เนื้อเพลง Gandhi คำอ่านไทย Patti Smith

[Smith/Kaye/Ray/Shanahan/Daugherty]
([ ซมิธ /Kaye/เรย์ /Shanahan/Daugherty ])

I had a dream Mr. King If you’ll beg my pardon
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม มีซเทอะ คิง อิ๊ฟ โยว เบ๊ก มาย พ๊าร์ด่อน)
I was trespassing A sacred garden
(ไอ วอส trespassings อะ เซคเร็ด ก๊าร์เด้น)
And the blossoms fell And they dropped like candy
(แอนด์ เดอะ บล๊อสซั่ม เฟ็ล แอนด์ เด ดร็อพ ไล๊ค แค๊นดี้)
And nature cried Gandhi Gandhi
(แอนด์ เน๊เจ้อร์ คราย Gandhi Gandhi)
And nature cried Gandhi Gandhi
(แอนด์ เน๊เจ้อร์ คราย Gandhi Gandhi)

When he was a boy He was afraid of the dark
(เว็น ฮี วอส ซา บอย ฮี วอส อะเฟรด อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค)
His mother would fast And pray at his feet
(ฮิส ม๊าเธ่อร์ เวิด ฟาสท แอนด์ เพรย์ แอ็ท ฮิส ฟีท)
And the lamp burned as he slept Slept as he dreamed
(แอนด์ เดอะ แล็มพ เบิร์น แอส ฮี ซเล็พท ซเล็พท แอส ฮี ดรีม)
He was dreaming of his sisters Dressed in white muslin
(ฮี วอส ดรีมมิง อ็อฝ ฮิส ซิ๊สเท่อร์ เดรส อิน ไว๊ท มัสลิน)
Dressed in white muslin Dancing in a ring
(เดรส อิน ไว๊ท มัสลิน แด็นซิง อิน อะ ริง)
He was afraid of the dark And the lamp burned
(ฮี วอส อะเฟรด อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค แอนด์ เดอะ แล็มพ เบิร์น)
And his mother fasted And prayed as he slept
(แอนด์ ฮิส ม๊าเธ่อร์ ฟาสท แอนด์ เพรย์ แอส ฮี ซเล็พท)
Dreaming of blossoms They were burning his throat
(ดรีมมิง อ็อฝ บล๊อสซั่ม เด เวอ เบรินนิง ฮิส โธร๊ท)
He had eaten flowers Fell burning
(ฮี แฮ็ด อี๊ดนึน ฟล๊าวเว่อร์ เฟ็ล เบรินนิง)
Flowers fell burning From the young girls’ hair
(ฟล๊าวเว่อร์ เฟ็ล เบรินนิง ฟรอม เดอะ ยัง เกิร์ล แฮร์)
He was whispering Into his god’s ear
(ฮี วอส วิซเปอร์ริง อิ๊นทู ฮิส ก๊อด เอียร)
Let the children be so Let the children be so
(เล็ท เดอะ ชีลดเร็น บี โซ เล็ท เดอะ ชีลดเร็น บี โซ)
And the lamplight flickered flickered And his mother withered like Job
(แอนด์ เดอะ แลมป์ไลท์ ฟลีคเคอะ ฟลีคเคอะ แอนด์ ฮิส ม๊าเธ่อร์ วีฑเออะ ไล๊ค จ๊อบ)
And he lay there dreaming And the blossoms fell
(แอนด์ ฮี เลย์ แดร์ ดรีมมิง แอนด์ เดอะ บล๊อสซั่ม เฟ็ล)
And Tilak’s trumpet Proceeded to call
(แอนด์ Tilaks ทรัมเพ็ท โพรซี๊ด ทู คอลลํ)
And the blossoms fell And they dropped like candy
(แอนด์ เดอะ บล๊อสซั่ม เฟ็ล แอนด์ เด ดร็อพ ไล๊ค แค๊นดี้)
And the people cried Gandhi Gandhi…
(แอนด์ เดอะ พี๊เพิ่ล คราย Gandhi Gandhi)

I had a dream Mr. King If you’ll beg my pardon
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม มีซเทอะ คิง อิ๊ฟ โยว เบ๊ก มาย พ๊าร์ด่อน)
I was trespassing The sacred garden
(ไอ วอส trespassings เดอะ เซคเร็ด ก๊าร์เด้น)
And the blossoms fell Well, they dropped like candy
(แอนด์ เดอะ บล๊อสซั่ม เฟ็ล เวลล , เด ดร็อพ ไล๊ค แค๊นดี้)
And nature cried Gandhi Gandhi
(แอนด์ เน๊เจ้อร์ คราย Gandhi Gandhi)

Hey little man Awake from your slumber
(เฮ ลิ๊ทเทิ่ล แมน อะเว้ค ฟรอม ยุร ซลัมเบอะ)
Get ’em with the numbers Get ’em with the numbers
(เก็ท เอ็ม วิธ เดอะ นั๊มเบ้อร์ เก็ท เอ็ม วิธ เดอะ นั๊มเบ้อร์)

