เนื้อเพลง The One And Only คำอ่านไทย Snoop Dogg

Aw yeah, coming to you live and direct from the LBC
(อาว เย่ , คัมอิง ทู ยู ไล้ฝ แอนด์ ไดเร็ค ฟรอม เดอะ LBC)
We have the one and only, Snoop D-O double G
(วี แฮ็ฝ ดิ วัน แอนด์ โอ๊นลี่ , ซนูพ ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี)
Yeah, yeah, drop it
(เย่ , เย่ , ดรอพ อิท)

[scratching]
([ scratchings ])
It’s the one and only D-O double G
(อิทซ ดิ วัน แอนด์ โอ๊นลี่ ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี)
Big Snoop Dogg, it’s the one and only
(บิ๊ก ซนูพ ด๊อก , อิทซ ดิ วัน แอนด์ โอ๊นลี่)
The one and only, D-O double-double-double G
(ดิ วัน แอนด์ โอ๊นลี่ , ดี โอ ดั๊บเบิ้ล ดั๊บเบิ้ล ดั๊บเบิ้ล จี)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Big Snoop Dogg
(บิ๊ก ซนูพ ด๊อก)
You in the presence of a motherf*cking rap star
(ยู อิน เดอะ พเรสเอ็นซ อ็อฝ อะ motherf*คิง แร็พ สทาร์)
I push up laid back in a black car
(ไอ พุช อั๊พ เลด แบ็ค อิน อะ แบล๊ค คารํ)
Though I bossed up, it ain’t hard to tell that
(โธ ไอ บ๊อสสฺ อั๊พ , อิท เอน ฮาร์ด ทู เทลล แดท)
I came up hard as hell, check it out
(ไอ เคม อั๊พ ฮาร์ด แอส เฮ็ลล , เช็ค อิท เอ๊าท)
I stayed sharp and played my part
(ไอ สเทย์ ชาร์พ แอนด์ เพลย์ มาย พาร์ท)
All I had was a mic, a dream and some heart
(ออล ไอ แฮ็ด วอส ซา ไมคะ , อะ ดรีม แอนด์ ซัม ฮาร์ท)
Me and my moms wasn’t getting along at this time
(มี แอนด์ มาย มัม วอสซึ้น เกดดดิ้ง อะลอง แอ็ท ดิส ไทม์)
And since pops was gone, I’m out grinding
(แอนด์ ซิ๊นซ พ็อพ วอส กอน , แอม เอ๊าท กรายดิง)
Catch a n*gga praying, swearing I ain’t going back to jail
(แค็ทช อะ เอ็น *gga เพลยอิง , สเวียลิง ไอ เอน โกอิ้ง แบ็ค ทู เจล)
Judge about tired of a playa, I don’t know about this bidness sh*t
(จั๊ดจ อะเบ๊าท ไทร์ อ็อฝ อะ พอลเย , ไอ ด้อนท์ โนว์ อะเบ๊าท ดิส บิดเนสส ฌะ *ที)
But I’m good with this rapping, can I get a witness what’s happening
(บั๊ท แอม กู๊ด วิธ ดิส แรพพิง , แคน นาย เก็ท ดา วิทเหนส ว๊อท แฮพเพะนิง)
That’s about the time I put down the rocks
(แด้ท อะเบ๊าท เดอะ ไทม์ ไอ พุท เดาน เดอะ ร๊อค)
And got to working in the studio around the clock
(แอนด์ ก็อท ทู เวิคกิง อิน เดอะ ซทยูดิโอ อะราวนฺดฺ เดอะ คล๊อค)
For a small profit, but a whole lot of game
(ฟอร์ รา สมอลล์ โพร๊ฝิต , บั๊ท ดา โฮล ล็อท อ็อฝ เกม)
Man I’m famous, now it ain’t the same
(แมน แอม เฟ๊มัส , นาว อิท เอน เดอะ เซม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
It’s the one and only D-O double G
(อิทซ ดิ วัน แอนด์ โอ๊นลี่ ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี)
Do you want some of this
(ดู ยู ว้อนท ซัม อ็อฝ ดิส)
Top Dogg bite em all, yeah I’m burning it up
(ท๊อพ ด๊อก ไบ้ท์ เอ็ม ออล , เย่ แอม เบรินนิง อิท อั๊พ)
Aw naw, Big Snoop Dogg
(อาว นอว , บิ๊ก ซนูพ ด๊อก)
You tuned in to the number one
(ยู จูน อิน ทู เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน)
Buck one, buck two, buck three, buck four
(บั๊ค วัน , บั๊ค ทู , บั๊ค ทรี , บั๊ค โฟ)
So get real fool, fool
(โซ เก็ท เรียล ฟูล , ฟูล)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Local boy made good over night sh*t
(โล๊ค่อล บอย เมด กู๊ด โอ๊เฝ่อร ไน๊ท ฌะ *ที)
Not only am I getting righteous but wise see
(น็อท โอ๊นลี่ แอ็ม ไอ เกดดดิ้ง ไรชัซ บั๊ท ไว๊ส ซี)
I paid the price, with consecutive platinum hits
(ไอ เพลด เดอะ ไพร๊ซ์ , วิธ คอนเซ๊คคิวถีฟ พแลทนัม ฮิท)
