เนื้อเพลง Out of the Woods คำอ่านไทย Nickel Creek

I wish you out of the woods,
(ไอ วิ๊ช ยู เอ๊าท อ็อฝ เดอะ วู๊ด ,)
and into a picture with me.
(แอนด์ อิ๊นทู อะ พิ๊คเจ้อร์ วิธ มี)
I wish you over the moon.
(ไอ วิ๊ช ยู โอ๊เฝ่อร เดอะ มูน)
Come out of the question with me.
(คัม เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เคว๊สชั่น วิธ มี)

If this is gonna run round in my head
(อิ๊ฟ ดิส ซิส กอนนะ รัน ราวนด อิน มาย เฮด)
I might as well be dreaming.
(ไอ ไมท แอส เวลล บี ดรีมมิง)
Run round in my head.
(รัน ราวนด อิน มาย เฮด)

I roller-coaster for you.
(ไอ โรลเลอะ โคซเทอะ ฟอร์ ยู)
Time out of mind must be heavenly.
(ไทม์ เอ๊าท อ็อฝ ไมนด์ มัสท์ บี เฮฝเอ็นลิ)
It’s all enchanted and wild.
(อิทซ ซอร์ เอ็นแช๊นท แอนด์ ไวลด์)
It’s just like my heart said it’s gonna be.
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค มาย ฮาร์ท เซ็ด อิทซ กอนนะ บี)

If this is gonna run round in my head
(อิ๊ฟ ดิส ซิส กอนนะ รัน ราวนด อิน มาย เฮด)
I might as well be dreaming.
(ไอ ไมท แอส เวลล บี ดรีมมิง)
Run round in my head.
(รัน ราวนด อิน มาย เฮด)

I wish you out of the woods,
(ไอ วิ๊ช ยู เอ๊าท อ็อฝ เดอะ วู๊ด ,)
and into the picture with me.
(แอนด์ อิ๊นทู เดอะ พิ๊คเจ้อร์ วิธ มี)
I wish you over the moon.
(ไอ วิ๊ช ยู โอ๊เฝ่อร เดอะ มูน)
Come out of the question and be.
(คัม เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เคว๊สชั่น แอนด์ บี)

If this is gonna run round in my head
(อิ๊ฟ ดิส ซิส กอนนะ รัน ราวนด อิน มาย เฮด)
I might as well be dreaming.
(ไอ ไมท แอส เวลล บี ดรีมมิง)
Run round in my head.
(รัน ราวนด อิน มาย เฮด)

If this is gonna run round in my head
(อิ๊ฟ ดิส ซิส กอนนะ รัน ราวนด อิน มาย เฮด)
I might as well be dreaming.
(ไอ ไมท แอส เวลล บี ดรีมมิง)
Run round in my head.
(รัน ราวนด อิน มาย เฮด)

I wish you out of the woods,
(ไอ วิ๊ช ยู เอ๊าท อ็อฝ เดอะ วู๊ด ,)
and into the picture with me.
(แอนด์ อิ๊นทู เดอะ พิ๊คเจ้อร์ วิธ มี)
I wish you over the moon.
(ไอ วิ๊ช ยู โอ๊เฝ่อร เดอะ มูน)
Come out of the question and be.
(คัม เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เคว๊สชั่น แอนด์ บี)

[echo]
([ เอ๊คโค่ ])
If this is gonna run round in my head
(อิ๊ฟ ดิส ซิส กอนนะ รัน ราวนด อิน มาย เฮด)
I might as well be dreaming.
(ไอ ไมท แอส เวลล บี ดรีมมิง)
Run round in my head.
(รัน ราวนด อิน มาย เฮด)

I wish you out of the woods,
(ไอ วิ๊ช ยู เอ๊าท อ็อฝ เดอะ วู๊ด ,)
and into the picture with me.
(แอนด์ อิ๊นทู เดอะ พิ๊คเจ้อร์ วิธ มี)
I wish you over the moon.
(ไอ วิ๊ช ยู โอ๊เฝ่อร เดอะ มูน)
Come out of the question and be.
(คัม เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เคว๊สชั่น แอนด์ บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Out of the Woods คำอ่านไทย Nickel Creek

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น