เนื้อเพลง Chemicals React คำอ่านไทย Aly & Aj

You make me feel out of my element
(ยู เม้ค มี ฟีล เอ๊าท อ็อฝ มาย เอ๊ลิเม้นท)
Like I’m walkin’ on broken glass
(ไล๊ค แอม วอคกิน ออน บโรเค็น กล๊าสส)
Like my worlds spinnin’ in slow motion
(ไล๊ค มาย เวิลด สปินนิน อิน สโลว์ โมฌัน)
And you’re movin’ too fast
(แอนด์ ยัวร์ มูฝวิน ทู ฟาสท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Were you right, was I wrong
(เวอ ยู ไร๊ท , วอส ซาย รอง)
Were you weak, was I strong, yeah
(เวอ ยู วี๊ค , วอส ซาย สทรอง , เย่)
Both of us broken
(โบทรฺ อ็อฝ อัซ บโรเค็น)
Caught in a moment
(คอท อิน อะ โม๊เม้นท)
We lived and we loved
(วี ไล้ฝ แอนด์ วี ลัฝ)
And we hurt and we jumped, yeah
(แอนด์ วี เฮิร์ท แอนด์ วี จั๊มพ , เย่)
But the planets all aligned
(บั๊ท เดอะ แพล๊เหน็ท ซอร์ อะไลน)
When you looked into my eyes
(เว็น ยู ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)
And just like that
(แอนด์ จั๊สท ไล๊ค แดท)
The chemicals react
(เดอะ เคมอิแค็ล รีแอ๊ค)
The chemicals react
(เดอะ เคมอิแค็ล รีแอ๊ค)

You make me feel out of my element
(ยู เม้ค มี ฟีล เอ๊าท อ็อฝ มาย เอ๊ลิเม้นท)
Like I’m drifting out to the sea
(ไล๊ค แอม ดริฟทิง เอ๊าท ทู เดอะ ซี)
Like the tides pullin’ me in deeper
(ไล๊ค เดอะ ไทด์ พลูลิน มี อิน ดิพเพอ)
Makin’ it harder to breathe
(เมกิน หนิด อาณ์เดอ ทู บรีฑ)

We cannot deny, how we feel inside
(วี แคนน็อท ดีนาย , ฮาว วี ฟีล อิ๊นไซด์)
We cannot deny
(วี แคนน็อท ดีนาย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Were you right, was I wrong
(เวอ ยู ไร๊ท , วอส ซาย รอง)
Were you weak, was I strong, yeah
(เวอ ยู วี๊ค , วอส ซาย สทรอง , เย่)
Both of us broken
(โบทรฺ อ็อฝ อัซ บโรเค็น)
Caught in a moment
(คอท อิน อะ โม๊เม้นท)
We lived and we loved
(วี ไล้ฝ แอนด์ วี ลัฝ)
And we hurt and we jumped, yeah
(แอนด์ วี เฮิร์ท แอนด์ วี จั๊มพ , เย่)
But the planets all aligned
(บั๊ท เดอะ แพล๊เหน็ท ซอร์ อะไลน)
When you looked into my eyes
(เว็น ยู ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)
And just like that
(แอนด์ จั๊สท ไล๊ค แดท)
The chemicals react
(เดอะ เคมอิแค็ล รีแอ๊ค)
The chemicals react
(เดอะ เคมอิแค็ล รีแอ๊ค)

Kaleidoscope of colors
(คะไลโดะซโคพ อ็อฝ คัลเออะ)
Turning hopes on fire, sun is burning
(เทินนิง โฮพ ออน ไฟเออะร , ซัน อีส เบรินนิง)
Shining down on both of us
(ชายนิง เดาน ออน โบทรฺ อ็อฝ อัซ)
Don’t let us lose it [don’t let us lose it…]
(ด้อนท์ เล็ท อัซ ลู้ส อิท [ ด้อนท์ เล็ท อัซ ลู้ส อิท ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Were you right, was I wrong
(เวอ ยู ไร๊ท , วอส ซาย รอง)
Were you weak, was I strong, yeah
(เวอ ยู วี๊ค , วอส ซาย สทรอง , เย่)
Both of us broken
(โบทรฺ อ็อฝ อัซ บโรเค็น)
Caught in a moment
(คอท อิน อะ โม๊เม้นท)
We lived and we loved
(วี ไล้ฝ แอนด์ วี ลัฝ)
And we hurt and we jumped, yeah
(แอนด์ วี เฮิร์ท แอนด์ วี จั๊มพ , เย่)

We lived
(วี ไล้ฝ)
We loved
(วี ลัฝ)
We hurt
(วี เฮิร์ท)
We joked
(วี โจ้ก)
We’re right
(เวีย ไร๊ท)
We’re wrong
(เวีย รอง)
We’re weak
(เวีย วี๊ค)
We’re strong
(เวีย สทรอง)
We lived to love
(วี ไล้ฝ ทู ลัฝ)

But the planets all aligned
(บั๊ท เดอะ แพล๊เหน็ท ซอร์ อะไลน)
When you looked into my eyes
(เว็น ยู ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)
And just like that
(แอนด์ จั๊สท ไล๊ค แดท)
Watch the chemicals react
(ว๊อทช เดอะ เคมอิแค็ล รีแอ๊ค)
And just like that
(แอนด์ จั๊สท ไล๊ค แดท)
The chemicals react
(เดอะ เคมอิแค็ล รีแอ๊ค)
[The chemicals react]
([ เดอะ เคมอิแค็ล รีแอ๊ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chemicals React คำอ่านไทย Aly & Aj

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น