฝ)
That I’m sent from above
(แดท แอม เซ็นท ฟรอม อะโบ๊ฝ)
I’m not [Not]
(แอม น็อท [ น็อท ])
That [That]
(แดท [ แดท ])
Innocent
(อิ๊นโนเซ้นท)

Oops!… I [Oops I] did it again [Did it again]
(อุ๊บสฺ ! ไอ [ อุ๊บสฺ ซาย ] ดิด ดิท อะเกน [ ดิด ดิท อะเกน ])
I played with your heart,
(ไอ เพลย์ วิธ ยุร ฮาร์ท ,)
Got lost in the game, oh baby, baby
(ก็อท ล็อซท อิน เดอะ เกม , โอ เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Oops!… you [Oops!… you] think I’m in love
(อุ๊บสฺ ! ยู [ อุ๊บสฺ ! ยู ] ทริ๊งค แอม อิน ลัฝ)
That I’m sent from above
(แดท แอม เซ็นท ฟรอม อะโบ๊ฝ)
I’m not that innocent
(แอม น็อท แดท อิ๊นโนเซ้นท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oops!… I Did It Again คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น