เนื้อเพลง Swan Lake คำอ่านไทย Blackalicious

[Verse One: Gift of Gab]
([ เฝิซ วัน : กิฟท อ็อฝ แก็บ ])

Sittin on top of the bay, watchin the tide
(ซิทดิน ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เบย์ , วันชิน เดอะ ไทด์)
It’s time to break the tension away, come take a ride
(อิทซ ไทม์ ทู เบร๊ค เดอะ เท๊นชั่น อะเวย์ , คัม เท้ค เก ไรด์)
As you enter the dimension of the crew SoleSides
(แอส ยู เอ๊นเท่อร์ เดอะ ไดเม๊นชั่น อ็อฝ เดอะ ครู SoleSides)
It ain’t nuttin goin on but a party
(อิท เอน นัทดิน โกอิน ออน บั๊ท ดา พ๊าร์ที่)
Now brothers wanna flex but I’m over they heads
(นาว บร๊าเท่อรํ วอนนา ฟเล็คซ บั๊ท แอม โอ๊เฝ่อร เด เฮด)
I got the funky type of style to rip your vocals to shreds
(ไอ ก็อท เดอะ ฟังคิ ไท๊พ อ็อฝ สไทล์ ทู ริพ ยุร โฝแค็ล ทู ฌเร็ด)
I’m never runnin from the Feds wearin red Pro Keds
(แอม เน๊เฝ่อร์ รูนนิน ฟรอม เดอะ เฟ็ด เวียริน เร้ด พโร เคดสฺ)
Cause — I ain’t did nuttin to no-BODY!
(ค๊อส ไอ เอน ดิด นัทดิน ทู โน บ๊อดี้ !)
I dedicate that line to Shack from South Central
(ไอ เด๊ดดิเขต แดท ไลน์ ทู แฌ็ค ฟรอม เซ๊าธ เซนทแร็ล)
Not sayin I’m the baddest but I know I got potential
(น็อท เซย์อิน แอม เดอะ แบดเดส บั๊ท ไอ โนว์ ไอ ก็อท โพเท๊นเชี่ยล)
For every black man hung lyrically I lynch you
(ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ แบล๊ค แมน ฮัง ลีลิคครี ไอ ลินช ยู)
Your style is kinda dry hope my melody can quench you
(ยุร สไทล์ อีส กินดา ดราย โฮพ มาย เมลโอะดิ แคน คเว็นช ยู)
My soul is one with all although my ego is against you
(มาย โซล อีส วัน วิธ ออล ออลโทร มาย อี๊โก้ อีส อะเก๊นสท ยู)
See rap is a raw meat, so now I got to mince you
(ซี แร็พ อีส ซา รอว์ มี๊ท , โซ นาว ไอ ก็อท ทู มินซ ยู)
I’m playin rappers out like an old pair of gym shoes
(แอม เพลย์ยิน แรพเพอ เอ๊าท ไล๊ค แอน โอลด์ แพ อ็อฝ จิม ชู)
I can do anything, I can do anything
(ไอ แคน ดู เอนอิธิง , ไอ แคน ดู เอนอิธิง)
Crusin down the street in my six-four Impala
(คู้ซิน เดาน เดอะ สทรีท อิน มาย ซิกซ์ โฟ อิมพาร่า)
Is what I’d like to be doin if only I had the dollars
(อีส ว๊อท อาย ไล๊ค ทู บี โดย อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ แฮ็ด เดอะ ดอลเลอะ)
A baller ain’t a baller if he ain’t got balls
(อะ บอลเลอ เอน ดา บอลเลอ อิ๊ฟ ฮี เอน ก็อท บอล)
A scholar ain’t a scholar if he ain’t got scho-lastic
(อะ สคอล่าร์ เอน ดา สคอล่าร์ อิ๊ฟ ฮี เอน ก็อท scho lastic)
Education, and if not that, then learn from life
(เอดยุเคฌัน , แอนด์ อิ๊ฟ น็อท แดท , เด็น เลิร์น ฟรอม ไล๊ฟ)
Beyond all of the material crap
(บียอนด์ ออล อ็อฝ เดอะ มะเทียเรียล แครพ)
A human ain’t a human if he doesn’t make mistakes
(อะ ฮิ๊วแมน เอน ดา ฮิ๊วแมน อิ๊ฟ ฮี ดัสอินท เม้ค มิสเท้ค)
And the name of this song is Swan Lake
(แอนด์ เดอะ เนม อ็อฝ ดิส ซ็อง อีส ซว็อน เล้ค)

