เนื้อเพลง Just Be Free คำอ่านไทย Christina Aguilera

Ohh, yeah yeah yeah
(โอ้ , เย่ เย่ เย่)
On your feet, on your feet, ohh
(ออน ยุร ฟีท , ออน ยุร ฟีท , โอ้)
Move it to the beat, yeah
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ บีท , เย่)
Oh yeah
(โอ เย่)
Move it to the rhythm
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ริธึ่ม)

Dance floor’s open, feeling free
(แด๊นซ์ ฟลอร์ โอ๊เพ่น , ฟีลอิง ฟรี)
Music’s pumping to get on your feet
(มิ๊วสิค พัมปิง ทู เก็ท ออน ยุร ฟีท)
Take a chance and feel the beat
(เท้ค เก แช้นซํ แอนด์ ฟีล เดอะ บีท)
Get on up babe, you gotta dance with me
(เก็ท ออน อั๊พ เบ้บ , ยู กอททะ แด๊นซ์ วิธ มี)

Just be free
(จั๊สท บี ฟรี)
Never stop moving, no way
(เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ มูฝอิง , โน เวย์)
On your feet
(ออน ยุร ฟีท)
Move it to the rhythm
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ริธึ่ม)
Just be free
(จั๊สท บี ฟรี)
Never stop moving, no way
(เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ มูฝอิง , โน เวย์)
On your feet
(ออน ยุร ฟีท)
Move it to the rhythm
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ริธึ่ม)

Don’t you see, you just can’t fight
(ด้อนท์ ยู ซี , ยู จั๊สท แค็นท ไฟ้ท)
We’ll be dancing till the morning light
(เวลล บี แด็นซิง ทิลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท)
Just keep going, don’t let it slip away
(จั๊สท คี๊พ โกอิ้ง , ด้อนท์ เล็ท ดิธ สลิ๊พ อะเวย์)
There’s no stopping till the break of day
(แดร์ โน ซทอพพิง ทิลล์ เดอะ เบร๊ค อ็อฝ เดย์)

On your feet, on your feet, ohh yeah
(ออน ยุร ฟีท , ออน ยุร ฟีท , โอ้ เย่)
Move it to the rhythm [oh yeah]
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ริธึ่ม [ โอ เย่ ])

Dance floor’s open, feeling free
(แด๊นซ์ ฟลอร์ โอ๊เพ่น , ฟีลอิง ฟรี)
Music’s pumping to get on your feet
(มิ๊วสิค พัมปิง ทู เก็ท ออน ยุร ฟีท)
Take a chance and feel the beat
(เท้ค เก แช้นซํ แอนด์ ฟีล เดอะ บีท)
Get on up babe you gotta dance with me
(เก็ท ออน อั๊พ เบ้บ ยู กอททะ แด๊นซ์ วิธ มี)

Just be free
(จั๊สท บี ฟรี)
Never stop moving, no way
(เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ มูฝอิง , โน เวย์)
On your feet
(ออน ยุร ฟีท)
Move it to the rhythm
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ริธึ่ม)
Just be free
(จั๊สท บี ฟรี)
Never stop moving, no way
(เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ มูฝอิง , โน เวย์)
On your feet
(ออน ยุร ฟีท)
Move it to the rhythm
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ริธึ่ม)

Don’t you see, you just can’t fight
(ด้อนท์ ยู ซี , ยู จั๊สท แค็นท ไฟ้ท)
We’ll be dancing till the morning light
(เวลล บี แด็นซิง ทิลล์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท)
Just keep going, don’t let it slip away
(จั๊สท คี๊พ โกอิ้ง , ด้อนท์ เล็ท ดิธ สลิ๊พ อะเวย์)
There’s no stopping till the break of day
(แดร์ โน ซทอพพิง ทิลล์ เดอะ เบร๊ค อ็อฝ เดย์)
No stopping…
(โน ซทอพพิง)

Just be free
(จั๊สท บี ฟรี)
Never stop moving, no way
(เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ มูฝอิง , โน เวย์)
On your feet
(ออน ยุร ฟีท)
Move it to the rhythm
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ริธึ่ม)
[On your feet, on your feet, ohh]
([ ออน ยุร ฟีท , ออน ยุร ฟีท , โอ้ ])
Just be free
(จั๊สท บี ฟรี)
Never stop moving, no way
(เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ มูฝอิง , โน เวย์)
On your feet
(ออน ยุร ฟีท)
Move it to the rhythm
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ริธึ่ม)

You’re moving, you’re moving
(ยัวร์ มูฝอิง , ยัวร์ มูฝอิง)
Oh, oh, oh yeah yeah yeah yeah, oh
(โอ , โอ , โอ เย่ เย่ เย่ เย่ , โอ)
Ooh ohh, no ohh, oh ooh ohh yeah yeah
(อู้ โอ้ , โน โอ้ , โอ อู้ โอ้ เย่ เย่)

Oh, oh, oh, yeah
(โอ , โอ , โอ , เย่)
[On your feet, on your feet, ohh yeah]
([ ออน ยุร ฟีท , ออน ยุร ฟีท , โอ้ เย่ ])
Oh, oh, oh, yeah
(โอ , โอ , โอ , เย่)
Oh, oh, oh, yeah
(โอ , โอ , โอ , เย่)
Oh, oh, oh, yeah
(โอ , โอ , โอ , เย่)

You’re moving moving moving
(ยัวร์ มูฝอิง มูฝอิง มูฝอิง)
Just be free, yeah yeah ohh yeah
(จั๊สท บี ฟรี , เย่ เย่ โอ้ เย่)
Never never stop moving
(เน๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ มูฝอิง)
Never, never, never stop moving
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ มูฝอิง)

Just be free
(จั๊สท บี ฟรี)
Never stop moving, no way
(เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ มูฝอิง , โน เวย์)
On your feet
(ออน ยุร ฟีท)
Move it to the rhythm
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ริธึ่ม)
Just be free
(จั๊สท บี ฟรี)
Never stop moving, no way
(เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ มูฝอิง , โน เวย์)
On your feet
(ออน ยุร ฟีท)
Move it to the rhythm
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ริธึ่ม)
Yeah…
(เย่)

Just be free
(จั๊สท บี ฟรี)
Never stop moving, no way
(เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ มูฝอิง , โน เวย์)
On your feet
(ออน ยุร ฟีท)
Move it to the rhythm
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ริธึ่ม)
Just be free
(จั๊สท บี ฟรี)
Never stop moving, no way
(เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ มูฝอิง , โน เวย์)
On your feet
(ออน ยุร ฟีท)
Move it to the rhythm
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ ริธึ่ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Be Free คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น