เนื้อเพลง Change Your Mind คำอ่านไทย Neil Young

When you get weak,
(เว็น ยู เก็ท วี๊ค ,)
and you need to test your will
(แอนด์ ยู นี๊ด ทู เทสท์ ยุร วิล)
When life’s complete,
(เว็น ไล๊ฟ คอมพลีท ,)
but there’s something
(บั๊ท แดร์ ซัมติง)
missing still
(มีซซิง สทิลล)
Distracting you from this
(ดิซทแรคทิง ยู ฟรอม ดิส)
must be the one you love
(มัสท์ บี ดิ วัน ยู ลัฝ)
Must be the one whose magic touch
(มัสท์ บี ดิ วัน ฮูส แม๊จิค ทั๊ช)
can change your mind
(แคน เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Don’t let another day go by
(ด้อนท์ เล็ท อะน๊าเทร่อร์ เดย์ โก บาย)
without the magic touch
(วิธเอ๊าท เดอะ แม๊จิค ทั๊ช)

Distracting you
(ดิซทแรคทิง ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Supporting you
(Supportings ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Embracing you
(Embracings ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Convincing you
(ค็อนฝีนซิง ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])

When you’re confused and
(เว็น ยัวร์ คอนฟิ้วส แอนด์)
the world has got you down
(เดอะ เวิลด แฮ็ส ก็อท ยู เดาน)
When you feel used and
(เว็น ยู ฟีล ยู๊ส แอนด์)
you just can’t play the clown
(ยู จั๊สท แค็นท เพลย์ เดอะ คลาวนํ)
Protecting you from this
(โพเทคติง ยู ฟรอม ดิส)
must be the one you love
(มัสท์ บี ดิ วัน ยู ลัฝ)
Must be the one whose magic touch
(มัสท์ บี ดิ วัน ฮูส แม๊จิค ทั๊ช)
can change your mind
(แคน เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Don’t let another day go by
(ด้อนท์ เล็ท อะน๊าเทร่อร์ เดย์ โก บาย)
without the magic touch
(วิธเอ๊าท เดอะ แม๊จิค ทั๊ช)

Protecting you
(โพเทคติง ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Restoring you
(Restorings ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Revealing you
(รีวิวลิง ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Soothing you
(ซูทอิง ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])

You hear the sound,
(ยู เฮียร เดอะ ซาวน์ด ,)
you wait around
(ยู เว้ท อะราวนฺดฺ)
and get the word
(แอนด์ เก็ท เดอะ เวิร์ด)
You see the picture
(ยู ซี เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
changing everything
(เช้งจิ้นส เอ๊วี่ติง)
you’ve heard
(ยู๊ฟ เฮิด)
Destroying you with this
(เดสดรอยอิง ยู วิธ ดิส)
must be the one you love
(มัสท์ บี ดิ วัน ยู ลัฝ)
Must be the one
(มัสท์ บี ดิ วัน)
whose magic touch
(ฮูส แม๊จิค ทั๊ช)
can change your mind
(แคน เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Don’t let another day go by
(ด้อนท์ เล็ท อะน๊าเทร่อร์ เดย์ โก บาย)
without the magic touch
(วิธเอ๊าท เดอะ แม๊จิค ทั๊ช)

Destroying you
(เดสดรอยอิง ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Embracing you
(Embracings ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Protecting you
(โพเทคติง ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Confining you
(Confinings ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Distracting you
(ดิซทแรคทิง ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Supporting you
(Supportings ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Distorting you
(Distortings ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Controlling you
(คันโทรลริ่ง ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Change your mind
(เช้งจํ ยุร ไมนด์)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Change your mind, change your mind
(เช้งจํ ยุร ไมนด์ , เช้งจํ ยุร ไมนด์)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Change your mind
(เช้งจํ ยุร ไมนด์)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])

The morning comes
(เดอะ ม๊อร์นิ่ง คัม)
and there’s an odor in the room
(แอนด์ แดร์ แอน โอเดอะ อิน เดอะ รูม)
The scent of love,
(เดอะ เซ็นท อ็อฝ ลัฝ ,)
more than a million roses bloom
(โม แฑ็น อะ มิ๊ลเลี่ยน โรส บลูม)
Embracing you with this
(Embracings ยู วิธ ดิส)
must be the one you love
(มัสท์ บี ดิ วัน ยู ลัฝ)
Must be the one
(มัสท์ บี ดิ วัน)
whose magic touch
(ฮูส แม๊จิค ทั๊ช)
can change your mind
(แคน เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Don’t let another day go by
(ด้อนท์ เล็ท อะน๊าเทร่อร์ เดย์ โก บาย)
without the magic touch
(วิธเอ๊าท เดอะ แม๊จิค ทั๊ช)

Embracing you
(Embracings ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Concealing you
(Concealings ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Protecting you
(โพเทคติง ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Revealing you
(รีวิวลิง ยู)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Change your mind, change your mind
(เช้งจํ ยุร ไมนด์ , เช้งจํ ยุร ไมนด์)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Change your mind
(เช้งจํ ยุร ไมนด์)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Change your mind, change your mind
(เช้งจํ ยุร ไมนด์ , เช้งจํ ยุร ไมนด์)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Change your mind
(เช้งจํ ยุร ไมนด์)
[change your mind]
([ เช้งจํ ยุร ไมนด์ ])
Change your mind, change your mind
(เช้งจํ ยุร ไมนด์ , เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Change your mind
(เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Change your mind, change your mind
(เช้งจํ ยุร ไมนด์ , เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Change your mind
(เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Change your mind, change your mind
(เช้งจํ ยุร ไมนด์ , เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Change your mind, change your mind
(เช้งจํ ยุร ไมนด์ , เช้งจํ ยุร ไมนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change Your Mind คำอ่านไทย Neil Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น