He was frail and shy And the cast of his mind
(ฮี วอส ฟเรล แอนด์ ชาย แอนด์ เดอะ แค๊สทํ อ็อฝ ฮิส ไมนด์)
Was mercurial Was mercurial
(วอส เมิคยูเรียล วอส เมิคยูเรียล)
As the sacred verbs Scrawled
(แอส เดอะ เซคเร็ด เฝิบ ซครอล)
In the dust On the floor
(อิน เดอะ ดัสท ออน เดอะ ฟลอร์)
On the floor Long live revolution
(ออน เดอะ ฟลอร์ ลอง ไล้ฝ เร๊ฝโฝลูชั่น)
And the spinning wheel And a handful of salt
(แอนด์ เดอะ สปินนิ่ง วีล แอนด์ อะ แฮนฟุล อ็อฝ ซ้อลท์)
And a handful of salt The untouchables
(แอนด์ อะ แฮนฟุล อ็อฝ ซ้อลท์ ดิ อันทัซเชเบิล)
Dropped like candy They called to him
(ดร็อพ ไล๊ค แค๊นดี้ เด คอลลํ ทู ฮิม)
Gandhi Gandhi The children of god
(Gandhi Gandhi เดอะ ชีลดเร็น อ็อฝ ก๊อด)
With hands full of candy They called to him
(วิธ แฮนด์ ฟูล อ็อฝ แค๊นดี้ เด คอลลํ ทู ฮิม)
Gandhi Gandhi Feel our woes
(Gandhi Gandhi ฟีล เอ๊า โว)
Man of the giving Rejoin the living
(แมน อ็อฝ เดอะ กีฝวิง ริจอยน เดอะ ลีฝอิง)
Rejoin the living Awake from the net
(ริจอยน เดอะ ลีฝอิง อะเว้ค ฟรอม เดอะ เน็ท)
Where you’ve been sleeping And their climbing climbing
(แวร์ ยู๊ฟ บีน ซลีพพิง แอนด์ แดร์ ไคลบบิง ไคลบบิง)
The flowing hair And the golden flowers
(เดอะ ฟโลอิง แฮร์ แอนด์ เดอะ โกลเด็น ฟล๊าวเว่อร์)
Of the young girls Well they dropped all around
(อ็อฝ เดอะ ยัง เกิร์ล เวลล เด ดร็อพ ออล อะราวนฺดฺ)
They dropped like candy And people cried
(เด ดร็อพ ไล๊ค แค๊นดี้ แอนด์ พี๊เพิ่ล คราย)
Gandhi Gandhi Awake little man
(Gandhi Gandhi อะเว้ค ลิ๊ทเทิ่ล แมน)
Awake from your slumber And get ’em with the numbers
(อะเว้ค ฟรอม ยุร ซลัมเบอะ แอนด์ เก็ท เอ็ม วิธ เดอะ นั๊มเบ้อร์)
Get ’em with the numbers
(เก็ท เอ็ม วิธ เดอะ นั๊มเบ้อร์)

One Two Three Four hundred
(วัน ทู ทรี โฟ ฮั๊นเดร็ด)
Thousand million people
(เธ๊าซั่นด มิ๊ลเลี่ยน พี๊เพิ่ล)
People People…
(พี๊เพิ่ล พี๊เพิ่ล)

Awake from your slumber Awake from your slumber
(อะเว้ค ฟรอม ยุร ซลัมเบอะ อะเว้ค ฟรอม ยุร ซลัมเบอะ)
Awake from your slumber And get ’em with the numbers
(อะเว้ค ฟรอม ยุร ซลัมเบอะ แอนด์ เก็ท เอ็ม วิธ เดอะ นั๊มเบ้อร์)
Get ’em with the numbers Long live revolution
(เก็ท เอ็ม วิธ เดอะ นั๊มเบ้อร์ ลอง ไล้ฝ เร๊ฝโฝลูชั่น)
And the spinning wheel Awake awake
(แอนด์ เดอะ สปินนิ่ง วีล อะเว้ค อะเว้ค)
Is the mighty appeal Oh, people awake
(อีส เดอะ ไมทอิ แอพพีล โอ , พี๊เพิ่ล อะเว้ค)
Awake from your slumber And get ’em with the numbers
(อะเว้ค ฟรอม ยุร ซลัมเบอะ แอนด์ เก็ท เอ็ม วิธ เดอะ นั๊มเบ้อร์)
Get ’em with the numbers
(เก็ท เอ็ม วิธ เดอะ นั๊มเบ้อร์)

I had a dream Mr. King
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม มีซเทอะ คิง)
If you’ll beg my pardon I was trespassing
(อิ๊ฟ โยว เบ๊ก มาย พ๊าร์ด่อน นาย วอส trespassings)
The sacred garden And the blossoms fell
(เดอะ เซคเร็ด ก๊าร์เด้น แอนด์ เดอะ บล๊อสซั่ม เฟ็ล)
Dropped like candy And nature called
(ดร็อพ ไล๊ค แค๊นดี้ แอนด์ เน๊เจ้อร์ คอลลํ)
Gandhi Gandhi Gandhi Gandhi
(Gandhi Gandhi Gandhi Gandhi)

Awake from your slumber Awake from your slumber
(อะเว้ค ฟรอม ยุร ซลัมเบอะ อะเว้ค ฟรอม ยุร ซลัมเบอะ)
And get ’em with the numbers Get ’em with the numbers
(แอนด์ เก็ท เอ็ม วิธ เดอะ นั๊มเบ้อร์ เก็ท เอ็ม วิธ เดอะ นั๊มเบ้อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gandhi คำอ่านไทย Patti Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น