เนื้อเพลง Fruitcakes คำอ่านไทย Jimmy Buffett

You know I was talking to my friend Desdemona the other day,
(ยู โนว์ ไอ วอส ทอคอิง ทู มาย เฟรน เดสเดโมน่า ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์ ,)
She runs the space station and bait shop down near Boomtown.
(ชี รัน เดอะ สเพ๊ซ สเทชั่น แอนด์ เบท ช๊อพ เดาน เนียร์ Boomtown)
She told me that human beings were flawed individuals, that the cosmic
(ชี โทลด มี แดท ฮิ๊วแมน บีอิง เวอ ฟลอ อินดิฝิ๊ด้วล , แดท เดอะ คอสมิค)
bakers took us out of the oven a little too early, and I believe it.
(เบคเออะ ทุค อัซ เอ๊าท อ็อฝ ดิ โอ๊เฝ่น อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู เอ๊อรํลี่ , แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิท)

Take for example when you go to the movies these days.
(เท้ค ฟอร์ เอ็กแซ๊มเพิ่ล เว็น ยู โก ทู เดอะ มูวี่ ฑิส เดย์)
They try to sell you this jumbo drink 8 extra ounces of watered down
(เด ธราย ทู เซลล์ ยู ดิส จั๊มโบ้ ดริ๊งค เอ๊ก เอ๊กซทร่า อันซ อ็อฝ ว๊อเท่อร เดาน)
Cherry Coke for an extra 25 cents, I don’t want it, I don’t want that much
(เชริ โคค ฟอร์ แอน เอ๊กซทร่า 25 เซ็นท , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , ไอ ด้อนท์ ว้อนท แดท มัช)
organization in my life.
(ออแกะไนเสฌัน อิน มาย ไล๊ฟ)
I don’t want other people thinking for me.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท อ๊อเธ่อร์ พี๊เพิ่ล ติ้งกิง ฟอร์ มี)
I want my Junior Mints! Where did Junior Mints go in the movi?
(ไอ ว้อนท มาย จู๊เหนี่ย มินท ! แวร์ ดิด จู๊เหนี่ย มินท โก อิน เดอะ movi)
I don’t want a 12lb. Nestles Crunch for 25 dollars.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดา 12lb เนตเซล ครันช ฟอร์ 25 ดอลเลอะ)
I want Junior Mints!
(ไอ ว้อนท จู๊เหนี่ย มินท !)
We need more fruitcakes in this world.
(วี นี๊ด โม fruitcakes ซิน ดิส เวิลด)
Less bakers!
(เลซ เบคเออะ !)
We need people that care!
(วี นี๊ด พี๊เพิ่ล แดท แคร์ !)
I’m mad as hell and I don’t want to take it anymore!!
(แอม แม้ด แอส เฮ็ลล แอนด์ ดาย ด้อนท์ ว้อนท ทู เท้ค อิท แอนนี่มอ ! !)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Fruitcakes in the kitchen
(Fruitcakes ซิน เดอะ คิ๊ทเช่น)
Fruitcakes on the street
(Fruitcakes ออน เดอะ สทรีท)
Struttin’ naked through the crosswalk
(Struttin เน๊คเค่ด ทรู เดอะ crosswalk)
In the middle of the week
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ วี๊ค)

Halfbaked cookies in the oven
(Halfbaked คูคอิ ซิน ดิ โอ๊เฝ่น)
Half baked people on the bus
(ฮาล์ฟ บากคฺ พี๊เพิ่ล ออน เดอะ บัส)
There’s a little bit of fruitcake left in everyone of us.
(แดร์ ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ fruitcake เล๊ฟท อิน เอ๊วี่วัน อ็อฝ อัซ)

Paradise–Lost and Found
(พาราได๊ซ ล็อซท แอนด์ เฟานด)
Paradise–Take a look around
(พาราได๊ซ เท้ค เก ลุ๊ค อะราวนฺดฺ)

I was out in California
(ไอ วอส เอ๊าท อิน แคลิฟอร์เนีย)
Where I hear they have it all
(แวร์ ไอ เฮียร เด แฮ็ฝ อิท ดอร์)
They got riots, fires and mud slides
(เด ก็อท ไรอ๊อท , ไฟเออะร แซน มัด สไล๊ด)
They got sushi in the mall
(เด ก็อท ซูชิ อิน เดอะ มอลล์)
Water bars, Brontosaurs
(ว๊อเท่อร บาร์ , Brontosaurs)
Chinese mondern lust
(ไชนีส mondern ลัซท)
Shake and bake life with the quake
(เช้ค แอนด์ เบ๊ก ไล๊ฟ วิธ เดอะ เคว้ค)
The secret’s in the crust.
(เดอะ ซี๊เขร็ท ซิน เดอะ ครัซท)

