เนื้อเพลง Take It off (Dim The Lights) คำอ่านไทย Pharrell Williams

We’ve just been laughin’
(หวีบ จั๊สท บีน เลอกิน)
Chattin’ but nothins happened
(ชาร์ดิน บั๊ท นอทติน แฮ๊พเพ่น)
Cuz I promise I’ll be gentle
(คัซ ไอ พรอมอิซ อิลล บี เจ๊นเทิ่ล)
I know your mind is travelin’
(ไอ โนว์ ยุร ไมนด์ อีส แทฝเวอริน)
I can tell you want some
(ไอ แคน เทลล ยู ว้อนท ซัม)
I know you wanna come in my arms [my arms]
(ไอ โนว์ ยู วอนนา คัม อิน มาย อาร์ม [ มาย อาร์ม ])

[you want some]
([ ยู ว้อนท ซัม ])

Take it off now girl, take it off
(เท้ค อิท ออฟฟ นาว เกิร์ล , เท้ค อิท ออฟฟ)
[I’m a master, baby wit’cha bra]
([ แอม มา ม๊าสเต้อร์ , เบ๊บี้ วิทชา บรา ])
Take it off now girl, take it off
(เท้ค อิท ออฟฟ นาว เกิร์ล , เท้ค อิท ออฟฟ)
[I can help you slide those panties off]
([ ไอ แคน เฮ้ลพ ยู สไล๊ด โฑส แพนดีสฺ ออฟฟ ])
Take it off now girl, take it off
(เท้ค อิท ออฟฟ นาว เกิร์ล , เท้ค อิท ออฟฟ)
[Damn, that bootie’s so soft]
([ แดมนํ , แดท บูดี โซ ซ๊อฟท ])
Take it off now girl, take it off
(เท้ค อิท ออฟฟ นาว เกิร์ล , เท้ค อิท ออฟฟ)
[It feels so good in my palms]
([ อิท ฟีล โซ กู๊ด อิน มาย พาล์ม ])
Dim the lights down baby, dim the lights
(ดิม เดอะ ไล๊ท เดาน เบ๊บี้ , ดิม เดอะ ไล๊ท)
We gon’ double your heart great form lady, just dim the lights
(วี ก็อน ดั๊บเบิ้ล ยุร ฮาร์ท เกรท ฟอร์ม เล๊ดี้ , จั๊สท ดิม เดอะ ไล๊ท)
[…I’m a beat the p*ssy like you never ever felt before]
([ แอม มา บีท เดอะ พี *ssy ไล๊ค ยู เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท บีฟอร์ ])
Dim the lights down baby, just dim the lights
(ดิม เดอะ ไล๊ท เดาน เบ๊บี้ , จั๊สท ดิม เดอะ ไล๊ท)
We gon’ double your heart great form lady, just dim the lights
(วี ก็อน ดั๊บเบิ้ล ยุร ฮาร์ท เกรท ฟอร์ม เล๊ดี้ , จั๊สท ดิม เดอะ ไล๊ท)
[…I’m a beat the p*ssy like you never ever felt before]
([ แอม มา บีท เดอะ พี *ssy ไล๊ค ยู เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท บีฟอร์ ])

You breathe while your laughing
(ยู บรีฑ ไวล์ ยุร ลาฟอิง)
Smiling at what just happened
(ซไมลอิง แอ็ท ว๊อท จั๊สท แฮ๊พเพ่น)
I try to keep it simple
(ไอ ธราย ทู คี๊พ อิท ซิ๊มเพิ่ล)
Cuz I know that you’re old fashion
(คัซ ไอ โนว์ แดท ยัวร์ โอลด์ แฟ๊ชั่น)
You wanna be wild [wanna be wild]
(ยู วอนนา บี ไวลด์ [ วอนนา บี ไวลด์ ])
You don’t wanna be tamed [don’t wanna be tamed]
(ยู ด้อนท์ วอนนา บี เทม [ ด้อนท์ วอนนา บี เทม ])
Even though you’re just a prize, [just a prize]
(อี๊เฝ่น โธ ยัวร์ จั๊สท ดา ไพร๊ซ์ , [ จั๊สท ดา ไพร๊ซ์ ])
You wanna come again [you wanna come again]
(ยู วอนนา คัม อะเกน [ ยู วอนนา คัม อะเกน ])

