เนื้อเพลง Alone คำอ่านไทย Lisa Loeb

I want to be by myself, sometimes I do.
(ไอ ว้อนท ทู บี บาย ไมเซลฟ , ซัมไทม์ ซาย ดู)
I don’t want to be left behind, but sometimes I’m left by you.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี เล๊ฟท บีฮายน์ , บั๊ท ซัมไทม์ แอม เล๊ฟท บาย ยู)
I press my tongue to the top of my mouth,
(ไอ เพรส มาย ทั๊ง ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ มาย เม๊าธ ,)
Cause my jaw, was tired from the thinking.
(ค๊อส มาย จอ , วอส ไทร์ ฟรอม เดอะ ติ้งกิง)
And I stretched my toes to the end of the couch,
(แอนด์ ดาย สเทร๊ทช มาย โท ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เคาช ,)
‘Cause my back, it was aching from sleeping.
(ค๊อส มาย แบ็ค , อิท วอส เอคอิง ฟรอม ซลีพพิง)
So what is this weather, and what is this darkness,
(โซ ว๊อท อีส ดิส เว๊เธ่อร , แอนด์ ว๊อท อีส ดิส ดาคเน็ซ ,)
And why do I feel so alone?
(แอนด์ วาย ดู ไอ ฟีล โซ อะโลน)
And when will it snow, it’s been raining for hours,
(แอนด์ เว็น วิล อิท สโนว์ , อิทซ บีน เรนนิง ฟอร์ เอาเอ้อร์ ,)
And why do I feel so alone?
(แอนด์ วาย ดู ไอ ฟีล โซ อะโลน)
And when I’m left at home, when you’re with someone else I’m all alone.
(แอนด์ เว็น แอม เล๊ฟท แอ็ท โฮม , เว็น ยัวร์ วิธ ซัมวัน เอ๊ลส แอม ออล อะโลน)
You do not cheat me of my childhood.
(ยู ดู น็อท ชี๊ท มี อ็อฝ มาย ไชลดฮุด)
You bring me blankets for the walls of my forts.
(ยู บริง มี แบล๊งเค๊ท ฟอร์ เดอะ วอลล์ อ็อฝ มาย โฟท)
There is no anger with the eyebrow raised.
(แดร์ อีส โน แอ๊งเก้อร วิธ ดิ eyebrow เร้ส)
When you do the fantastic I am amazed.
(เว็น ยู ดู เดอะ แฟ็นแทซทิค ไอ แอ็ม อะแม๊ซฺ)
So what is this weather, and what is this darkness,
(โซ ว๊อท อีส ดิส เว๊เธ่อร , แอนด์ ว๊อท อีส ดิส ดาคเน็ซ ,)
And why do I feel so alone?
(แอนด์ วาย ดู ไอ ฟีล โซ อะโลน)
When will it snow, it’s been raining for hours,
(เว็น วิล อิท สโนว์ , อิทซ บีน เรนนิง ฟอร์ เอาเอ้อร์ ,)
And why do I feel so alone?
(แอนด์ วาย ดู ไอ ฟีล โซ อะโลน)
You were leaving some bar, and you’re coming downtown,
(ยู เวอ ลีฝอิงส ซัม บาร์ , แอนด์ ยัวร์ คัมอิง ดาวน์ทาวน์ ,)
You’re not ripping out stitches, but you want me around.
(ยัวร์ น็อท รีพพิง เอ๊าท stitches , บั๊ท ยู ว้อนท มี อะราวนฺดฺ)
Just to call you my love, just to call you my love.
(จั๊สท ทู คอลลํ ยู มาย ลัฝ , จั๊สท ทู คอลลํ ยู มาย ลัฝ)
You are the treasure custodian cleaning the moon for me.
(ยู อาร์ เดอะ เทร๊เช่อร คัซโทเดียน คลีนอิง เดอะ มูน ฟอร์ มี)
Scouring the sky so the stars would shine bright.
(Scourings เดอะ สกาย โซ เดอะ สทาร์ เวิด ไชน์ ไบร๊ท)
You stand straight-faced, and tip-toed on top of a ladder,
(ยู สแทนด์ สเทร๊ท เฟซ , แอนด์ ทิพ โท ออน ท๊อพ อ็อฝ อะ แล๊ดเด้อร์ ,)
And I, I wait, and I, I wait, and I, I wait.
(แอนด์ ดาย , ไอ เว้ท , แอนด์ ดาย , ไอ เว้ท , แอนด์ ดาย , ไอ เว้ท)
And when I’m left at home, I’m all alone
(แอนด์ เว็น แอม เล๊ฟท แอ็ท โฮม , แอม ออล อะโลน)
But I’d rather be alone with you.
(บั๊ท อาย ร๊าเธ่อร์ บี อะโลน วิธ ยู)
So what is this weather, and what is this darkness,
(โซ ว๊อท อีส ดิส เว๊เธ่อร , แอนด์ ว๊อท อีส ดิส ดาคเน็ซ ,)
And why do I feel so alone?
(แอนด์ วาย ดู ไอ ฟีล โซ อะโลน)
When will it snow, it’s been raining for hours,
(เว็น วิล อิท สโนว์ , อิทซ บีน เรนนิง ฟอร์ เอาเอ้อร์ ,)
And why do I feel so alone?
(แอนด์ วาย ดู ไอ ฟีล โซ อะโลน)
Oh, why do I feel so alone?
(โอ , วาย ดู ไอ ฟีล โซ อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alone คำอ่านไทย Lisa Loeb

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น