เนื้อเพลง Boss D.J. คำอ่านไทย Sublime

There’s a steel train comin’ through,
(แดร์ ซา สทีล เทรน คัมอิน ทรู ,)
I would take it if I could. And I would not lie to you
(ไอ เวิด เท้ค อิท อิ๊ฟ ฟาย เคิด แอนด์ ดาย เวิด น็อท ไล ทู ยู)
because Sunday morning soon will come
(บิคอส ซันดิ ม๊อร์นิ่ง ซูน วิล คัม)
when things would be much easier to say
(เว็น ทริง เวิด บี มัช อีสไซน์ ทู เซย์)
upon the microphone like a boss DJ
(อุพอน เดอะ ไมคโระโฟน ไล๊ค เก บอส ดีเจ)
when I would work upon the sea like it was dry land.
(เว็น นาย เวิด เวิ๊ร์ค อุพอน เดอะ ซี ไล๊ค อิท วอส ดราย แลนด์)
The boss DJ ain’t nothin’ but a man.
(เดอะ บอส ดีเจ เอน นอทติน บั๊ท ดา แมน)

No trouble no fuss, .. I know why.
(โน ทรั๊บเบิ้ล โน ฟัซ , ไอ โนว์ วาย)
It’s so nice, I wanna hear the same song twice.
(อิทซ โซ ไน๊ซ์ , ไอ วอนนา เฮียร เดอะ เซม ซ็อง ทไวซ)
It’s so nice, I wanna hear the same song twice.
(อิทซ โซ ไน๊ซ์ , ไอ วอนนา เฮียร เดอะ เซม ซ็อง ทไวซ)

When I spendin’ all of my time, but it’s just stones and sticks.
(เว็น นาย สเปนดิน ออล อ็อฝ มาย ไทม์ , บั๊ท อิทซ จั๊สท สโทน แซน สทิ๊ค)
‘Cause on the microphone is where I go to get my fix.
(ค๊อส ออน เดอะ ไมคโระโฟน อีส แวร์ ไอ โก ทู เก็ท มาย ฟิกซ์)
Just let the lovin’ take ahold, ’cause it will if you let it.
(จั๊สท เล็ท เดอะ ลัฝวิน เท้ค อโฮลต์ , ค๊อส อิท วิล อิ๊ฟ ยู เล็ท ดิธ)
I’m funky, not a junky, but I know where to get it.
(แอม ฟังคิ , น็อท ดา junky , บั๊ท ไอ โนว์ แวร์ ทู เก็ท ดิธ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Oo-we girl, oo-we girl
(โอโอ วี เกิร์ล , โอโอ วี เกิร์ล)
There really ain’t no time to waist, really ain’t no time to hate.
(แดร์ ริแอ็ลลิ เอน โน ไทม์ ทู เว๊สท , ริแอ็ลลิ เอน โน ไทม์ ทู เฮท)
Ain’t got no time to waist, time to hate.
(เอน ก็อท โน ไทม์ ทู เว๊สท , ไทม์ ทู เฮท)
Really ain’t time to make the time go away.
(ริแอ็ลลิ เอน ไทม์ ทู เม้ค เดอะ ไทม์ โก อะเวย์)
So mister DJ, don’t the music, I wanna know,
(โซ มิ๊สเทอร์ ดีเจ , ด้อนท์ เดอะ มิ๊วสิค , ไอ วอนนา โนว์ ,)
Are you feelin’ the same way too?
(อาร์ ยู ฟีลิน เดอะ เซม เวย์ ทู)
I wanna rock with you girl, oo-girl.
(ไอ วอนนา ร๊อค วิธ ยู เกิร์ล , โอโอ เกิร์ล)
Don’t stop.
(ด้อนท์ สท๊อพ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boss D.J. คำอ่านไทย Sublime

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น