เนื้อเพลง Cinderella คำอ่านไทย The Cheetah Girls

[GALLERIA:]
([ GALLERIA : ])
When I was just a little girl,
(เว็น นาย วอส จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ,)
My mama used to tuck me into bed,
(มาย มามะ ยู๊ส ทู ทัค มี อิ๊นทู เบ๊ด ,)
And she’d read me a story.
(แอนด์ ชี รี๊ด มี อะ สท๊อรี่)

[CHANEL:]
([ ชาเนล : ])
It always was about a princess in distress
(อิท ออลเว วอส อะเบ๊าท ดา พรีนเซ็ซ ซิน ดิสเทรสส)
And how a guy would save her
(แอนด์ ฮาว อะ กาย เวิด เซฝ เฮอ)
And end up with the glory.
(แอนด์ เอ็นด อั๊พ วิธ เดอะ กล๊อรี่)

[DORINDA:]
([ DORINDA : ])
I’d lie in bed
(อาย ไล อิน เบ๊ด)
And think about
(แอนด์ ทริ๊งค อะเบ๊าท)
The person that I wanted to be,
(เดอะ เพ๊อร์ซั่น แดท ไอ ว้อนท ทู บี ,)

[AQUA:]
([ อ๊าควา : ])
Then one day I realized
(เด็น วัน เดย์ ไอ รีแอะไลส)
The fairy tale life wasn’t for me.
(เดอะ แฟริ เทล ไล๊ฟ วอสซึ้น ฟอร์ มี)

[CHORUS – ALL:]
([ ค๊อรัส – ออล : ])
I don’t wanna be like Cinderella,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไล๊ค ซินเดอร์เลลล่า ,)
Sitting in a dark, cold, dusty cellar,
(ซีททิง อิน อะ ด๊าร์ค , โคลด์ , ดัซทิ เซลเลอะ ,)
Waiting for somebody to come and set me free [Come and set me free]
(เวททิง ฟอร์ ซัมบอดี้ ทู คัม แอนด์ เซ็ท มี ฟรี [ คัม แอนด์ เซ็ท มี ฟรี ])
I don’t wanna be like someone waiting
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไล๊ค ซัมวัน เวททิง)
For a handsome prince to come and save me
(ฟอร์ รา แฮ๊นซั่ม พริ๊นซ์ ทู คัม แอนด์ เซฝ มี)
Oh no will survive
(โอ โน วิล เซอร์ไฝ๊ฝ)
Unless somebody’s on my side
(อันเล๊ซ ซัมบอดี้ ออน มาย ไซด์)
Don’t wanna be
(ด้อนท์ วอนนา บี)
No, no, no one else.
(โน , โน , โน วัน เอ๊ลส)
I’d rather rescue myself.
(อาย ร๊าเธ่อร์ เร๊สคิ้ว ไมเซลฟ)

[ALL:]
([ ออล : ])
Someday I’m gonna find Someone
(ซัมเดย์ แอม กอนนะ ไฟนด์ ซัมวัน)
Who wants my soul, heart and mind
(ฮู ว้อนท มาย โซล , ฮาร์ท แอนด์ ไมนด์)
Whos not afraid to show that he loves me
(ฮู น็อท อะเฟรด ทู โชว์ แดท ฮี ลัฝ มี)
Somebody who will understand im happy just the way i am
(ซัมบอดี้ ฮู วิล อั๊นเด้อรสแทนด แอม แฮ๊พพี่ จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ แอ็ม)
Dont need nobody taking care of me
(ด้อนท์ นี๊ด โนบอดี้ เทคอิง แคร์ อ็อฝ มี)
[i will be there]I will be there for him just as strong as he will be there for me
([ ไอ วิล บี แดร์ ] ไอ วิล บี แดร์ ฟอร์ ฮิม จั๊สท แอส สทรอง แอส ฮี วิล บี แดร์ ฟอร์ มี)
when i give myself then it has got to be an equal thing
(เว็น นาย กี๊ฝ ไมเซลฟ เด็น หนิด แฮ็ส ก็อท ทู บี แอน อี๊ควอล ทริง)

[CHORUS – ALL:]
([ ค๊อรัส – ออล : ])
I don’t wanna be like Cinderella,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไล๊ค ซินเดอร์เลลล่า ,)
Sitting in a dark, cold, dusty cellar,
(ซีททิง อิน อะ ด๊าร์ค , โคลด์ , ดัซทิ เซลเลอะ ,)
Waiting for somebody to come and set me free [Come and set me free]
(เวททิง ฟอร์ ซัมบอดี้ ทู คัม แอนด์ เซ็ท มี ฟรี [ คัม แอนด์ เซ็ท มี ฟรี ])
I don’t wanna be like someone waiting
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไล๊ค ซัมวัน เวททิง)
For a handsome prince to come and save me
(ฟอร์ รา แฮ๊นซั่ม พริ๊นซ์ ทู คัม แอนด์ เซฝ มี)
Oh no will survive
(โอ โน วิล เซอร์ไฝ๊ฝ)
Unless somebody’s on my side
(อันเล๊ซ ซัมบอดี้ ออน มาย ไซด์)
Don’t wanna be
(ด้อนท์ วอนนา บี)
No, no, no one else.
(โน , โน , โน วัน เอ๊ลส)
I’d rather rescue myself.
(อาย ร๊าเธ่อร์ เร๊สคิ้ว ไมเซลฟ)