Chorus
(ค๊อรัส)

Speaking of fruitcakes–How ’bout the government,
(ซพีคอิง หงับ fruitcakes ฮาว เบาท เดอะ กัฝเอินเม็นท ,)
your tax dollars at work.
(ยุร แท๊กซ ดอลเลอะ แอ็ท เวิ๊ร์ค)

We lost our Martian rocket ship
(วี ล็อซท เอ๊า มาแฌ็น ร๊อคเค๊ต ชิพ)
The high paid spokeman said
(เดอะ ไฮฮ เพลด spokeman เซ็ด)
Looks like that silly rocket ship
(ลุ๊ค ไล๊ค แดท ซิ๊ลลี่ ร๊อคเค๊ต ชิพ)
Has lost its cone-shaped head
(แฮ็ส ล็อซท อิทซ โคน เชพ เฮด)

We spend ninety jillion dollars
(วี สเพ็นด ไนนทิ jillion ดอลเลอะ)
Trying to get a look at Mars
(ทไรอิง ทู เก็ท ดา ลุ๊ค แกท มา)
I hear universal laughter
(ไอ เฮียร ยูนิเฝอแซ็ล ลาฟเทอะ)
Ringin out among the stars
(ริงงิน เอ๊าท อะมอง เดอะ สทาร์)

Fruitcakes in the galaxy
(Fruitcakes ซิน เดอะ แก๊แล่กซี่)
Fruitcakes on the earth
(Fruitcakes ออน ดิ เอิร์ทร)
Struttin’ naked towards eternity
(Struttin เน๊คเค่ด ทูวอด อิเทอนิทิ)
We’ve been that way since birth
(หวีบ บีน แดท เวย์ ซิ๊นซ เบริ๊ท)

Half baked cookies in the oven
(ฮาล์ฟ บากคฺ คูคอิ ซิน ดิ โอ๊เฝ่น)
Half baked people on the bus
(ฮาล์ฟ บากคฺ พี๊เพิ่ล ออน เดอะ บัส)
There’s a little bit of fruitcake left in everyone of us.
(แดร์ ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ fruitcake เล๊ฟท อิน เอ๊วี่วัน อ็อฝ อัซ)

Religion, religion. OH there’s a thin line between Saturday night and
(รีลิ๊เจี้ยน , รีลิ๊เจี้ยน โอ แดร์ ซา ทริน ไลน์ บีทะวีน แซทเออะดิ ไน๊ท แอนด์)
Sunday morning.
(ซันดิ ม๊อร์นิ่ง)
Here we go now.
(เฮียร วี โก นาว)
All right altar boys.
(ออล ไร๊ท ออลเทอะ บอย)

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
(Mea culpa , mea culpa , mea แมคซิมะ culpa)
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
(Mea culpa , mea culpa , mea แมคซิมะ culpa)

Where’s the church, who took the steeple
(แวร์ เดอะ เชิร์ช , ฮู ทุค เดอะ steeple)
Religion’s in the hands of some crazy ass people
(รีลิ๊เจี้ยน ซิน เดอะ แฮนด์ อ็อฝ ซัม คเรสิ อาซ พี๊เพิ่ล)
Television preachers with bad hair and dimples
(เทเลฝิ๊ชั่น พิทเชอร์ วิธ แบ้ด แฮร์ แอนด์ ดิมเปิล)
The God’s honest truth is it’s not that simple
(เดอะ ก๊อด อ๊อนเน็สท ทรู๊ธ อีส อิทซ น็อท แดท ซิ๊มเพิ่ล)

It’s the Buddhist in you, It’s the Pagan in me
(อิทซ เดอะ บูดดิซท อิน ยู , อิทซ เดอะ เพแก็น อิน มี)
It’s the Muslim in him, she’s Catholic ain’t she?
(อิทซ เดอะ มัสลิม อิน ฮิม , ชี แคธโอะลิค เอน ชี)
It’s the born again look, it’s the WASP and the Jew
(อิทซ เดอะ บอน อะเกน ลุ๊ค , อิทซ เดอะ วอซพ แอนด์ เดอะ จู)
Tell me what’s goin on I ain’t got a clue.
(เทลล มี ว๊อท โกอิน ออน นาย เอน ก็อท ดา คลู)

Here come the big ones–Realationships–We all got ’em, we all want ’em.
(เฮียร คัม เดอะ บิ๊ก วัน Realationships วี ออล ก็อท เอ็ม , วี ออล ว้อนท เอ็ม)
What do we do with ’em?
(ว๊อท ดู วี ดู วิธ เอ็ม)

