เนื้อเพลง Lil’ Homies คำอ่านไทย 2Pac

F*ckin lil’ homies..
(เอฟ *ckin ลิล โฮมี)
Everybody duckin, my f*ckin lil’ homies
(เอวี่บอดี้ ดักคิน , มาย เอฟ *ckin ลิล โฮมี)
My lil’ homies..
(มาย ลิล โฮมี)
Everybody duckin, my f*ckin lil’ homies
(เอวี่บอดี้ ดักคิน , มาย เอฟ *ckin ลิล โฮมี)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Just pay attention
(จั๊สท เพย์ แอ็ทเทนฌัน)
Here’s a story bout my lil’ homies, straight thuggin
(เฮียร ซา สท๊อรี่ เบาท มาย ลิล โฮมี , สเทร๊ท ตั๊กกิน)
Lil’ bad young mothaf*ckers, gotta love him
(ลิล แบ้ด ยัง mothaf*ckers , กอททะ ลัฝ ฮิม)
You catch him in his G ride, touchin his glock
(ยู แค็ทช ฮิม อิน ฮิส จี ไรด์ , ทัชชิน ฮิส คล็อก)
Screamin Outlaw [Wessyde motherf*cker] bustin on my enemy’s block
(สครีมมิน เอาทลอ [ Wessyde motherf*cker ] บัสติน ออน มาย เอ๊นนิมี่ บล๊อค)
Educated on these cold streets
(เอดยุเคท ออน ฑิส โคลด์ สทรีท)
Gettin money makin dummies out the police, ain’t no peace
(เกดดิน มั๊นนี่ เมกิน ดัมมิส เอ๊าท เดอะ โพลิ๊ซ , เอน โน พี๊ซ)
for an adolescent n*gga to rap, so be a thinker
(ฟอร์ แอน แอโดะเลซเซ็นท เอ็น *gga ทู แร็พ , โซ บี อะ thinker)
Bud smokin twenty-four seven, everyday drinker
(บัด สโมกิน ทเว้นที่ โฟ เซเฝ่น , เอวี่เดย์ ดริงเคอร์)
Got my diploma but I never learned sh*t in school
(ก็อท มาย ดิพโพล๊ม่า บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ เลิร์น ฌะ *ที อิน สคูล)
Mo’ money, mo’ b*tches, mo’ murder fool
(โม มั๊นนี่ , โม บี *tches , โม เม๊อร์เด้อร์ ฟูล)
Always the young n*ggaz gettin in sh*t
(ออลเว เดอะ ยัง เอ็น *ggaz เกดดิน อิน ฌะ *ที)
She wouldn’t stop to conversate so you called her a b*tch [BIATCH]
(ชี วูดดึ่น สท๊อพ ทู conversate โซ ยู คอลลํ เฮอ รา บี *tch [ BIATCH ])
Bustin on paper thin motherf*ckers
(บัสติน ออน เพ๊เพ่อร์ ทริน motherf*ckers)
Drinkin gin ‘fore youu get to sinnin on them busters
(ดริงคิน จิน โฟร์ youu เก็ท ทู sinnin ออน เด็ม บัสเตอร์)
Emptied his clip, passed by like he didn’t know me
(เอ๊มพที่ ฮิส คลิพ , พาสส บาย ไล๊ค ฮี ดิ๊นอิน โนว์ มี)
Everybody duckin, my f*ckin lil’ homies
(เอวี่บอดี้ ดักคิน , มาย เอฟ *ckin ลิล โฮมี)

[Chorus: repeat 2X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])
Lil’ homies on the ride
(ลิล โฮมี ออน เดอะ ไรด์)
N*ggaz gonna die tonight, let’s get high tonight
(เอ็น *ggaz กอนนะ ดาย ทูไน๊ท , เล็ท เก็ท ไฮฮ ทูไน๊ท)
[my lil’ homies]
([ มาย ลิล โฮมี ])
Lil’ homies on the mash
(ลิล โฮมี ออน เดอะ แม็ฌ)
Runnin from these punk police, cause lil’ n*ggaz get cash
(รูนนิน ฟรอม ฑิส พรัค โพลิ๊ซ , ค๊อส ลิล เอ็น *ggaz เก็ท แค๊ช)
[my f*ckin lil’ homies]
([ มาย เอฟ *ckin ลิล โฮมี ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
I remember.. when you was just a lil’ G
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู วอส จั๊สท ดา ลิล จี)
Flirting with death, playin Russian Roulette, screamin KILL ME!