Take it off now girl, take it off
(เท้ค อิท ออฟฟ นาว เกิร์ล , เท้ค อิท ออฟฟ)
[I’m a master, baby wit’cha bra]
([ แอม มา ม๊าสเต้อร์ , เบ๊บี้ วิทชา บรา ])
Take it off now girl, take it off
(เท้ค อิท ออฟฟ นาว เกิร์ล , เท้ค อิท ออฟฟ)
[I can help you slide those panties off]
([ ไอ แคน เฮ้ลพ ยู สไล๊ด โฑส แพนดีสฺ ออฟฟ ])
Take it off now girl, take it off
(เท้ค อิท ออฟฟ นาว เกิร์ล , เท้ค อิท ออฟฟ)
[Damn, that bootie’s so soft]
([ แดมนํ , แดท บูดี โซ ซ๊อฟท ])
Take it off now girl, take it off
(เท้ค อิท ออฟฟ นาว เกิร์ล , เท้ค อิท ออฟฟ)
[It feels so good in my palms]
([ อิท ฟีล โซ กู๊ด อิน มาย พาล์ม ])
Dim the lights down baby, dim the lights
(ดิม เดอะ ไล๊ท เดาน เบ๊บี้ , ดิม เดอะ ไล๊ท)
We gon’ double your heart great form lady, just dim the lights
(วี ก็อน ดั๊บเบิ้ล ยุร ฮาร์ท เกรท ฟอร์ม เล๊ดี้ , จั๊สท ดิม เดอะ ไล๊ท)
[…I’m a beat the p*ssy like you never ever felt before]
([ แอม มา บีท เดอะ พี *ssy ไล๊ค ยู เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท บีฟอร์ ])
Dim the lights down baby, just dim the lights
(ดิม เดอะ ไล๊ท เดาน เบ๊บี้ , จั๊สท ดิม เดอะ ไล๊ท)
We gon’ double your heart great form lady, just dim the lights
(วี ก็อน ดั๊บเบิ้ล ยุร ฮาร์ท เกรท ฟอร์ม เล๊ดี้ , จั๊สท ดิม เดอะ ไล๊ท)
[…I’m a beat the p*ssy like you never ever felt before]
([ แอม มา บีท เดอะ พี *ssy ไล๊ค ยู เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท บีฟอร์ ])

Take it off now girl, take it off
(เท้ค อิท ออฟฟ นาว เกิร์ล , เท้ค อิท ออฟฟ)
[I’m a master, baby wit’cha bra]
([ แอม มา ม๊าสเต้อร์ , เบ๊บี้ วิทชา บรา ])
Take it off now girl, take it off
(เท้ค อิท ออฟฟ นาว เกิร์ล , เท้ค อิท ออฟฟ)
[I can help you slide those panties off]
([ ไอ แคน เฮ้ลพ ยู สไล๊ด โฑส แพนดีสฺ ออฟฟ ])
Take it off now girl, take it off
(เท้ค อิท ออฟฟ นาว เกิร์ล , เท้ค อิท ออฟฟ)
[Damn, that bootie’s so soft]
([ แดมนํ , แดท บูดี โซ ซ๊อฟท ])
Take it off now girl, take it off
(เท้ค อิท ออฟฟ นาว เกิร์ล , เท้ค อิท ออฟฟ)
[It feels so good in my palms]
([ อิท ฟีล โซ กู๊ด อิน มาย พาล์ม ])
Dim the lights down baby, dim the lights
(ดิม เดอะ ไล๊ท เดาน เบ๊บี้ , ดิม เดอะ ไล๊ท)
We gon’ double your heart great form lady, just dim the lights
(วี ก็อน ดั๊บเบิ้ล ยุร ฮาร์ท เกรท ฟอร์ม เล๊ดี้ , จั๊สท ดิม เดอะ ไล๊ท)
[…I’m a beat the p*ssy like you never ever felt before]
([ แอม มา บีท เดอะ พี *ssy ไล๊ค ยู เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท บีฟอร์ ])
Dim the lights down baby, just dim the lights
(ดิม เดอะ ไล๊ท เดาน เบ๊บี้ , จั๊สท ดิม เดอะ ไล๊ท)
We gon’ double your heart great form lady, just dim the lights
(วี ก็อน ดั๊บเบิ้ล ยุร ฮาร์ท เกรท ฟอร์ม เล๊ดี้ , จั๊สท ดิม เดอะ ไล๊ท)
[…I’m a beat the p*ssy like you never ever felt before]
([ แอม มา บีท เดอะ พี *ssy ไล๊ค ยู เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท บีฟอร์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take It off (Dim The Lights) คำอ่านไทย Pharrell Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น