Here we go I’ll tell ya
(เฮียร วี โก อิลล เทลล ยา)
She said you’ve got to do your fair share
(ชี เซ็ด ยู๊ฟ ก็อท ทู ดู ยุร แฟร์ แชร์)
Now cough up half the rent
(นาว คอฟ อั๊พ ฮาล์ฟ เดอะ เร๊นท)
I treat my body like a temple
(ไอ ทรี๊ท มาย บ๊อดี้ ไล๊ค เก เท๊มเพิ่ล)
You treat yours like a tent.
(ยู ทรี๊ท ยุร ไล๊ค เก เท๊นท)

But the right word at the right time
(บั๊ท เดอะ ไร๊ท เวิร์ด แอ็ท เดอะ ไร๊ท ไทม์)
May get me a little hug
(เมย์ เก็ท มี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮัก)
That’s the difference between lighting
(แด้ท เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน ลายดิง)
And a harmless lightning bug.
(แอนด์ อะ ฮามเล็ซ ไล๊ทนิ่ง บั๊ก)

Chorus
(ค๊อรัส)

The future–Captain’s log–Star date 2000 and sometin’
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ แค๊พเท่น ล๊อก สทาร์ เดท 2000 แอนด์ sometin)

We’re seven years from the millenium
(เวีย เซเฝ่น เยียร์ ฟรอม เดอะ millenium)
That’s a science fiction fact
(แด้ท ซา ไซ๊แอ้นซ ฟิ๊คชั่น แฟคท)
Stanley Kubrick and his buddy Hal
(Stanley คิวบริก แอนด์ ฮิส บั๊ดดี้ Hal)
Now don’t look that abstract
(นาว ด้อนท์ ลุ๊ค แดท แอ๊บสแทรคทฺ)

So I’ll put on my Bob Marley tape
(โซ อิลล พุท ออน มาย บ็อบ มาร์รี เท๊พ)
And practice what I preache
(แอนด์ แพร๊คทิ๊ซ ว๊อท ไอ preache)
Get Jah lost in the reggae mon
(เก็ท ย่า ล็อซท อิน เดอะ reggae มอง)
As I walk along the beach
(แอส ซาย ว๊อล์ค อะลอง เดอะ บีช)

Stay in touch with my insanity
(สเทย์ อิน ทั๊ช วิธ มาย อินแซนอิทิ)
Really is the only way
(ริแอ็ลลิ อีส ดิ โอ๊นลี่ เวย์)
It’s a jungle out there kiddies
(อิทซ ซา จั๊งเกิ้ล เอ๊าท แดร์ คีดดิ)
Have a very fruitful day
(แฮ็ฝ อะ เฝ๊รี่ ฟรุ๊ทฟูล เดย์)

Chorus
(ค๊อรัส)

That’s right. You too. Those crumbs are spread all around this
(แด้ท ไร๊ท ยู ทู โฑส ครัม แซร์ สเพร๊ด ออล อะราวนฺดฺ ดิส)
universe. I’ve seen fruitcakes. I saw this guy in Santa Monica roller
(ยูนิเฝิซ แอฝ ซีน fruitcakes ซาย ซอว์ ดิส กาย อิน แซนดา มอนหนิก้า โรลเลอะ)
skate naked thru the crosswalk. Down in New Orleans, in the French market
(ซเคท เน๊คเค่ด ธรู เดอะ crosswalk เดาน อิน นิว โอรีอินสฺ , อิน เดอะ ฟเร็นช ม๊าร์เก๊ต)
there are fruitcakes like you cannot believe. New York, forget it,
(แดร์ อาร์ fruitcakes ไล๊ค ยู แคนน็อท บีลี๊ฝ นิว ยอค , ฟอร์เก๊ท ดิธ ,)
fruitcake city. Down island we got fruitcakes. Spread them crumbs
(fruitcake ซิ๊ที่ เดาน ไอ๊แลนด์ วี ก็อท fruitcakes สเพร๊ด เด็ม ครัม)
around. That’s right. We want ’em around. Keep bakin’ baby, keep
(อะราวนฺดฺ แด้ท ไร๊ท วี ว้อนท เอ็ม อะราวนฺดฺ คี๊พ เบคกิน เบ๊บี้ , คี๊พ)
bakin’!
(เบคกิน !)

That’s for all you Parrot Heads out there!! :]
(แด้ท ฟอร์ ออล ยู แพรัท เฮด เอ๊าท แดร์ ! ! : ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fruitcakes คำอ่านไทย Jimmy Buffett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น