เนื้อเพลง Hold On Be Strong คำอ่านไทย 2Pac

Hold on… [lighter flicks up]
(โฮลด์ ออน [ ไลทเออะ ฟลิค อั๊พ ])
Yeah it’s gonna be alright, don’t trip baby [inhales]
(เย่ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท , ด้อนท์ ทริ๊พ เบ๊บี้ [ อินเฮล ])
It’ll get better… [coughing]
(อิว เก็ท เบ๊ทเท่อร์ [ คอกฟิง ])

Ay do this Thug style main, Thug style
(ไอ ดู ดิส ธัก สไทล์ เมน , ธัก สไทล์)
When this whole beat drop we just gon’ run it to em bet
(เว็น ดิส โฮล บีท ดรอพ วี จั๊สท ก็อน รัน หนิด ทู เอ็ม เบ๊ท)
It’s all good, uhh
(อิทซ ซอร์ กู๊ด , อา)

I never had much, ran with a bad bunch
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด มัช , แร็น วิธ อะ แบ้ด บันช)
Little skinny kid sneakin weed in my bag lunch
(ลิ๊ทเทิ่ล ซคีนอิ คิด สนิกเคน วี อิน มาย แบ๊ก ลั้นช)
And all through Junior High, we was just gettin by
(แอนด์ ออล ทรู จู๊เหนี่ย ไฮฮ , วี วอส จั๊สท เกดดิน บาย)
And drivebys robbed my homies of their young lives
(แอนด์ drivebys รอบ มาย โฮมี อ็อฝ แดร์ ยัง ไล้ฝ)
I never did cry, and even though I had
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ดิด คราย , แอนด์ อี๊เฝ่น โธ ไอ แฮ็ด)
pain in my heart, I was hopeless from the start
(เพน อิน มาย ฮาร์ท , ไอ วอส โฮพเล็ซ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
They couldn’t tell me nothin, they all tried to help to help me
(เด คูดซึ่น เทลล มี นอทติน , เด ออล ทไร ทู เฮ้ลพ ทู เฮ้ลพ มี)
The marijuana had my mind gone it wasn’t healthy
(เดอะ มาริฮวานา แฮ็ด มาย ไมนด์ กอน อิท วอสซึ้น เฮลธิ)
I travelled places, caught cases, what a ill year
(ไอ ทแรฝเอ็ลด เพลส , คอท เค๊ส , ว๊อท ดา อิลล เยียร์)
I felt the pain and the rain but I’m still here
(ไอ เฟ็ลท เดอะ เพน แอนด์ เดอะ เรน บั๊ท แอม สทิลล เฮียร)
Never did like the police, let the whole world know
(เน๊เฝ่อร์ ดิด ไล๊ค เดอะ โพลิ๊ซ , เล็ท เดอะ โฮล เวิลด โนว์)
Now I gets no peace, cause they chasin me down
(นาว ไอ เก็ท โน พี๊ซ , ค๊อส เด เช๊ซิน มี เดาน)
And facin me now, what do I do?
(แอนด์ facin มี นาว , ว๊อท ดู ไอ ดู)
These thangs that a Thug goes through
(ฑิส เตง แดท ดา ธัก โกซ ทรู)
And still I rise so keep ya head up, and make ya mind strong
(แอนด์ สทิลล ไอ ไร๊ส โซ คี๊พ ยา เฮด อั๊พ , แอนด์ เม้ค ยา ไมนด์ สทรอง)
It’s a struggle every day but you gotta hold on
(อิทซ ซา สทรั๊กเกิ้ล เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ บั๊ท ยู กอททะ โฮลด์ ออน)

[Chorus: repeat 4X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 4X ])

Hold on, be strong, hold on
(โฮลด์ ออน , บี สทรอง , โฮลด์ ออน)
Be strong, hold on
(บี สทรอง , โฮลด์ ออน)
When it’s on it’s on
(เว็น อิทซ ออน อิทซ ออน)