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

A planet ain’t a planet if it don’t have wars
(อะ แพล๊เหน็ท เอน ดา แพล๊เหน็ท อิ๊ฟ อิท ด้อนท์ แฮ็ฝ วอร์)
A battle ain’t a battle if you don’t catch scars
(อะ แบ๊ทเทิ้ล เอน ดา แบ๊ทเทิ้ล อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แค็ทช ซคา)
A mind that ain’t inquisitive really doesn’t got
(อะ ไมนด์ แดท เอน อินควีสอิทิฝ ริแอ็ลลิ ดัสอินท ก็อท)
Sh*t to live for if you can’t explore the
(ฌะ *ที ทู ไล้ฝ ฟอร์ อิ๊ฟ ยู แค็นท เอ็กซโพลร์ เดอะ)
Realms of thought you ought not test lest
(เรล์ม อ็อฝ ธอท ยู อ๊อธ น็อท เทสท์ เล็ซท)
You be chomped up, like a pop rock, stopped for a
(ยู บี chomped อั๊พ , ไล๊ค เก พ็อพ ร๊อค , สต๊อปพฺ ฟอร์ รา)
Bead from the weed lady, thought it was the bomb
(บีด ฟรอม เดอะ วี เล๊ดี้ , ธอท ดิธ วอส เดอะ บอมบฺ)
Really wasn’t nuttin but a bag of strong palms
(ริแอ็ลลิ วอสซึ้น นัทดิน บั๊ท ดา แบ๊ก หงับ สทรอง พาล์ม)
Lost twenty dollars, didn’t get high
(ล็อซท ทเว้นที่ ดอลเลอะ , ดิ๊นอิน เก็ท ไฮฮ)
Maybe next time I use my finances right
(เมบี เน๊กซท ไทม์ ไอ ยู๊ส มาย ไฟแน๊นซ ไร๊ท)
Live another day, learn another lesson
(ไล้ฝ อะน๊าเทร่อร์ เดย์ , เลิร์น อะน๊าเทร่อร์ เล๊ซซั่น)
Ain’t no need to get my mental status cold stressin
(เอน โน นี๊ด ทู เก็ท มาย เม๊นท่อล สเท๊ทัซ โคลด์ สเตสซิน)
That it’s so ill that it’s fo’-real that it’s
(แดท อิทซ โซ อิลล แดท อิทซ โฟ เรียล แดท อิทซ)
No skill displayed, de shades gone now
(โน สกิลล ดิสเพลย์ , ดี เฉด กอน นาว)
So it’s time to build my own umbrella
(โซ อิทซ ไทม์ ทู บิ้ลดํ มาย โอว์น อัมเบร๊ลล่า)
Tell it tell her hella mellow fellows loungin
(เทลล อิท เทลล เฮอ เฮลลา เมลโล เฟ๊ลโล่ว ลันจิน)
Better bread I never fled a header of the sounds and
(เบ๊ทเท่อร์ เบร้ด ดาย เน๊เฝ่อร์ ฟเล็ด อะ เฮดเออะ อ็อฝ เดอะ ซาวน์ด แซน)
All I wanna do is run my own universe
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส รัน มาย โอว์น ยูนิเฝิซ)
Grab the mic and let my spirit just FLOCK when I croon a verse
(แกร๊บ เดอะ ไมคะ แอนด์ เล็ท มาย สพีหริท จั๊สท ฟล๊อค เว็น นาย ครูน อะ เฝิซ)
Mind over matter, spirit over mind
(ไมนด์ โอ๊เฝ่อร แม๊ทเท่อร์ , สพีหริท โอ๊เฝ่อร ไมนด์)
A doobie and a skin funky breakbeats and rhymes
(อะ doobie แอนด์ อะ สกิน ฟังคิ เบ๊กบีท แซน ไรม)
A true blue homey to the end reminiscin with your
(อะ ทรู บลู โฮมี ทู ดิ เอ็นด reminiscin วิธ ยุร)
Sister in the living room gin
(ซิ๊สเท่อร์ อิน เดอะ ลีฝอิง รูม จิน)
A life with a plan nine acres on a land
(อะ ไล๊ฟ วิธ อะ แพลน ไนน เอ๊เค่อร์ ออน อะ แลนด์)
Building self by yourself helpin out a fellow man
(บีลดิง เซลฟ์ บาย ยุรเซลฟ เฮ้ลปิน เอ๊าท ดา เฟ๊ลโล่ว แมน)
Prepare for the essence when your inner soul’s free
(พรีแพร์ ฟอร์ ดิ เอ๊สเซ่นซ์ เว็น ยุร อีนเนอะ โซล ฟรี)
Before the departure plantin of the right seed
(บีฟอร์ เดอะ ดิพาเชอะ plantin อ็อฝ เดอะ ไร๊ท ซี)
I think what everybody’s strivin for is peace of mind
(ไอ ทริ๊งค ว๊อท เอวี่บอดี้ strivin ฟอร์ อีส พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
I’m thinkin the world is full of inner places that are out there to find
(แอม ติ้งกิน เดอะ เวิลด อีส ฟูล อ็อฝ อีนเนอะ เพลส แดท อาร์ เอ๊าท แดร์ ทู ไฟนด์)
Manipulated minds need to make an escape
(แมนิ๊พิวเหลท ไมนด์ นี๊ด ทู เม้ค แอน เอสเขพ)
And the name of this song is Swan Lake
(แอนด์ เดอะ เนม อ็อฝ ดิส ซ็อง อีส ซว็อน เล้ค)
Manipulated minds need to make an escape
(แมนิ๊พิวเหลท ไมนด์ นี๊ด ทู เม้ค แอน เอสเขพ)
And the name of this song is Swan Lake
(แอนด์ เดอะ เนม อ็อฝ ดิส ซ็อง อีส ซว็อน เล้ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Swan Lake คำอ่านไทย Blackalicious

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น