เนื้อเพลง Battle Cry คำอ่านไทย Crazy Town

No time for words just choose sides
(โน ไทม์ ฟอร์ เวิร์ด จั๊สท ชู๊ส ไซด์)
No fear cause no one can hide
(โน เฟียร์ ค๊อส โน วัน แคน ไฮด์)
No room to keep this inside
(โน รูม ทู คี๊พ ดิส อิ๊นไซด์)
I’m on the front line yelling out the battle cry
(แอม ออน เดอะ ฟร๊อนท ไลน์ เยลลิง เอ๊าท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล คราย)

Steppin’ with my Armageddon, weapon I’ll wet ’em and let ’em
(สเตปปิน วิธ มาย อามะเกดดัน , เว๊พ่อน อิลล เว๊ท เอ็ม แอนด์ เล็ท เอ็ม)
Step again, Armageddon weapon will wet ’em again
(สเท็พ อะเกน , อามะเกดดัน เว๊พ่อน วิล เว๊ท เอ็ม อะเกน)
Steppin’ with my Armageddon, weapon I’ll wet ’em and let ’em
(สเตปปิน วิธ มาย อามะเกดดัน , เว๊พ่อน อิลล เว๊ท เอ็ม แอนด์ เล็ท เอ็ม)
Step again, step again
(สเท็พ อะเกน , สเท็พ อะเกน)

I’m sick of waiting and hearing this instigation
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ เวททิง แอนด์ เฮียริง ดิส อินซทิเกฌัน)
It’s time to take over the station [and get y’all pissed off]
(อิทซ ไทม์ ทู เท้ค โอ๊เฝ่อร เดอะ สเทชั่น [ แอนด์ เก็ท ยอล พิซ ออฟฟ ])
It’s like my patience it’s worse then the situation
(อิทซ ไล๊ค มาย เพเฌ็นซ อิทซ เวิ๊ร์ส เด็น เดอะ ซิ๊ทูเอชั่น)
So I keep a straight face and scream [all you all get lost]
(โซ ไอ คี๊พ อะ สเทร๊ท เฟซ แอนด์ สครีม [ ออล ยู ออล เก็ท ล็อซท ])
It’s not society nah, can’t beat sobriety
(อิทซ น็อท โซไซ๊ที่ นาห์ , แค็นท บีท โซะบไรเอะทิ)
Something inside of me is keeping me down
(ซัมติง อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี อีส คีพอิง มี เดาน)
It’s cause you lie to me and take away my privacy
(อิทซ ค๊อส ยู ไล ทู มี แอนด์ เท้ค อะเวย์ มาย พไรฝะซิ)
I used to stay quiet but look at me now
(ไอ ยู๊ส ทู สเทย์ ไคว๊เอ้ท บั๊ท ลุ๊ค แกท มี นาว)

No time for words just choose sides [no]
(โน ไทม์ ฟอร์ เวิร์ด จั๊สท ชู๊ส ไซด์ [ โน ])
No fear cause no one can hide [no]
(โน เฟียร์ ค๊อส โน วัน แคน ไฮด์ [ โน ])
No room to keep this inside [so where you at?]
(โน รูม ทู คี๊พ ดิส อิ๊นไซด์ [ โซ แวร์ ยู แอ็ท ])
Front line yellin’ out the battle cry
(ฟร๊อนท ไลน์ เยลลิน เอ๊าท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล คราย)
I thought I heard the battle cry
(ไอ ธอท ไอ เฮิด เดอะ แบ๊ทเทิ้ล คราย)
I could have sworn I heard the battle cry
(ไอ เคิด แฮ็ฝ ซโวน นาย เฮิด เดอะ แบ๊ทเทิ้ล คราย)
I thought I heard the battle cry
(ไอ ธอท ไอ เฮิด เดอะ แบ๊ทเทิ้ล คราย)

[No!] I won’t calm down
([ โน ! ] ไอ ว็อนท คาลํม เดาน)
[No!] I won’t put my fire arm down
([ โน ! ] ไอ ว็อนท พุท มาย ไฟเออะร อาร์ม เดาน)
[Hell no!] We’re either leaving here or fightin’
([ เฮ็ลล โน ! ] เวีย ไอ๊เทร่อ ลีฝอิงส เฮียร ออ ไฟท์ดิน)
Or we’re writin’ some new rules and I’m doing the writin’
(ออ เวีย ไรดิน ซัม นิว รูล แซน แอม ดูอิง เดอะ ไรดิน)
Who are you to govern me, how could you govern
(ฮู อาร์ ยู ทู โก๊เฝิ่น มี , ฮาว เคิด ยู โก๊เฝิ่น)
If you got no f*ckin’ love for me
(อิ๊ฟ ยู ก็อท โน เอฟ *ckin ลัฝ ฟอร์ มี)
I see the love but I don’t see it’s brotherly
(ไอ ซี เดอะ ลัฝ บั๊ท ไอ ด้อนท์ ซี อิทซ บรัฑเออะลิ)
Ya love to rape me, hate me, smother me
(ยา ลัฝ ทู เร้พ มี , เฮท มี , ซมัฑเออะ มี)
So I’m gonna be steppin’ with my Armageddon
(โซ แอม กอนนะ บี สเตปปิน วิธ มาย อามะเกดดัน)
Weapon I’ll wet ’em and let ’em
(เว๊พ่อน อิลล เว๊ท เอ็ม แอนด์ เล็ท เอ็ม)
Step again Armageddon weapon will wet ’em step again
(สเท็พ อะเกน อามะเกดดัน เว๊พ่อน วิล เว๊ท เอ็ม สเท็พ อะเกน)

No time for words just choose sides [no]
(โน ไทม์ ฟอร์ เวิร์ด จั๊สท ชู๊ส ไซด์ [ โน ])
No fear cause no one can hide [no]
(โน เฟียร์ ค๊อส โน วัน แคน ไฮด์ [ โน ])
No room to keep this inside [so where you at?]
(โน รูม ทู คี๊พ ดิส อิ๊นไซด์ [ โซ แวร์ ยู แอ็ท ])
Front line yellin’ out the battle cry
(ฟร๊อนท ไลน์ เยลลิน เอ๊าท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล คราย)
I thought I heard the battle cry
(ไอ ธอท ไอ เฮิด เดอะ แบ๊ทเทิ้ล คราย)
I could have sworn I heard the battle cry
(ไอ เคิด แฮ็ฝ ซโวน นาย เฮิด เดอะ แบ๊ทเทิ้ล คราย)
I thought I heard the battle cry
(ไอ ธอท ไอ เฮิด เดอะ แบ๊ทเทิ้ล คราย)

I used to stay quiet but look at me now
(ไอ ยู๊ส ทู สเทย์ ไคว๊เอ้ท บั๊ท ลุ๊ค แกท มี นาว)
I could have sworn I heard the battle cry
(ไอ เคิด แฮ็ฝ ซโวน นาย เฮิด เดอะ แบ๊ทเทิ้ล คราย)
I thought I heard the battle cry
(ไอ ธอท ไอ เฮิด เดอะ แบ๊ทเทิ้ล คราย)
I could have sworn I heard the battle cry
(ไอ เคิด แฮ็ฝ ซโวน นาย เฮิด เดอะ แบ๊ทเทิ้ล คราย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Battle Cry คำอ่านไทย Crazy Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น