เนื้อเพลง Being for The Benefit of Mr. Kite! คำอ่านไทย The Beatles

***************************************
(***************************************)

For the benefit of Mr. Kite
(ฟอร์ เดอะ เบ๊เนฝิต อ็อฝ มีซเทอะ ไคท)
There will be a show tonight on trampoline
(แดร์ วิล บี อะ โชว์ ทูไน๊ท ออน trampoline)
The Hendersons will al be there
(เดอะ Hendersons วิล เอล บี แดร์)
Late of Pablo Fanques Fair – what a scene!
(เหลท อ็อฝ Pablo Fanques แฟร์ ว๊อท ดา ซีน !)
Over man and horses hoops and garters
(โอ๊เฝ่อร แมน แอนด์ ฮอร์ส ฮูพ แซน กาเทอะ)
Lastly through a hogshead of real fire!
(ลาซทลิ ทรู อะ hogshead อ็อฝ เรียล ไฟเออะร !)
In this way Mr. K. will challenge the world!
(อิน ดิส เวย์ มีซเทอะ เค วิล แช๊ลเล้นจํ เดอะ เวิลด !)

The celebrated Mr. K.
(เดอะ เซ๊เลเบรท มีซเทอะ เค)
performs his feat on Saturday at Bishopsgate
(เพอร์ฟอร์ม ฮิส ฟีท ออน แซทเออะดิ แอ็ท Bishopsgate)
The Hendersons will dance and sing
(เดอะ Hendersons วิล แด๊นซ์ แอนด์ ซิง)
As Mr. Kite flies through the ring – don’t be late!
(แอส มีซเทอะ ไคท ไฟล์ ทรู เดอะ ริง ด้อนท์ บี เหลท !)
Messrs. K. and H. assure the public
(Messrs เค แอนด์ เฮส แอสชัวร์ เดอะ พับลิค)
Their production will be second to none
(แดร์ พโระดัคฌัน วิล บี เซ๊คคั่น ทู นัน)
And of course Henry The Horse dances the waltz!
(แอนด์ อ็อฝ คอร์ส เฮนริ เดอะ ฮอร์ส แด๊นซ์ เดอะ วอลซ !)

The band begins at ten to six
(เดอะ แบนด์ บีกิน แอ็ท เท็น ทู ซิกซ์)
When Mr. K. performs his tricks without a sound
(เว็น มีซเทอะ เค เพอร์ฟอร์ม ฮิส ทริ๊ค วิธเอ๊าท ดา ซาวน์ด)
And Mr. H. will demonstrate
(แอนด์ มีซเทอะ เฮส วิล ดีมอนสเทรท)
Ten summersets he’ll undertake on solid ground
(เท็น summersets เฮ็ลล อันเด้อร์เท้ค ออน โซ๊หลิด กราวนด์)
We’ve been some days in preparation
(หวีบ บีน ซัม เดย์ ซิน พเรพะเรฌัน)
A splendid time is guaranteed for all
(อะ ซพเลนดิด ไทม์ อีส แกแรนที ฟอร์ ออล)
And tonight Mr. Kite is topping the bill
(แอนด์ ทูไน๊ท มีซเทอะ ไคท อีส ท็อพพิง เดอะ บิลล์)

****************************
(****************************)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Being for The Benefit of Mr. Kite! คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น