I up my status, aint no more Calvin Broadus
(ไอ อั๊พ มาย สเท๊ทัซ , เอน โน โม Calvin Broadus)
World on my shoulder, but I can handle it
(เวิลด ออน มาย โช๊ลเด้อร์ , บั๊ท ไอ แคน แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Now that I’m older, I’m sharper and colder
(นาว แดท แอม โอลเดอะ , แอม ฌาเพอะ แอนด์ โคลเดอ)
Can you remember when I slid in Deep Cover
(แคน ยู รีเม๊มเบ่อร์ เว็น นาย ซลิด อิน ดี๊พ โค๊ฝเฝ่อร์)
And made n*ggas in the Beach love eachother
(แอนด์ เมด เอ็น *ggas ซิน เดอะ บีช ลัฝ อี๊ดชาเดอ)
A street hustler, but I’m all set for the come up
(อะ สทรีท ฮัซเลอะ , บั๊ท แอม ออล เซ็ท ฟอร์ เดอะ คัม อั๊พ)
Best kept secret so I’m want up
(เบ๊สท์ เค็พท ซี๊เขร็ท โซ แอม ว้อนท อั๊พ)
I’ve been acquitted up for 1-8-7
(แอฝ บีน acquitted อั๊พ ฟอร์ วัน เอ๊ก เซฝเว่น)
Yes I’m blessed thank God in Heaven
(เย็ซ แอม เบล๊ส แธ๊งค์ ก๊อด อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Now all I need is a push in the right direction
(นาว ออล ไอ นี๊ด อีส ซา พุช อิน เดอะ ไร๊ท ดิเรคฌัน)
Weed and a mic now I’m writing checks
(วี แอนด์ อะ ไมคะ นาว แอม ไรทอิง เช็ค)
And now the game ain’t stopping
(แอนด์ นาว เดอะ เกม เอน ซทอพพิง)
And can’t nobody say my name ain’t popping
(แอนด์ แค็นท โนบอดี้ เซย์ มาย เนม เอน พ๊อพปิง)
Started off young as a little-bitty buck
(สท๊าร์ท ออฟฟ ยัง แอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิดดี บั๊ค)
Now I’m ready for the world, and I got to give it up
(นาว แอม เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ เวิลด , แอนด์ ดาย ก็อท ทู กี๊ฝ อิท อั๊พ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
You in the presence of a motherf*cking millionaire
(ยู อิน เดอะ พเรสเอ็นซ อ็อฝ อะ motherf*คิง มิลเลี่ยนแนร์)
Stop, look, listen, feel, yeah I ain’t tripping on sh*t
(สท๊อพ , ลุ๊ค , ลิ๊สซึ่น , ฟีล , เย่ ไอ เอน ทริพพิง ออน ฌะ *ที)
I worked hard as a motherf*cker
(ไอ เวิ๊ร์ค ฮาร์ด แอส ซา motherf*cker)
F*ck Cuzz, and him too cause all y’all s*ckas
(เอฟ *ck Cuzz , แอนด์ ฮิม ทู ค๊อส ออล ยอล เอส *ckas)
Now with the savvy of a business man
(นาว วิธ เดอะ แซฝฝี อ็อฝ อะ บีสเน็ซ แมน)
I gave, new n*ggas a chance, to see what they was saying
(ไอ เกฝ , นิว เอ็น *ggas ซา แช้นซํ , ทู ซี ว๊อท เด วอส เซอิง)
And kept a spot on hot, West Coast on lock
(แอนด์ เค็พท ดา สพอท ออน ฮอท , เว๊สท โค้สท ออน ล๊อค)
Big Dizzel knocking down your block
(บิ๊ก Dizzel นอคกิง เดาน ยุร บล๊อค)
Never looking back uh uh, a steady process
(เน๊เฝ่อร์ ลุคอิง แบ็ค อา อา , อะ สเท๊ดี้ โพร๊เซสส)
And leaving that way, cause see I’m blessed
(แอนด์ ลีฝอิงส แดท เวย์ , ค๊อส ซี แอม เบล๊ส)
It’s like I’m happy now, cause I’m a family man
(อิทซ ไล๊ค แอม แฮ๊พพี่ นาว , ค๊อส แอม มา แฟ๊มิลี่ แมน)
I fell in love with my kids and my wife again
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ มาย คิด แซน มาย ไว๊ฟ อะเกน)
And these here are the files of a classic
(แอนด์ ฑิส เฮียร อาร์ เดอะ ไฟล์ อ็อฝ อะ คแลซซิแค็ล)
It’s my throne till I choose to pass it
(อิทซ มาย ธโรน ทิลล์ ไอ ชู๊ส ทู เพซ ซิท)
Worldwide and the sun shine so bright
(เวิรดวาย แอนด์ เดอะ ซัน ไชน์ โซ ไบร๊ท)
That’s why I wear my yellow C’s at night n*gga
(แด้ท วาย ไอ แวร์ มาย เย๊ลโล่ว Cs แอ็ท ไน๊ท เอ็น *gga)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The One And Only คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น