เนื้อเพลง Radio Player คำอ่านไทย Allister

there’s a broken needle scratchin my 45 collection
(แดร์ ซา บโรเค็น นี๊ดเดิ้ล สเกทจิน มาย 45 ค็อลเลคฌัน)
through a burned out, blown 2-speaker combination
(ทรู อะ เบิร์น เอ๊าท , บโลน ทู ซพีคเออะ คอมบิเนฌัน)

there’s nothin left to do but crank it up loud
(แดร์ นอทติน เล๊ฟท ทู ดู บั๊ท คแร็งค อิท อั๊พ เลาด)
it’s pumpin through my head and it’s knockin me out
(อิทซ พัมปิน ทรู มาย เฮด แอนด์ อิทซ นอคคิน มี เอ๊าท)
it doesn’t really matter what’s goin on now
(อิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์ ว๊อท โกอิน ออน นาว)
cause all i wanna do is
(ค๊อส ออล ไอ วอนนา ดู อีส)

keep the radio playin all night long
(คี๊พ เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล ไน๊ท ลอง)
we left the radio playin all night long
(วี เล๊ฟท เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล ไน๊ท ลอง)
because the radio’s playin all my favorite songs
(บิคอส เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)

there’s a broken CD player in the backseat of my car
(แดร์ ซา บโรเค็น ซีดี เพย์เยอร์ อิน เดอะ แบคซี๊ดทฺ อ็อฝ มาย คารํ)
next to the pieces of what’s left from my first guitar
(เน๊กซท ทู เดอะ พี๊ซ อ็อฝ ว๊อท เล๊ฟท ฟรอม มาย เฟิร์สท กิทา)

there’s nothin left to do but crank it up loud
(แดร์ นอทติน เล๊ฟท ทู ดู บั๊ท คแร็งค อิท อั๊พ เลาด)
it’s pumpin through my head and it’s knockin me out
(อิทซ พัมปิน ทรู มาย เฮด แอนด์ อิทซ นอคคิน มี เอ๊าท)
it doesn’t really matter what’s goin on now
(อิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์ ว๊อท โกอิน ออน นาว)
cause all i wanna do is
(ค๊อส ออล ไอ วอนนา ดู อีส)

keep the radio playin all night long
(คี๊พ เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล ไน๊ท ลอง)
we left the radio playin all night long
(วี เล๊ฟท เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล ไน๊ท ลอง)
because the radio’s playin all my favorite songs
(บิคอส เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)

we left the radio playin all night long
(วี เล๊ฟท เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล ไน๊ท ลอง)
we left the radio playin all night long
(วี เล๊ฟท เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล ไน๊ท ลอง)
because the radio’s playin all my favorite songs
(บิคอส เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)

some people say
(ซัม พี๊เพิ่ล เซย์)
that my radio is dead
(แดท มาย เร๊ดิโอ อีส เด้ด)
but i won’t let myself believe it
(บั๊ท ไอ ว็อนท เล็ท ไมเซลฟ บีลี๊ฝ อิท)

we left the radio playin all night long
(วี เล๊ฟท เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล ไน๊ท ลอง)
we left the radio playin all night long
(วี เล๊ฟท เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล ไน๊ท ลอง)
because the radio’s playin all my favorite songs
(บิคอส เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)

we left the radio playin all night long
(วี เล๊ฟท เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล ไน๊ท ลอง)
we left the radio playin all night long
(วี เล๊ฟท เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล ไน๊ท ลอง)
because the radio’s playin all my favorite songs
(บิคอส เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)

we left the radio playin all night long
(วี เล๊ฟท เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล ไน๊ท ลอง)
we left the radio playin all night long
(วี เล๊ฟท เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล ไน๊ท ลอง)
because the radio’s playin all my favorite songs
(บิคอส เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)

we left the radio playin all night long [the radio, the radio]
(วี เล๊ฟท เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล ไน๊ท ลอง [ เดอะ เร๊ดิโอ , เดอะ เร๊ดิโอ ])
we left the radio playin all night long [the radio, the radio]
(วี เล๊ฟท เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล ไน๊ท ลอง [ เดอะ เร๊ดิโอ , เดอะ เร๊ดิโอ ])
because the radio’s playin all my favorite songs
(บิคอส เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ยิน ออล มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)
[the radio, the radio songs]
([ เดอะ เร๊ดิโอ , เดอะ เร๊ดิโอ ซ็อง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Radio Player คำอ่านไทย Allister

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น