There’s, never a good day, cause in my hood they
(แดร์ , เน๊เฝ่อร์ รา กู๊ด เดย์ , ค๊อส อิน มาย ฮุด เด)
let they AK’s pump strays where the kids play
(เล็ท เด AKs พั๊มพ ซทเร แวร์ เดอะ คิด เพลย์)
And every Halloween, check out the murder scene
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ แฮลโละวีน , เช็ค เอ๊าท เดอะ เม๊อร์เด้อร์ ซีน)
Can’t help but duplicate the violence seen on the screen
(แค็นท เฮ้ลพ บั๊ท ดุ๊พพลิเขท เดอะ ไฝโอะเล็นซ ซีน ออน เดอะ สครีน)
My homies dyin ‘fore they get to see they birthdays
(มาย โฮมี ดายอิน โฟร์ เด เก็ท ทู ซี เด เบริ์ดเดย์)
These is the worst days, sometimes it hurts to pray
(ฑิส อีส เดอะ เวิ๊ร์สท เดย์ , ซัมไทม์ ซิท เฮิร์ท ทู เพรย์)
And even God turned his back on the ghetto youth
(แอนด์ อี๊เฝ่น ก๊อด เทิร์น ฮิส แบ็ค ออน เดอะ เกทโท ยู๊ธ)
I know that ain’t the truth, sometimes I look for proof
(ไอ โนว์ แดท เอน เดอะ ทรู๊ธ , ซัมไทม์ ซาย ลุ๊ค ฟอร์ พรู๊พ)
I wonder if heaven got a ghetto, and if it does
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ เฮ๊ฝเฝ่น ก็อท ดา เกทโท , แอนด์ อิ๊ฟ อิท โด)
Does it matter if you blood or you cuz
(โด ซิท แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยู บลัด ออ ยู คัซ)
Remember how it was, the picnics and the parties in the projects
(รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว อิท วอส , เดอะ พิ๊คนิค แซน เดอะ พาร์ที ซิน เดอะ โพร๊เจ็คท)
Small time drinkin gettin high with them armies
(สมอลล์ ไทม์ ดริงคิน เกดดิน ไฮฮ วิธ เด็ม อาร์มีสฺ)
Just another knucklehead kid from the gutter
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ นอคเกิลเฮด คิด ฟรอม เดอะ กัทเทอะ)
I’m dealin with the madness, raised by a single mother
(แอม ดิลลิน วิธ เดอะ แมดเน็ซ , เร้ส บาย อะ ซิ๊งเกิ้ล ม๊าเธ่อร์)
I’m tryin to tell you when it’s on
(แอม ทายอิน ทู เทลล ยู เว็น อิทซ ออน)
You gotta keep your head to the sky and be strong, most of all hold on
(ยู กอททะ คี๊พ ยุร เฮด ทู เดอะ สกาย แอนด์ บี สทรอง , โมซท อ็อฝ ออล โฮลด์ ออน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Interlude:]
([ อีนเทิลยูด : ])

