เนื้อเพลง Be My Escape คำอ่านไทย Relient K

I’ve given up, I’m giving up slowly, I’m blending in so
(แอฝ กีฝเอ็น อั๊พ , แอม กีฝวิง อั๊พ ซโลลิ , แอม เบลนดิง อิน โซ)
You won’t even know me apart from this whole world that shares my fate
(ยู ว็อนท อี๊เฝ่น โนว์ มี อะพาร์ท ฟรอม ดิส โฮล เวิลด แดท แชร์ มาย เฟ้ท)
This one last call that You mentioned is my one last shot at redemption
(ดิส วัน ล๊าสท คอลลํ แดท ยู เม๊นชั่น อีส มาย วัน ล๊าสท ฌ็อท แอ็ท ริเดมฌัน)
because I know to live you must give your life away
(บิคอส ไอ โนว์ ทู ไล้ฝ ยู มัสท์ กี๊ฝ ยุร ไล๊ฟ อะเวย์)
And I’ve been housing all this doubt and insecurity and
(แอนด์ แอฝ บีน เฮาสอิง ออล ดิส เดาท แอนด์ อินซิคยูริทิ แอนด์)
I’ve been locked inside that house all the while You hold the key
(แอฝ บีน ล๊อค อิ๊นไซด์ แดท เฮ้าส ออล เดอะ ไวล์ ยู โฮลด์ เดอะ คีย์)
And I’ve been dying to get out and that might be the death of me
(แอนด์ แอฝ บีน ไดอิง ทู เก็ท เอ๊าท แอนด์ แดท ไมท บี เดอะ เด้ท อ็อฝ มี)
And even though, there’s no way in knowing where to go, promise I’m going because
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ , แดร์ โน เวย์ อิน โนอิง แวร์ ทู โก , พรอมอิซ แอม โกอิ้ง บิคอส)
I gotta get outta here
(ไอ กอททะ เก็ท เอ๊าตา เฮียร)
I’m stuck inside this rut that I fell into by mistake
(แอม ซทัค อิ๊นไซด์ ดิส รัท แดท ไอ เฟ็ล อิ๊นทู บาย มิสเท้ค)
I gotta get outta here
(ไอ กอททะ เก็ท เอ๊าตา เฮียร)
And I’m begging You, I’m begging You, I’m begging You to be my escape.
(แอนด์ แอม เบกกิง ยู , แอม เบกกิง ยู , แอม เบกกิง ยู ทู บี มาย เอสเขพ)

I’m giving up I’m doing this alone now
(แอม กีฝวิง อั๊พ แอม ดูอิง ดิส อะโลน นาว)
Cause I’ve failed and I’m ready to be shown how
(ค๊อส แอฝ เฟล แอนด์ แอม เร๊ดี้ ทู บี โฌน ฮาว)
He’s told me the way and I’m trying to get there
(อีส โทลด มี เดอะ เวย์ แอนด์ แอม ทไรอิง ทู เก็ท แดร์)
And this life sentence that I’m serving
(แอนด์ ดิส ไล๊ฟ เซ๊นเท้นซ แดท แอม เซิฝวิง)
I admit that I’m every bit deserving
(ไอ แอ๊ดมิท แดท แอม เอ๊เฝอร์รี่ บิท ดิเสิฝอิง)
But the beauty of grace is that it makes life not fair
(บั๊ท เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ เกร๊ซ อีส แดท ดิธ เม้ค ไล๊ฟ น็อท แฟร์)

