เนื้อเพลง Right Here (Departed) คำอ่านไทย Brandy

When you feel your hearts guarded
(เว็น ยู ฟีล ยุร ฮาร์ท การ์ด)
And you see the breaks starting
(แอนด์ ยู ซี เดอะ เบร๊ค ซทาททิง)
When the clouds are far departed
(เว็น เดอะ คลาวดํ แซร์ ฟาร์ ดีพาร์ท)
U’ll be right here with me
(Ull บี ไร๊ท เฮียร วิธ มี)

B rock…
(บี ร๊อค)
Darkchild..
(ดาคแชล)
We back..
(วี แบ็ค)
U’ll be right here with me
(Ull บี ไร๊ท เฮียร วิธ มี)

You’ll be right here with me
(โยว บี ไร๊ท เฮียร วิธ มี)
oh, oh x16
(โอ , โอ x16)
You’ll be right here with me
(โยว บี ไร๊ท เฮียร วิธ มี)

When your life is going to fast,
(เว็น ยุร ไล๊ฟ อีส โกอิ้ง ทู ฟาสท ,)
off the train tracks
(ออฟฟ เดอะ เทรน แทร็ค)
I can slow it down, oh
(ไอ แคน สโลว์ อิท เดาน , โอ)
just when you think your bout to turn back
(จั๊สท เว็น ยู ทริ๊งค ยุร เบาท ทู เทิร์น แบ็ค)
‘Stead you might crash
(สเท้ด ยู ไมท คแร็ฌ)
I’ll be your ground, oh
(อิลล บี ยุร กราวนด์ , โอ)

oh when you feel your hearts guarded
(โอ เว็น ยู ฟีล ยุร ฮาร์ท การ์ด)
and you see the brakes started
(แอนด์ ยู ซี เดอะ เบรค สท๊าร์ท)
and when the clouds above Departed
(แอนด์ เว็น เดอะ คลาวดํ อะโบ๊ฝ ดีพาร์ท)
you’ll be right here with me
(โยว บี ไร๊ท เฮียร วิธ มี)
and when your tears are dry from crying
(แอนด์ เว็น ยุร เทียร์ แซร์ ดราย ฟรอม คไรอิง)
and when the worlds turned silent
(แอนด์ เว็น เดอะ เวิลด เทิร์น ไซ๊เล่นท)
so when the clouds above Departed
(โซ เว็น เดอะ คลาวดํ อะโบ๊ฝ ดีพาร์ท)
you will be right here with me.
(ยู วิล บี ไร๊ท เฮียร วิธ มี)

oh oh x10
(โอ โอ x10)
[x2]
([ x2 ])
i will be right here with you
(ไอ วิล บี ไร๊ท เฮียร วิธ ยู)
you’ll be right here with me
(โยว บี ไร๊ท เฮียร วิธ มี)

when your trapped and there’s just no key
(เว็น ยุร แทร๊พ แอนด์ แดร์ จั๊สท โน คีย์)
and you can’t breathe
(แอนด์ ยู แค็นท บรีฑ)
i breathe for you
(ไอ บรีฑ ฟอร์ ยู)
the fire’s got you down on both knees
(เดอะ ไฟเออะร ก็อท ยู เดาน ออน โบทรฺ นี)
and the walls are closing in but i will
(แอนด์ เดอะ วอลล์ แซร์ โครสซิง อิน บั๊ท ไอ วิล)
break it through
(เบร๊ค อิท ทรู)
and when you feel alone
(แอนด์ เว็น ยู ฟีล อะโลน)
im a be at home
(แอม มา บี แอ็ท โฮม)
whenevers comes and go
(ฮเว็นเอฝเออะ คัม แซน โก)
you know i got you
(ยู โนว์ ไอ ก็อท ยู)

oh when you feel your hearts guarded
(โอ เว็น ยู ฟีล ยุร ฮาร์ท การ์ด)
and when you see the brakes started
(แอนด์ เว็น ยู ซี เดอะ เบรค สท๊าร์ท)
and when the clouds above Departed
(แอนด์ เว็น เดอะ คลาวดํ อะโบ๊ฝ ดีพาร์ท)
you’ll be right here with me
(โยว บี ไร๊ท เฮียร วิธ มี)
[you’ll see the sun]
([ โยว ซี เดอะ ซัน ])
and when your tears are dry from crying, crying
(แอนด์ เว็น ยุร เทียร์ แซร์ ดราย ฟรอม คไรอิง , คไรอิง)
and when the worlds turned silent, silent
(แอนด์ เว็น เดอะ เวิลด เทิร์น ไซ๊เล่นท , ไซ๊เล่นท)
so when the clouds above Departed
(โซ เว็น เดอะ คลาวดํ อะโบ๊ฝ ดีพาร์ท)
you will be right here with me.
(ยู วิล บี ไร๊ท เฮียร วิธ มี)

I will be here right beside you
(ไอ วิล บี เฮียร ไร๊ท บีไซด์ ยู)
every step you take, yea
(เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ ยู เท้ค , เย)
i will be your strength your shelter
(ไอ วิล บี ยุร ซทเร็งธ ยุร เช๊ลเท่อร์)
shield you from the rain
(ชีลด ยู ฟรอม เดอะ เรน)

[x2]
([ x2 ])
[oh when you feel], oh when you feel your hearts guarded
([ โอ เว็น ยู ฟีล ] , โอ เว็น ยู ฟีล ยุร ฮาร์ท การ์ด)
and when you see the brakes started
(แอนด์ เว็น ยู ซี เดอะ เบรค สท๊าร์ท)
and when the clouds above Departed
(แอนด์ เว็น เดอะ คลาวดํ อะโบ๊ฝ ดีพาร์ท)
you’ll be right here with me [right here]
(โยว บี ไร๊ท เฮียร วิธ มี [ ไร๊ท เฮียร ])
and when your tears are dry from crying
(แอนด์ เว็น ยุร เทียร์ แซร์ ดราย ฟรอม คไรอิง)
and when the worlds turned silent
(แอนด์ เว็น เดอะ เวิลด เทิร์น ไซ๊เล่นท)
so when the clouds above Departed
(โซ เว็น เดอะ คลาวดํ อะโบ๊ฝ ดีพาร์ท)
you will be right here with me.
(ยู วิล บี ไร๊ท เฮียร วิธ มี)

[x4]
([ x4 ])
i will be right here with you
(ไอ วิล บี ไร๊ท เฮียร วิธ ยู)
you’ll be right here with me
(โยว บี ไร๊ท เฮียร วิธ มี)

yea
(เย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Right Here (Departed) คำอ่านไทย Brandy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น