Hold on, be strong
(โฮลด์ ออน , บี สทรอง)
I know them ain’t tears comin down your face
(ไอ โนว์ เด็ม เอน เทียร์ คัมอิน เดาน ยุร เฟซ)
When it’s on it’s on but
(เว็น อิทซ ออน อิทซ ออน บั๊ท)
Wipe your eyes
(ไว๊พ ยุร อาย)
Hold on, be strong
(โฮลด์ ออน , บี สทรอง)
In this world
(อิน ดิส เวิลด)
When it’s on it’s on but
(เว็น อิทซ ออน อิทซ ออน บั๊ท)
Only the strong survive y’know
(โอ๊นลี่ เดอะ สทรอง เซอร์ไฝ๊ฝ yknow)
Hold on, be strong
(โฮลด์ ออน , บี สทรอง)
Hmm, I know it’s hard out there
(อึม , ไอ โนว์ อิทซ ฮาร์ด เอ๊าท แดร์)
When it’s on it’s on but
(เว็น อิทซ ออน อิทซ ออน บั๊ท)
Welfare
(เวลแฟ)
Hold on, be strong
(โฮลด์ ออน , บี สทรอง)
AIDS, earthquakes
(เอด , เอิทเควก)
Cause when it’s on it’s on but
(ค๊อส เว็น อิทซ ออน อิทซ ออน บั๊ท)
Muggings, carjackings
(มัคกิง , carjackings)
Hold on, and be strong
(โฮลด์ ออน , แอนด์ บี สทรอง)
Yeah we got problems
(เย่ วี ก็อท โพร๊เบล่ม)
Cause when it’s on it’s on but
(ค๊อส เว็น อิทซ ออน อิทซ ออน บั๊ท)
But believe me when I tell you
(บั๊ท บีลี๊ฝ มี เว็น นาย เทลล ยู)
Hold on, and be strong
(โฮลด์ ออน , แอนด์ บี สทรอง)
Things always get better
(ทริง ออลเว เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
Cause when it’s on it’s on but
(ค๊อส เว็น อิทซ ออน อิทซ ออน บั๊ท)
God don’t like ugly
(ก๊อด ด้อนท์ ไล๊ค อั๊กลี่)
Hold on, and be strong
(โฮลด์ ออน , แอนด์ บี สทรอง)
And God don’t like no quitters
(แอนด์ ก๊อด ด้อนท์ ไล๊ค โน ควีทเทอะ)
Cause when it’s on it’s on but
(ค๊อส เว็น อิทซ ออน อิทซ ออน บั๊ท)
You know what Billie Holiday said bay-bee
(ยู โนว์ ว๊อท บิลลี่ ฮอลอิเด เซ็ด เบย์ บี)
Hold on, and be strong
(โฮลด์ ออน , แอนด์ บี สทรอง)
God bless the child that can hold his own
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ ชายลํดํ แดท แคน โฮลด์ ฮิส โอว์น)
Cause when it’s on it’s on but
(ค๊อส เว็น อิทซ ออน อิทซ ออน บั๊ท)
Y’know?
(Yknow)
Hold on, and be strong
(โฮลด์ ออน , แอนด์ บี สทรอง)
You got to stand strong
(ยู ก็อท ทู สแทนด์ สทรอง)
Cause when it’s on it’s on but
(ค๊อส เว็น อิทซ ออน อิทซ ออน บั๊ท)
And when these bustas try to knock you out your place
(แอนด์ เว็น ฑิส บัสตร้า ธราย ทู น๊อค ยู เอ๊าท ยุร เพลส)
Hold on, and be strong
(โฮลด์ ออน , แอนด์ บี สทรอง)
You stand there to they face
(ยู สแทนด์ แดร์ ทู เด เฟซ)
Cause when it’s on it’s on but
(ค๊อส เว็น อิทซ ออน อิทซ ออน บั๊ท)
Tell em hold on, and be strong
(เทลล เอ็ม โฮลด์ ออน , แอนด์ บี สทรอง)
Hold on, and be strong
(โฮลด์ ออน , แอนด์ บี สทรอง)
The game don’t stop
(เดอะ เกม ด้อนท์ สท๊อพ)
Cause when it’s on it’s on but
(ค๊อส เว็น อิทซ ออน อิทซ ออน บั๊ท)
Hmmm
(ฮึม)
Hold on, and be strong
(โฮลด์ ออน , แอนด์ บี สทรอง)
This here is black main
(ดิส เฮียร อีส แบล๊ค เมน)
Cause when it’s on it’s on but
(ค๊อส เว็น อิทซ ออน อิทซ ออน บั๊ท)
If you don’t never leave nothin, learn one thing
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ นอทติน , เลิร์น วัน ทริง)
Hold on, and be strong
(โฮลด์ ออน , แอนด์ บี สทรอง)
It don’t stop, til the casket drop
(อิท ด้อนท์ สท๊อพ , ทิล เดอะ แคซเค็ท ดรอพ)
Hold on
(โฮลด์ ออน)
Thug, for Life… feel me?
(ธัก , ฟอร์ ไล๊ฟ ฟีล มี)
All my homeboys and my homegirls, stay strong
(ออล มาย โฮมบอย แซน มาย โฮมเกิล , สเทย์ สทรอง)
When things get bad, especially come the first and the fifteenth
(เว็น ทริง เก็ท แบ้ด , เอ็วเพฌแอ็ลลิ คัม เดอะ เฟิร์สท แอนด์ เดอะ ฟีฟทีนธ)
Stay strong, and stay ballin, hold on
(สเทย์ สทรอง , แอนด์ สเทย์ บอลลิน , โฮลด์ ออน)
I’ll catch y’all at the next life, we in traffic
(อิลล แค็ทช ยอล แอ็ท เดอะ เน๊กซท ไล๊ฟ , วี อิน แทร๊ฟฟิ๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hold On Be Strong คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น