เนื้อเพลง Rock The Night คำอ่านไทย Blue

Dance with me, dance with me
(แด๊นซ์ วิธ มี , แด๊นซ์ วิธ มี)
C’mon C’mon
(ซีมอน ซีมอน)
Rock with me, rock with me
(ร๊อค วิธ มี , ร๊อค วิธ มี)
C’mon C’mon
(ซีมอน ซีมอน)
Dance with me, dance with me
(แด๊นซ์ วิธ มี , แด๊นซ์ วิธ มี)
Ride the Rhythm and rock with me, rock with me
(ไรด์ เดอะ ริธึ่ม แอนด์ ร๊อค วิธ มี , ร๊อค วิธ มี)
C’mon C’mon
(ซีมอน ซีมอน)

Love, love is on our side
(ลัฝ , ลัฝ อีส ออน เอ๊า ไซด์)
No you can’t deny
(โน ยู แค็นท ดีนาย)
Somethin’ that’s just indestructible
(ซัมติน แด้ท จั๊สท indestructible)
Break down these walls
(เบร๊ค เดาน ฑิส วอลล์)
We’ll be standin’ tall
(เวลล บี แสตนดิน ทอลล์)
Together you know we’re inseparable
(ทูเก๊ทเธ่อร์ ยู โนว์ เวีย อินเซปเพเรเบิล)

So bring it on, bring it all on
(โซ บริง อิท ออน , บริง อิท ดอร์ ออน)
I’ll take it on, take it all on
(อิลล เท้ค อิท ออน , เท้ค อิท ดอร์ ออน)
Do you know, do you know
(ดู ยู โนว์ , ดู ยู โนว์)
Nothin’ will be stoppin’ this tonight
(นอทติน วิล บี สตอปพิน ดิส ทูไน๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You, you are the reason I’m still high
(ยู , ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น แอม สทิลล ไฮฮ)
Let’s take a chance and rock the night
(เล็ท เท้ค เก แช้นซํ แอนด์ ร๊อค เดอะ ไน๊ท)
Let’s not escape the fact that
(เล็ท น็อท เอสเขพ เดอะ แฟคท แดท)
I want you and you want me
(ไอ ว้อนท ยู แอนด์ ยู ว้อนท มี)
Maybe you should rock the night with me
(เมบี ยู เชิด ร๊อค เดอะ ไน๊ท วิธ มี)
[C’mon C’mon]
([ ซีมอน ซีมอน ])
Rock the night with me
(ร๊อค เดอะ ไน๊ท วิธ มี)
[Dance with me, dance with me]
([ แด๊นซ์ วิธ มี , แด๊นซ์ วิธ มี ])
[C’mon C’mon]
([ ซีมอน ซีมอน ])
Rock the night with me
(ร๊อค เดอะ ไน๊ท วิธ มี)

Let’s read between the lines
(เล็ท รี๊ด บีทะวีน เดอะ ไลน์)
Take a chance to find [what]
(เท้ค เก แช้นซํ ทู ไฟนด์ [ ว๊อท ])
Somethin’ different
(ซัมติน ดีฟเฟอะเร็นท)
On the other side [that’s right]
(ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ [ แด้ท ไร๊ท ])
It’s clear to me
(อิทซ เคลียร์ ทู มี)
Your eyes want to see [what]
(ยุร อาย ว้อนท ทู ซี [ ว๊อท ])
Something closer
(ซัมติง โคลเซอร์)
That lies underneath
(แดท ไล อันเดอะนีธ)

So bring it on, bring it all on [c’mon c’mon]
(โซ บริง อิท ออน , บริง อิท ดอร์ ออน [ ซีมอน ซีมอน ])
I’ll take it on, take it all on [what, what]
(อิลล เท้ค อิท ออน , เท้ค อิท ดอร์ ออน [ ว๊อท , ว๊อท ])
Do you know, do you know
(ดู ยู โนว์ , ดู ยู โนว์)
Nothin’ will be stoppin’ this tonight
(นอทติน วิล บี สตอปพิน ดิส ทูไน๊ท)

[Chorus x1]
([ ค๊อรัส x1 ])

So bring it on, bring it all on [c’mon c’mon]
(โซ บริง อิท ออน , บริง อิท ดอร์ ออน [ ซีมอน ซีมอน ])
I’ll take it on, take it all on [what, what]
(อิลล เท้ค อิท ออน , เท้ค อิท ดอร์ ออน [ ว๊อท , ว๊อท ])
Do you know, do you know
(ดู ยู โนว์ , ดู ยู โนว์)
Nothin’ will be stoppin’ this tonight
(นอทติน วิล บี สตอปพิน ดิส ทูไน๊ท)

[Chorus x1]
([ ค๊อรัส x1 ])

Dance with me, dance with me
(แด๊นซ์ วิธ มี , แด๊นซ์ วิธ มี)
C’mon C’mon
(ซีมอน ซีมอน)
Rock with me, rock with me
(ร๊อค วิธ มี , ร๊อค วิธ มี)
C’mon C’mon
(ซีมอน ซีมอน)
Dance with me, dance with me
(แด๊นซ์ วิธ มี , แด๊นซ์ วิธ มี)
Ride the rhythm and rock with me, rock with me
(ไรด์ เดอะ ริธึ่ม แอนด์ ร๊อค วิธ มี , ร๊อค วิธ มี)
C’mon C’mon
(ซีมอน ซีมอน)
Dance with me, dance with me
(แด๊นซ์ วิธ มี , แด๊นซ์ วิธ มี)
C’mon, C’mon
(ซีมอน , ซีมอน)
Rock with me, rock with me
(ร๊อค วิธ มี , ร๊อค วิธ มี)
C’mon C’mon
(ซีมอน ซีมอน)
Dance with me, dance with me
(แด๊นซ์ วิธ มี , แด๊นซ์ วิธ มี)
Ride the rhythm and rock with me, rock with me
(ไรด์ เดอะ ริธึ่ม แอนด์ ร๊อค วิธ มี , ร๊อค วิธ มี)
C’mon C’mon
(ซีมอน ซีมอน)
Dance with me, dance with me
(แด๊นซ์ วิธ มี , แด๊นซ์ วิธ มี)
C’mon, C’mon
(ซีมอน , ซีมอน)
Rock with me, rock with me
(ร๊อค วิธ มี , ร๊อค วิธ มี)
C’mon C’mon
(ซีมอน ซีมอน)
Dance with me, dance with me
(แด๊นซ์ วิธ มี , แด๊นซ์ วิธ มี)
Ride the rhythm and rock with me, rock with me
(ไรด์ เดอะ ริธึ่ม แอนด์ ร๊อค วิธ มี , ร๊อค วิธ มี)
C’mon, C’mon
(ซีมอน , ซีมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock The Night คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น