เนื้อเพลง The Sweetest Taboo คำอ่านไทย Sade

if i tell you
(ทู ไชน์ ไล๊ท ออน ยุร เพอะเฟคฌัน อิ๊ฟ ฟาย เทลล ยู)
if i tell you now
(อิ๊ฟ ฟาย เทลล ยู นาว)
will you keep on
(วิล ยู คี๊พ ออน)
will you keep on loving me
(วิล ยู คี๊พ ออน ลัฝอิง มี)
if i tell you
(อิ๊ฟ ฟาย เทลล ยู)
if i tell you how i feel
(อิ๊ฟ ฟาย เทลล ยู ฮาว ไอ ฟีล)
will you keep bringing out the best in me
(วิล ยู คี๊พ บริงกิง เอ๊าท เดอะ เบ๊สท์ อิน มี)

you give me, you give me the sweetest taboo
(ยู กี๊ฝ มี , ยู กี๊ฝ มี เดอะ สีสเดส แทบู)
you give me, you’re giving me the sweetest taboo
(ยู กี๊ฝ มี , ยัวร์ กีฝวิง มี เดอะ สีสเดส แทบู)
too good for me
(ทู กู๊ด ฟอร์ มี)

there’s a quiet storm
(แดร์ ซา ไคว๊เอ้ท สทอร์ม)
and it never felt like this before
(แอนด์ ดิท เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
there’s a quiet storm
(แดร์ ซา ไคว๊เอ้ท สทอร์ม)
that is you
(แดท อีส ยู)
there’s a quiet storm
(แดร์ ซา ไคว๊เอ้ท สทอร์ม)
and it never felt this hot before
(แอนด์ ดิท เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ดิส ฮอท บีฟอร์)
giving me something that’s taboo
(กีฝวิง มี ซัมติง แด้ท แทบู)
[sometimes i think you’re just too good for me]
([ ซัมไทม์ ซาย ทริ๊งค ยัวร์ จั๊สท ทู กู๊ด ฟอร์ มี ])

you give me the sweetest taboo
(ยู กี๊ฝ มี เดอะ สีสเดส แทบู)
that’s why i’m in love with you [with you]
(แด้ท วาย แอม อิน ลัฝ วิธ ยู [ วิธ ยู ])
you give me the sweetest taboo
(ยู กี๊ฝ มี เดอะ สีสเดส แทบู)
too good for me
(ทู กู๊ด ฟอร์ มี)
[sometimes i think you’re just too good for me]
([ ซัมไทม์ ซาย ทริ๊งค ยัวร์ จั๊สท ทู กู๊ด ฟอร์ มี ])

i’d do anything for you, i’d stand out in the rain
(อาย ดู เอนอิธิง ฟอร์ ยู , อาย สแทนด์ เอ๊าท อิน เดอะ เรน)
anything you want me to do, don’t let it slip away
(เอนอิธิง ยู ว้อนท มี ทู ดู , ด้อนท์ เล็ท ดิธ สลิ๊พ อะเวย์)

there’s a quiet storm
(แดร์ ซา ไคว๊เอ้ท สทอร์ม)
and it never felt like this before
(แอนด์ ดิท เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ไล๊ค ดิส บีฟอร์)
there’s a quiet storm
(แดร์ ซา ไคว๊เอ้ท สทอร์ม)
i think it’s you
(ไอ ทริ๊งค อิทซ ยู)
there’s a quiet storm
(แดร์ ซา ไคว๊เอ้ท สทอร์ม)
and i never felt this hot before
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ดิส ฮอท บีฟอร์)
giving me something that’s taboo
(กีฝวิง มี ซัมติง แด้ท แทบู)

you give me the [you give me, you give me the] sweetest taboo
(ยู กี๊ฝ มี เดอะ [ ยู กี๊ฝ มี , ยู กี๊ฝ มี เดอะ ] สีสเดส แทบู)
that’s why i’m in love with you [with you]
(แด้ท วาย แอม อิน ลัฝ วิธ ยู [ วิธ ยู ])
you give me, keep giving me the sweetest taboo
(ยู กี๊ฝ มี , คี๊พ กีฝวิง มี เดอะ สีสเดส แทบู)
too good for me
(ทู กู๊ด ฟอร์ มี)

you’ve got the biggest heart
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ บิ๊กเกส ฮาร์ท)
sometimes i think you’re just too good for me
(ซัมไทม์ ซาย ทริ๊งค ยัวร์ จั๊สท ทู กู๊ด ฟอร์ มี)
every day is christmas, and every night is new year’s eve
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อีส ครีซมัซ , แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท อีส นิว เยียร์ อี๊ฟ)

will you keep on loving me
(วิล ยู คี๊พ ออน ลัฝอิง มี)
will you keep on, will you keep on
(วิล ยู คี๊พ ออน , วิล ยู คี๊พ ออน)
bringing out the best in me
(บริงกิง เอ๊าท เดอะ เบ๊สท์ อิน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Sweetest Taboo คำอ่านไทย Sade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น