Cause I’ve been housing all this doubt and insecurity and
(ค๊อส แอฝ บีน เฮาสอิง ออล ดิส เดาท แอนด์ อินซิคยูริทิ แอนด์)
I’ve been locked inside that house all the while You hold the key
(แอฝ บีน ล๊อค อิ๊นไซด์ แดท เฮ้าส ออล เดอะ ไวล์ ยู โฮลด์ เดอะ คีย์)
And I’ve been dying to get out and that might be the death of me
(แอนด์ แอฝ บีน ไดอิง ทู เก็ท เอ๊าท แอนด์ แดท ไมท บี เดอะ เด้ท อ็อฝ มี)
And even though, there’s no way in knowing where to go, promise I’m going because
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ , แดร์ โน เวย์ อิน โนอิง แวร์ ทู โก , พรอมอิซ แอม โกอิ้ง บิคอส)
I gotta get outta here
(ไอ กอททะ เก็ท เอ๊าตา เฮียร)
Cause I’m afraid that this complacency is something I can’t shake
(ค๊อส แอม อะเฟรด แดท ดิส ค็อมพเลเซ็นซิ อีส ซัมติง ไอ แค็นท เช้ค)
I gotta get outta here
(ไอ กอททะ เก็ท เอ๊าตา เฮียร)
And I’m begging You, I’m begging You, I’m begging You to be my escape.
(แอนด์ แอม เบกกิง ยู , แอม เบกกิง ยู , แอม เบกกิง ยู ทู บี มาย เอสเขพ)

I am a hostage to my own humanity
(ไอ แอ็ม มา ฮ๊อสเถจ ทู มาย โอว์น ฮิวแมนอิทิ)
Self detained and forced to live in this mess I’ve made
(เซลฟ์ ดีเทน แอนด์ ฟอร์ซ ทู ไล้ฝ อิน ดิส เมซ แอฝ เมด)
And all I’m asking is for You to do what You can with me
(แอนด์ ออล แอม อาคกิ้ง อีส ฟอร์ ยู ทู ดู ว๊อท ยู แคน วิธ มี)
But I can’t ask You to give what You already gave
(บั๊ท ไอ แค็นท อาสคฺ ยู ทู กี๊ฝ ว๊อท ยู ออลเร๊ดี้ เกฝ)

Cause I’ve been housing all this doubt and insecurity and
(ค๊อส แอฝ บีน เฮาสอิง ออล ดิส เดาท แอนด์ อินซิคยูริทิ แอนด์)
I’ve been locked inside that house all the while you hold the key
(แอฝ บีน ล๊อค อิ๊นไซด์ แดท เฮ้าส ออล เดอะ ไวล์ ยู โฮลด์ เดอะ คีย์)
And I’ve been dying to get out and that might be the death of me
(แอนด์ แอฝ บีน ไดอิง ทู เก็ท เอ๊าท แอนด์ แดท ไมท บี เดอะ เด้ท อ็อฝ มี)
And even though, there’s no way in knowing where to go, promise I’m going because
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ , แดร์ โน เวย์ อิน โนอิง แวร์ ทู โก , พรอมอิซ แอม โกอิ้ง บิคอส)
I’ve gotta get outta here
(แอฝ กอททะ เก็ท เอ๊าตา เฮียร)
I’m stuck inside this rut that I fell into by mistake
(แอม ซทัค อิ๊นไซด์ ดิส รัท แดท ไอ เฟ็ล อิ๊นทู บาย มิสเท้ค)
I’ve gotta get outta here
(แอฝ กอททะ เก็ท เอ๊าตา เฮียร)
And I’m begging You, I’m begging You, I’m begging
(แอนด์ แอม เบกกิง ยู , แอม เบกกิง ยู , แอม เบกกิง)
You to be my escape.
(ยู ทู บี มาย เอสเขพ)

I fought You for so long
(ไอ ฟอท ยู ฟอร์ โซ ลอง)
I should have let You in
(ไอ เชิด แฮ็ฝ เล็ท ยู อิน)
Oh how we regret those things we do
(โอ ฮาว วี รีเกร๊ท โฑส ทริง วี ดู)
And all I was trying to do was save my own skin
(แอนด์ ออล ไอ วอส ทไรอิง ทู ดู วอส เซฝ มาย โอว์น สกิน)
But so were You
(บั๊ท โซ เวอ ยู)

So were You
(โซ เวอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be My Escape คำอ่านไทย Relient K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น