เนื้อเพลง Ain’t She Sweet คำอ่านไทย The Beatles

Oh ain’t she sweet,
(โอ เอน ชี สวี้ท ,)
Well see her walking down that street.
(เวลล ซี เฮอ วอคกิง เดาน แดท สทรีท)
Yes I ask you very confidentially:
(เย็ซ ซาย อาสคฺ ยู เฝ๊รี่ คอนฟิเดนแฌ็ลลิ :)
Ain’t she sweet?
(เอน ชี สวี้ท)

Oh ain’t she nice,
(โอ เอน ชี ไน๊ซ์ ,)
Well look her over once or twice.
(เวลล ลุ๊ค เฮอ โอ๊เฝ่อร วั๊นซ ออ ทไวซ)
Yes I ask you very confidentially:
(เย็ซ ซาย อาสคฺ ยู เฝ๊รี่ คอนฟิเดนแฌ็ลลิ :)
Ain’t she nice?
(เอน ชี ไน๊ซ์)

Just cast an eye
(จั๊สท แค๊สทํ แอน อาย)
In her direction.
(อิน เฮอ ดิเรคฌัน)
Oh me oh my,
(โอ มี โอ มาย ,)
Ain’t that perfection?
(เอน แดท เพอะเฟคฌัน)

Oh I repeat
(โอ ไอ รีพี๊ท)
Well don’t you think that’s kind of neat?
(เวลล ด้อนท์ ยู ทริ๊งค แด้ท ไคนด์ อ็อฝ นี๊ท)
Yes I ask you very confidentially:
(เย็ซ ซาย อาสคฺ ยู เฝ๊รี่ คอนฟิเดนแฌ็ลลิ :)
Ain’t she sweet?
(เอน ชี สวี้ท)

Oh ain’t she sweet,
(โอ เอน ชี สวี้ท ,)
Well see her walking down that street.
(เวลล ซี เฮอ วอคกิง เดาน แดท สทรีท)
Well I ask you very confidentially:
(เวลล ไอ อาสคฺ ยู เฝ๊รี่ คอนฟิเดนแฌ็ลลิ :)
Ain’t she sweet?
(เอน ชี สวี้ท)

Oh ain’t that nice,
(โอ เอน แดท ไน๊ซ์ ,)
Well look it over once or twice.
(เวลล ลุ๊ค อิท โอ๊เฝ่อร วั๊นซ ออ ทไวซ)
Yes I ask you very confidentially:
(เย็ซ ซาย อาสคฺ ยู เฝ๊รี่ คอนฟิเดนแฌ็ลลิ :)
Ain’t she nice?
(เอน ชี ไน๊ซ์)

Just cast an eye
(จั๊สท แค๊สทํ แอน อาย)
In her direction.
(อิน เฮอ ดิเรคฌัน)
Oh me oh my,
(โอ มี โอ มาย ,)
Ain’t that perfection?
(เอน แดท เพอะเฟคฌัน)

Oh I repeat
(โอ ไอ รีพี๊ท)
Well don’t you think that’s kind of neat?
(เวลล ด้อนท์ ยู ทริ๊งค แด้ท ไคนด์ อ็อฝ นี๊ท)
Yes I ask you very confidentially:
(เย็ซ ซาย อาสคฺ ยู เฝ๊รี่ คอนฟิเดนแฌ็ลลิ :)
Ain’t she sweet?
(เอน ชี สวี้ท)

Oh ain’t she sweet,
(โอ เอน ชี สวี้ท ,)
Well see her walking down that street.
(เวลล ซี เฮอ วอคกิง เดาน แดท สทรีท)
Well I ask you very confidentially:
(เวลล ไอ อาสคฺ ยู เฝ๊รี่ คอนฟิเดนแฌ็ลลิ :)
Ain’t she sweet?
(เอน ชี สวี้ท)
Well I ask you very confidentially:
(เวลล ไอ อาสคฺ ยู เฝ๊รี่ คอนฟิเดนแฌ็ลลิ :)
Ain’t she sweet?
(เอน ชี สวี้ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t She Sweet คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น