[ALL:]
([ ออล : ])
I can slay [I can slay] my own dragons. [My own dragons]
(ไอ แคน ซเล [ ไอ แคน ซเล ] มาย โอว์น ดแรกอัน [ มาย โอว์น ดแรกอัน ])
I can dream my own dreams. [My own dreams]
(ไอ แคน ดรีม มาย โอว์น ดรีม [ มาย โอว์น ดรีม ])
My knight in shining armor [shining armor] is me.
(มาย ไนท อิน ชายนิง อาเมอะ [ ชายนิง อาเมอะ ] อีส มี)
So I’m gonna set me free.
(โซ แอม กอนนะ เซ็ท มี ฟรี)

[CHORUS – ALL:]
([ ค๊อรัส – ออล : ])
I don’t wanna be like Cinderella,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไล๊ค ซินเดอร์เลลล่า ,)
Sitting in a dark, cold, dusty cellar,
(ซีททิง อิน อะ ด๊าร์ค , โคลด์ , ดัซทิ เซลเลอะ ,)
Waiting for somebody to come and set me free.
(เวททิง ฟอร์ ซัมบอดี้ ทู คัม แอนด์ เซ็ท มี ฟรี)
I don’t wanna be like someone waiting
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไล๊ค ซัมวัน เวททิง)
For a handsome prince to come and save me
(ฟอร์ รา แฮ๊นซั่ม พริ๊นซ์ ทู คัม แอนด์ เซฝ มี)
Oh no will survive
(โอ โน วิล เซอร์ไฝ๊ฝ)
Unless somebody’s on my side
(อันเล๊ซ ซัมบอดี้ ออน มาย ไซด์)

I don’t wanna be like Cinderella,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไล๊ค ซินเดอร์เลลล่า ,)
Sitting in a dark, cold, dusty cellar,
(ซีททิง อิน อะ ด๊าร์ค , โคลด์ , ดัซทิ เซลเลอะ ,)
Waiting for somebody [oh -Oh] to come and set me free.
(เวททิง ฟอร์ ซัมบอดี้ [ โอ โอ ] ทู คัม แอนด์ เซ็ท มี ฟรี)
I don’t wanna be like someone waiting
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไล๊ค ซัมวัน เวททิง)
For a handsome prince to come and save me
(ฟอร์ รา แฮ๊นซั่ม พริ๊นซ์ ทู คัม แอนด์ เซฝ มี)
Oh no will survive
(โอ โน วิล เซอร์ไฝ๊ฝ)
Unless somebody’s on my side
(อันเล๊ซ ซัมบอดี้ ออน มาย ไซด์)
Don’t wanna depend
(ด้อนท์ วอนนา ดีเพ็นดํ)
on, no one else.
(ออน , โน วัน เอ๊ลส)
I’d rather rescue myself.
(อาย ร๊าเธ่อร์ เร๊สคิ้ว ไมเซลฟ)

I don’t wanna be like Cinderella,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไล๊ค ซินเดอร์เลลล่า ,)
Sitting in a dark, cold, dusty cellar,
(ซีททิง อิน อะ ด๊าร์ค , โคลด์ , ดัซทิ เซลเลอะ ,)
Waiting for somebody [oh -Oh]to come and set me free.
(เวททิง ฟอร์ ซัมบอดี้ [ โอ โอ ] ทู คัม แอนด์ เซ็ท มี ฟรี)
I don’t wanna be like someone waiting
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไล๊ค ซัมวัน เวททิง)
For a handsome prince to come and save me
(ฟอร์ รา แฮ๊นซั่ม พริ๊นซ์ ทู คัม แอนด์ เซฝ มี)
Oh no will survive
(โอ โน วิล เซอร์ไฝ๊ฝ)
Unless somebody’s on my side
(อันเล๊ซ ซัมบอดี้ ออน มาย ไซด์)
Don’t wanna depend
(ด้อนท์ วอนนา ดีเพ็นดํ)
on, no one else.
(ออน , โน วัน เอ๊ลส)
I’d rather rescue myself.
(อาย ร๊าเธ่อร์ เร๊สคิ้ว ไมเซลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cinderella คำอ่านไทย The Cheetah Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น