(เฟรอดิง วิธ เด้ท , เพลย์ยิน รัฌแอ็น รูเลท , สครีมมิน คิลล์ มี !)
Hey there young n*gga, what you smokin on?
(เฮ แดร์ ยัง เอ็น *gga , ว๊อท ยู สโมกิน ออน)
Mad at the world cause you came from a broken home
(แม้ด แอ็ท เดอะ เวิลด ค๊อส ยู เคม ฟรอม มา บโรเค็น โฮม)
Love to squad plus your mob is sick
(ลัฝ ทู ซคว็อด พลัส ยุร ม๊อบ อีส ซิ๊ค)
A bunch of adolescent n*ggaz spittin major sh*t
(อะ บันช อ็อฝ แอโดะเลซเซ็นท เอ็น *ggaz สปิทดิน เม๊เจ้อร์ ฌะ *ที)
Tell me, young n*gga if ya die let me know
(เทลล มี , ยัง เอ็น *gga อิ๊ฟ ยา ดาย เล็ท มี โนว์)
Would your heart feel pain, watchin as your mother cries?
(เวิด ยุร ฮาร์ท ฟีล เพน , วันชิน แอส ยุร ม๊าเธ่อร์ ไคร)
Will all your homies ride?
(วิล ออล ยุร โฮมี ไรด์)
Or will they all get high, and talk about how you died?
(ออ วิล เด ออล เก็ท ไฮฮ , แอนด์ ท๊อล์ค อะเบ๊าท ฮาว ยู ดาย)
Young n*ggaz on a mission to compete
(ยัง เอ็น *ggaz ออน อะ มิ๊ชชั่น ทู คอมพีท)
Gettin G’s, packin heat, bringin havoc to the f*ckin streets
(เกดดิน จีส , แพคกิน ฮีท , บริงอิน แฮ๊ฝอค ทู เดอะ เอฟ *ckin สทรีท)
Nobody knows why he took a fo’-fo’
(โนบอดี้ โนว์ วาย ฮี ทุค กา โฟ โฟ)
and loaded up on the whole front row [BUCK BUCK, BUCK BUCK!!]
(แอนด์ โหลด อั๊พ ออน เดอะ โฮล ฟร๊อนท โรว์ [ บั๊ค บั๊ค , บั๊ค บั๊ค ! ! ])
Try to tell him but he act like he don’t know me
(ธราย ทู เทลล ฮิม บั๊ท ฮี แอ๊คท ไล๊ค ฮี ด้อนท์ โนว์ มี)
Pull out his pistol and show me, my lil’ homie
(พูลล เอ๊าท ฮิส พิ๊สท่อล แอนด์ โชว์ มี , มาย ลิล โฮมี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[2Pac – over Chorus]
([ 2Pac โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
Hahaha, whassup n*gga? YEAH!
(ฮาฮาฮา , ฮวัดสับ เอ็น *gga เย่ !)
You lil’ bad motherf*ckers
(ยู ลิล แบ้ด motherf*ckers)
You motherf*ckers know what time it is
(ยู motherf*ckers โนว์ ว๊อท ไทม์ อิท อีส)
Yeah n*gga!
(เย่ เอ็น *gga !)
Juvenile delinquent-ass motherf*ckers
(จูฝิไนล ดิลีงคเว็นท อาซ motherf*ckers)
Under eighteen.. better protect that sh*t!
(อั๊นเด้อร เอทีน เบ๊ทเท่อร์ โพรเท๊คท แดท ฌะ *ที !)

[2Pac]
([ 2Pac ])
First to bomb, sixteen on death row
(เฟิร์สท ทู บอมบฺ , ซิคซทีน ออน เด้ท โรว์)
Bustin on them phony motherf*ckers cause the big homey said so
(บัสติน ออน เด็ม โฟนี motherf*ckers ค๊อส เดอะ บิ๊ก โฮมี เซ็ด โซ)
N*ggaz knew I was a nut case, quick to blast
(เอ็น *ggaz นยู ไอ วอส ซา นัท เค๊ส , ควิค ทู บลาสทํ)
Livin underage, but he’ll blaze on yo’ b*tch ass
(ลีฝอิน อันเดอะเรจ , บั๊ท เฮ็ลล เบลซ ออน โย บี *tch อาซ)
Is there a heaven for a G?
