เนื้อเพลง Pack up Your Sorrows คำอ่านไทย Johnny Cash

Oh but if somehow you could pack up your sorrows and give them all to me
(โอ บั๊ท อิ๊ฟ ซัมฮาว ยู เคิด แพ็ค อั๊พ ยุร ซ๊อโร่ว แซน กี๊ฝ เด็ม ออล ทู มี)
You would lose them I know how to use them give them all to me
(ยู เวิด ลู้ส เด็ม ไอ โนว์ ฮาว ทู ยู๊ส เด็ม กี๊ฝ เด็ม ออล ทู มี)

No use crying talking to a stranger naming the sorrows you see
(โน ยู๊ส คไรอิง ทอคอิง ทู อะ ซทเรนเจอะ namings เดอะ ซ๊อโร่ว ยู ซี)
Cause there’s too many bad times too many sad times
(ค๊อส แดร์ ทู เมนอิ แบ้ด ไทม์ ทู เมนอิ แซ้ด ไทม์)
And nobody knows what you mean
(แอนด์ โนบอดี้ โนว์ ว๊อท ยู มีน)

Oh but if somehow you could…
(โอ บั๊ท อิ๊ฟ ซัมฮาว ยู เคิด)

No use rambling walkin’ in the shadows trailin’ a wandering star
(โน ยู๊ส แรมบลิง วอคกิน อิน เดอะ แฌดโอ เทลลิน อะ วอนเดอะริง สทาร์)
No one beside you no one to guide you and nobody knows where you are
(โน วัน บีไซด์ ยู โน วัน ทู ไก๊ด ยู แอนด์ โนบอดี้ โนว์ แวร์ ยู อาร์)

Oh but if somehow you could…
(โอ บั๊ท อิ๊ฟ ซัมฮาว ยู เคิด)

No use roaming walking by that roadside seeking a satisfied mind
(โน ยู๊ส โรมมิง วอคกิง บาย แดท โร๊ดไซด์ ซีคิง อะ แซทอิซไฟด ไมนด์)
There’s too many highways too many byways and nobody walking behind
(แดร์ ทู เมนอิ ไฮฮเวย์ ทู เมนอิ บายเวย์ แซน โนบอดี้ วอคกิง บีฮายน์)

Oh but if somehow you could…
(โอ บั๊ท อิ๊ฟ ซัมฮาว ยู เคิด)
You would lose them I know how to use them give them all to me
(ยู เวิด ลู้ส เด็ม ไอ โนว์ ฮาว ทู ยู๊ส เด็ม กี๊ฝ เด็ม ออล ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pack up Your Sorrows คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น