เนื้อเพลง Looking for Space คำอ่านไทย John Denver

LOOKING FOR SPACE
(ลุคอิง ฟอร์ สเพ๊ซ)

On the road of experience I’m trying to find my own way.
(ออน เดอะ โร้ด อ็อฝ เอ็กซพี๊เหรียนซํ แอม ทไรอิง ทู ไฟนด์ มาย โอว์น เวย์)
Sometimes I wish that I could fly away.
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช แดท ไอ เคิด ฟลาย อะเวย์)
When I think that I’m moving suddenly things stand still,
(เว็น นาย ทริ๊งค แดท แอม มูฝอิง ซั๊ดเด้นลี่ ทริง สแทนด์ สทิลล ,)
I’m afraid ’cause I think they always will.
(แอม อะเฟรด ค๊อส ไอ ทริ๊งค เด ออลเว วิล)

And I’m looking for space and to find out who I am
(แอนด์ แอม ลุคอิง ฟอร์ สเพ๊ซ แอนด์ ทู ไฟนด์ เอ๊าท ฮู ไอ แอ็ม)
and I’m looking to know and understand.
(แอนด์ แอม ลุคอิง ทู โนว์ แอนด์ อั๊นเด้อรสแทนด)
It’s a sweet, sweet dream, sometimes I’m almost there,
(อิทซ ซา สวี้ท , สวี้ท ดรีม , ซัมไทม์ แอม อ๊อลโมสท แดร์ ,)
sometimes I fly like an eagle and sometimes I’m deep in despair.
(ซัมไทม์ ซาย ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล แอนด์ ซัมไทม์ แอม ดี๊พ อิน ดิซแพ)

All alone in the universe, sometimes that’s how it seems.
(ออล อะโลน อิน ดิ ยูนิเฝิซ , ซัมไทม์ แด้ท ฮาว อิท ซีม)
I get lost in the sadness and the screams.
(ไอ เก็ท ล็อซท อิน เดอะ แซดเน็ซ แซน เดอะ สครีม)
Then I look in the center, suddenly everything’s clear,
(เด็น นาย ลุ๊ค อิน เดอะ เซ๊นเท่อร์ , ซั๊ดเด้นลี่ เอ๊วี่ติง เคลียร์ ,)
I find myself in the sunshine and my dreams.
(ไอ ไฟนด์ ไมเซลฟ อิน เดอะ ซันชาย แอนด์ มาย ดรีม)

And I’m looking for space and to find out who I am
(แอนด์ แอม ลุคอิง ฟอร์ สเพ๊ซ แอนด์ ทู ไฟนด์ เอ๊าท ฮู ไอ แอ็ม)
and I’m looking to know and understand.
(แอนด์ แอม ลุคอิง ทู โนว์ แอนด์ อั๊นเด้อรสแทนด)
It’s a sweet, sweet dream, sometimes I’m almost there,
(อิทซ ซา สวี้ท , สวี้ท ดรีม , ซัมไทม์ แอม อ๊อลโมสท แดร์ ,)
sometimes I fly like an eagle and sometimes I’m deep in despair.
(ซัมไทม์ ซาย ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล แอนด์ ซัมไทม์ แอม ดี๊พ อิน ดิซแพ)

On the road of experience join in the living day.
(ออน เดอะ โร้ด อ็อฝ เอ็กซพี๊เหรียนซํ จอย อิน เดอะ ลีฝอิง เดย์)
If there’s an answer it’s just that it’s just that way.
(อิ๊ฟ แดร์ แอน แอ๊นเซ่อร อิทซ จั๊สท แดท อิทซ จั๊สท แดท เวย์)

When you’re looking for space and to find out who you are,
(เว็น ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ สเพ๊ซ แอนด์ ทู ไฟนด์ เอ๊าท ฮู ยู อาร์ ,)
when you’re looking to try and reach the stars
(เว็น ยัวร์ ลุคอิง ทู ธราย แอนด์ รี๊ช เดอะ สทาร์)
it’s a sweet, sweet dream, sometimes I’m almost there,
(อิทซ ซา สวี้ท , สวี้ท ดรีม , ซัมไทม์ แอม อ๊อลโมสท แดร์ ,)
sometimes I fly like an eagle but sometimes I’m deep in despair.
(ซัมไทม์ ซาย ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล บั๊ท ซัมไทม์ แอม ดี๊พ อิน ดิซแพ)
Sometimes I fly like an eagle, like an eagle I go flying, flying.
(ซัมไทม์ ซาย ฟลาย ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล , ไล๊ค แอน อี๊เกิ้ล ไอ โก ฟไลอิง , ฟไลอิง)

#NAME?
(#เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Looking for Space คำอ่านไทย John Denver

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น