(อีส แดร์ อะ เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ รา จี)
And if it is, will I finally get to be at peace?
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท อีส , วิล ไอ ไฟแน็ลลิ เก็ท ทู บี แอ็ท พี๊ซ)
On these streets ain’t no peace, shell-shocked souls
(ออน ฑิส สทรีท เอน โน พี๊ซ , เชลล์ ช๊อค โซล)
makin money off of crack sales, young black males
(เมกิน มั๊นนี่ ออฟฟ อ็อฝ แคร๊ค เซล , ยัง แบล๊ค เมล)
Unable to change cause it’s a cycle
(อันเอ๊เบิ่ล ทู เช้งจํ ค๊อส อิทซ ซา ไซ๊เคิ้ล)
Plus nobody knows.. the evil that they might do
(พลัส โนบอดี้ โนว์ ดิ อี๊ฝิ่ล แดท เด ไมท ดู)
Lil’ Moo, Big Yak, K. Kastro
(ลิล มู , บิ๊ก แย็ค , เค แคสโต)
Big mouth Hussein, call them Outlawz
(บิ๊ก เม๊าธ เฮิสเซน , คอลลํ เด็ม เอ้าหลอด)
Tellin the world to be equipped
(เทลลิน เดอะ เวิลด ทู บี อิควีพท)
When these young motherf*ckers rip sh*t, they don’t quit
(เว็น ฑิส ยัง motherf*ckers ริพ ฌะ *ที , เด ด้อนท์ ควิท)
Drew down on me, pull a pound on me
(ดรู เดาน ออน มี , พูลล อะ เพานด ออน มี)
Bust like he didn’t know me, my lil’ homies
(บัซท ไล๊ค ฮี ดิ๊นอิน โนว์ มี , มาย ลิล โฮมี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[2Pac – over Chorus]
([ 2Pac โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
Whassup n*gga let’s do this sh*t! My lil’ homies!
(ฮวัดสับ เอ็น *gga เล็ท ดู ดิส ฌะ *ที ! มาย ลิล โฮมี !)
Lil’ bad-ass motherf*ckin adolescent n*ggaz! My lil’ homies!
(ลิล แบ้ด อาซ motherf*ckin แอโดะเลซเซ็นท เอ็น *ggaz ! มาย ลิล โฮมี !)
What the f*ck you n*ggaz wanna do? WHAT N*GGA? My f*ckin lil’ homies
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู เอ็น *ggaz วอนนา ดู ว๊อท เอ็น *GGA มาย เอฟ *ckin ลิล โฮมี)
Sixteen, fifteen, thirteen, my f*ckin lil’ homies
(ซิคซทีน , ฟีฟทีน , เทร๊อทีน , มาย เอฟ *ckin ลิล โฮมี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[2Pac – over Chorus]
([ 2Pac โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
Juvenile delinquents ready to BUST on you motherf*ckers
(จูฝิไนล ดิลีงคเว็นท เร๊ดี้ ทู บัซท ออน ยู motherf*ckers)
What the f*ck you n*ggaz wanna do n*gga?!
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู เอ็น *ggaz วอนนา ดู เอ็น *gga !)
N*gga take yo’ sh*t on, lil’ homies!
(เอ็น *gga เท้ค โย ฌะ *ที ออน , ลิล โฮมี !)
We robbin motherf*ckers n*gga, Thug Life, Outlawwwwz! Wessyde!
(วี รอบบิน motherf*ckers เอ็น *gga , ธัก ไล๊ฟ , Outlawwwwz ! Wessyde !)
You know what time it is, my lil’ homies!
(ยู โนว์ ว๊อท ไทม์ อิท อีส , มาย ลิล โฮมี !)

[2Pac as Chorus fades out]
([ 2Pac แอส ค๊อรัส เฟด เอ๊าท ])
You know what the f*ck you gotta do n*gga, Outlawz n*gga
(ยู โนว์ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู กอททะ ดู เอ็น *gga , เอ้าหลอด เอ็น *gga)
My lil’ homies..
(มาย ลิล โฮมี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lil’ Homies คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น