เนื้อเพลง Move Your Body คำอ่านไทย The Isley Brothers

Background Vocals: The Johnson Sisters, Raphael Saadiq
(แบ็คกราว โฝแค็ล : เดอะ จอนสัน ซิ๊สเท่อร์ , Raphael Saadiq)

{Intro}
({อินโทร })
I like you, Ronnie
(ไอ ไล๊ค ยู , รอนนี)

Come here, shorty
(คัม เฮียร , ชอร์ทดิง)
Back it up right over here, baby
(แบ็ค อิท อั๊พ ไร๊ท โอ๊เฝ่อร เฮียร , เบ๊บี้)
[Back it up right over here]
([ แบ็ค อิท อั๊พ ไร๊ท โอ๊เฝ่อร เฮียร ])
Right there [Yeah, slow]
(ไร๊ท แดร์ [ เย่ , สโลว์ ])
Don’t move [You got a body on you, baby]
(ด้อนท์ มู๊ฝ [ ยู ก็อท ดา บ๊อดี้ ออน ยู , เบ๊บี้ ])
Work your body [Work your body]
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ [ เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ])
You got a body baby, see some things
(ยู ก็อท ดา บ๊อดี้ เบ๊บี้ , ซี ซัม ทริง)
[Can you do your thing, baby]
([ แคน ยู ดู ยุร ทริง , เบ๊บี้ ])
Lord, have mercy
(หลอร์ด , แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่)
Yeah, yeah, yeah, I like that
(เย่ , เย่ , เย่ , ไอ ไล๊ค แดท)
Right like that, right like that
(ไร๊ท ไล๊ค แดท , ไร๊ท ไล๊ค แดท)
Like that, like that
(ไล๊ค แดท , ไล๊ค แดท)
Work it, work it, work it, work it
(เวิ๊ร์ค อิท , เวิ๊ร์ค อิท , เวิ๊ร์ค อิท , เวิ๊ร์ค อิท)

1 – I like the way you move your body
(วัน ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้)
So soft and so gentle
(โซ ซ๊อฟท แอนด์ โซ เจ๊นเทิ่ล)
You’re moving your body
(ยัวร์ มูฝอิง ยุร บ๊อดี้)
I like the way you move your body
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้)
Move your body [Move your body]
(มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ [ มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ ])
Move your body [Move you’re body]
(มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้ [ มู๊ฝ ยัวร์ บ๊อดี้ ])

You’ve got that thing that drives me crazy
(ยู๊ฟ ก็อท แดท ทริง แดท ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
Girl, can we go half on a baby
(เกิร์ล , แคน วี โก ฮาล์ฟ ออน อะ เบ๊บี้)
I’ll be your freak, you be my lady
(อิลล บี ยุร ฟรี๊ค , ยู บี มาย เล๊ดี้)
Cuz it’s your hips, your thighs, your lips, your eyes
(คัซ อิทซ ยุร ฮิพ , ยุร ไธ , ยุร ลิพ , ยุร อาย)

Girl, would you be my private dancer
(เกิร์ล , เวิด ยู บี มาย ไพร๊เฝท แดนเซอร์)
You’re all I need, you got the answer
(ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด , ยู ก็อท ดิ แอ๊นเซ่อร)
Girl, you’re my heat, you’re my fire
(เกิร์ล , ยัวร์ มาย ฮีท , ยัวร์ มาย ไฟเออะร)
Cuz it’s your hips, your thighs, your lips, you’re eyes
(คัซ อิทซ ยุร ฮิพ , ยุร ไธ , ยุร ลิพ , ยัวร์ อาย)

Repeat 1
(รีพี๊ท วัน)

Inside my mind, you got me trippin’
(อิ๊นไซด์ มาย ไมนด์ , ยู ก็อท มี ทริพพิน)
Inside my head, I see you strippin’
(อิ๊นไซด์ มาย เฮด , ไอ ซี ยู สตริพปิน)
Tap it just right and I’ll be tippin’
(แท็พ อิท จั๊สท ไร๊ท แอนด์ อิลล บี ทิพปิน)
Your hips, your thighs, your lips, your eyes
(ยุร ฮิพ , ยุร ไธ , ยุร ลิพ , ยุร อาย)

You got that thing that drives me crazy
(ยู ก็อท แดท ทริง แดท ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
Girl, can we go half on a baby
(เกิร์ล , แคน วี โก ฮาล์ฟ ออน อะ เบ๊บี้)
You got me wondering who’s that lady
(ยู ก็อท มี วันเดอะริง ฮู แดท เล๊ดี้)
Your hips, your thighs, your lips, your eyes
(ยุร ฮิพ , ยุร ไธ , ยุร ลิพ , ยุร อาย)
You know
(ยู โนว์)

Repeat 1
(รีพี๊ท วัน)

Play it, Earnie
(เพลย์ อิท , Earnie)
Oh, yeah babe, baby
(โอ , เย่ เบ้บ , เบ๊บี้)

I like the way, sho’ ’nuff I like it
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ , โช นัฟ ไอ ไล๊ค อิท)
I like the way, you know I like it there
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ , ยู โนว์ ไอ ไล๊ค อิท แดร์)
I like the way, sho’ ’nuff I like it
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ , โช นัฟ ไอ ไล๊ค อิท)
I like the way, you know I like it
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ , ยู โนว์ ไอ ไล๊ค อิท)

2 – {Johnson Sisters}
(ทู {จอนสัน ซิ๊สเท่อร์ })
Dance with me, come on dance with me baby
(แด๊นซ์ วิธ มี , คัมมอน แด๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)
Dance with me, make romance with me baby
(แด๊นซ์ วิธ มี , เม้ค โรแม๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)
Dance with me, come on dance with me baby
(แด๊นซ์ วิธ มี , คัมมอน แด๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)
Dance with me, make romance with me baby
(แด๊นซ์ วิธ มี , เม้ค โรแม๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)

Dance with me, come on dance with me baby
(แด๊นซ์ วิธ มี , คัมมอน แด๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)
Dance with me, make romance with me baby
(แด๊นซ์ วิธ มี , เม้ค โรแม๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)
Dance with me, come on dance with me baby
(แด๊นซ์ วิธ มี , คัมมอน แด๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)
Dance with me, make romance with me baby
(แด๊นซ์ วิธ มี , เม้ค โรแม๊นซ์ วิธ มี เบ๊บี้)

Oh baby, shake your body, baby [Whoa]
(โอ เบ๊บี้ , เช้ค ยุร บ๊อดี้ , เบ๊บี้ [ โว้ว ])
Come on, shake your body, baby [Whoa]
(คัมมอน , เช้ค ยุร บ๊อดี้ , เบ๊บี้ [ โว้ว ])
Come on, whew, shake your body, baby [Whoa]
(คัมมอน , ฮวู , เช้ค ยุร บ๊อดี้ , เบ๊บี้ [ โว้ว ])
Come on, oh shake it, baby [Whoa]
(คัมมอน , โอ เช้ค อิท , เบ๊บี้ [ โว้ว ])
Come on move, move
(คัมมอน มู๊ฝ , มู๊ฝ)

Repeat 2 until fade
(รีพี๊ท ทู อันทิล เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Move Your Body คำอ่านไทย The Isley Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น