เนื้อเพลง Stockholm Syndrome คำอ่านไทย Blink 182

This is the first [thing I remember]
(ดิส ซิส เดอะ เฟิร์สท [ ทริง ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ])
Now it’s the last [thing left on my mind]
(นาว อิทซ เดอะ ล๊าสท [ ทริง เล๊ฟท ออน มาย ไมนด์ ])
Afraid of the dark [do you hear me whisper]
(อะเฟรด อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค [ ดู ยู เฮียร มี วิสเพ่อร์ ])
An empty heart [replaced with paranoia]
(แอน เอ๊มพที่ ฮาร์ท [ รีเพลส วิธ เพเรโนยลา ])
Where do we go [life’s temporary]
(แวร์ ดู วี โก [ ไล๊ฟ เท๊มโพรารี่ ])
After we’re gone [like new years resolutions]
(แอ๊ฟเท่อร เวีย กอน [ ไล๊ค นิว เยียร์ เรโสะลยูฌัน ])
Why is this hard [do you recognize me]
(วาย อีส ดิส ฮาร์ด [ ดู ยู เร๊คคอกไน๊ซ์ มี ])
I know I’m wrong [but I can’t help believin’]
(ไอ โนว์ แอม รอง [ บั๊ท ไอ แค็นท เฮ้ลพ บีลิฝวิน ])
I’m so lost
(แอม โซ ล็อซท)
I’m barely here
(แอม แบลิ เฮียร)
I wish I could explain myself
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด เอ็กซเพลน ไมเซลฟ)
But words escape me
(บั๊ท เวิร์ด เอสเขพ มี)
It’s too late
(อิทซ ทู เหลท)
To save me
(ทู เซฝ มี)
You’re too late
(ยัวร์ ทู เหลท)
You’re too late
(ยัวร์ ทู เหลท)

You’re cold with disappointment
(ยัวร์ โคลด์ วิธ ดิแซ็พพอยนทเม็นท)
While I’m drowning in the next room
(ไวล์ แอม ดเรานอิง อิน เดอะ เน๊กซท รูม)
The last contagious victim of this plague between us
(เดอะ ล๊าสท ค็อนเทจัซ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ ดิส พเลก บีทะวีน อัซ)
I’m sick with apprehension
(แอม ซิ๊ค วิธ แอพริเฮนฌัน)
I’m crippled from exhaustion
(แอม คลิบเปิล ฟรอม เอ็กสอซชัน)
And I dread the moment when you finally come to kill me
(แอนด์ ดาย เดรด เดอะ โม๊เม้นท เว็น ยู ไฟแน็ลลิ คัม ทู คิลล์ มี)

This is the first [thing I remember]
(ดิส ซิส เดอะ เฟิร์สท [ ทริง ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ])
Now it’s the last [thing left on my mind]
(นาว อิทซ เดอะ ล๊าสท [ ทริง เล๊ฟท ออน มาย ไมนด์ ])
Afraid of the dark [do you hear me whisper]
(อะเฟรด อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค [ ดู ยู เฮียร มี วิสเพ่อร์ ])
An empty heart [replaced with paranoia]
(แอน เอ๊มพที่ ฮาร์ท [ รีเพลส วิธ เพเรโนยลา ])
Where do we go [life’s temporary]
(แวร์ ดู วี โก [ ไล๊ฟ เท๊มโพรารี่ ])
After we’re gone [like new years resolutions]
(แอ๊ฟเท่อร เวีย กอน [ ไล๊ค นิว เยียร์ เรโสะลยูฌัน ])
Why is this hard [do you recognize me]
(วาย อีส ดิส ฮาร์ด [ ดู ยู เร๊คคอกไน๊ซ์ มี ])
I know I’m wrong [but I can’t help believin’]
(ไอ โนว์ แอม รอง [ บั๊ท ไอ แค็นท เฮ้ลพ บีลิฝวิน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stockholm Syndrome คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น