เนื้อเพลง I Will Survive คำอ่านไทย Snoop Dogg feat (Feat. Technique, Kurupt, Kv)

[technic]
([ เทคนิค ])
By dawn’s early light
(บาย ดอว์น เอ๊อรํลี่ ไล๊ท)
I shine brighter than the stars in the night
(ไอ ไชน์ ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ สทาร์ ซิน เดอะ ไน๊ท)
I’m bout ready for a fight
(แอม เบาท เร๊ดี้ ฟอร์ รา ไฟ้ท)
Come through and I’ve consumed enough juice
(คัม ทรู แอนด์ แอฝ คอนซูม อีน๊าฟ จู้ยซ)
To cut loose and throw a mike to the moon
(ทู คัท ลู้ส แอนด์ โธรว์ อะ ไมค ทู เดอะ มูน)
Since I’m the sun
(ซิ๊นซ แอม เดอะ ซัน)
I’ll make you one, it’s all for fun
(อิลล เม้ค ยู วัน , อิทซ ซอร์ ฟอร์ ฟัน)
I’m torching hot and all the same
(แอม torchings ฮอท แอนด์ ออล เดอะ เซม)
From playing war games with saddam hussein
(ฟรอม พเลนิ่ง วอร์ เกม วิธ แซดดาม เฮิสเซน)
Now who’s sane? I’m insane
(นาว ฮู เซน แอม อินเซน)
My membrane’s on cold grown
(มาย เมมบเรน ออน โคลด์ กโรน)
The tempature’s rising, fry the cells in your dome
(เดอะ tempatures ไรสอิง , ฟไร เดอะ เซล ซิน ยุร โดม)
It might be on
(อิท ไมท บี ออน)
And if you think so, you know me
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค โซ , ยู โนว์ มี)
It’s tech the pony
(อิทซ ทิค เดอะ โพนิ)
The doggfather’s little homey
(เดอะ doggfathers ลิ๊ทเทิ่ล โฮมี)

[snoop doggy dogg]
([ ซนูพ ดอกกิ ด๊อก ])
Ain’t that something
(เอน แดท ซัมติง)
How I got little homeys now
(ฮาว ไอ ก็อท ลิ๊ทเทิ่ล โฮมี นาว)
I remember when I was just a little bow wow
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น นาย วอส จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บาว เวา)
Writing for my rep
(ไรทอิง ฟอร์ มาย เร็พ)
Calling fore I step
(คอลลิง โฟร์ ไอ สเท็พ)
Now I put n*ggas in the game just to stay on deck
(นาว ไอ พุท เอ็น *ggas ซิน เดอะ เกม จั๊สท ทู สเทย์ ออน เด็ค)
High profile but my style low pro
(ไฮฮ โพร๊ไฟล์ บั๊ท มาย สไทล์ โลว พโร)
Top dogg on the row, doggystyle ceo
(ท๊อพ ด๊อก ออน เดอะ โรว์ , doggystyle ceo)
And I blow the best indo
(แอนด์ ดาย โบลว์ เดอะ เบ๊สท์ อีนโดะ)
That you know of
(แดท ยู โนว์ อ็อฝ)
So when I’m in your town
(โซ เว็น แอม อิน ยุร ทาวน์)
Dip down, and show love
(ดิพ เดาน , แอนด์ โชว์ ลัฝ)
You know what? what’s up
(ยู โนว์ ว๊อท ว๊อท อั๊พ)
Sh*t, I’m feeling good now
(ฌะ *ที , แอม ฟีลอิง กู๊ด นาว)
You better come and get me before I fall into a freestyle
(ยู เบ๊ทเท่อร์ คัม แอนด์ เก็ท มี บีฟอร์ ไอ ฟอลล์ อิ๊นทู อะ ฟรีสทาย)

[technic]
([ เทคนิค ])
They say what’s a rapper
(เด เซย์ ว๊อท ซา แรพเพอ)
Well n*gga, what’s an emcee
(เวลล เอ็น *gga , ว๊อท แอน เอมซี)
If they don’t got the skills, then they don’t roll with me
(อิ๊ฟ เด ด้อนท์ ก็อท เดอะ สกิลล , เด็น เด ด้อนท์ โรลล วิธ มี)
Ain’t that the truth
(เอน แดท เดอะ ทรู๊ธ)
I’m bulletproof off the roof
(แอม บอลเลดพรูฝ ออฟฟ เดอะ รู๊ฟ)
I got a mic and a fix
(ไอ ก็อท ดา ไมคะ แอนด์ อะ ฟิกซ์)
That’ll jack you for your chips
(แธดิล แจ็ค ยู ฟอร์ ยุร ชิพ)
I’m out for rep
(แอม เอ๊าท ฟอร์ เร็พ)

But how long will it last
(บั๊ท ฮาว ลอง วิล อิท ล๊าสท)
I’m coming up quick, cause broke n*ggas need cash
(แอม คัมอิง อั๊พ ควิค , ค๊อส บโรค เอ็น *ggas นี๊ด แค๊ช)
At last, I’m at the top so I maintain now
(แอ็ท ล๊าสท , แอม แอ็ท เดอะ ท๊อพ โซ ไอ เมนเทน นาว)
Gotta bang now
(กอททะ แบง นาว)
N*gga, this doggystle
(เอ็น *gga , ดิส doggystle)

[snoop doggy dogg]
([ ซนูพ ดอกกิ ด๊อก ])
All she ever wanted was a small time dub thang
(ออล ชี เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ซา สมอลล์ ไทม์ ดับ เตง)
Got my homey caught up in the coke game, dope game
(ก็อท มาย โฮมี คอท อั๊พ อิน เดอะ โคค เกม , โดพ เกม)
He so sprung, on top of that he young
(ฮี โซ ซพรัง , ออน ท๊อพ อ็อฝ แดท ฮี ยัง)
He’s only thirteen years old and the world’s so cold
(อีส โอ๊นลี่ เทร๊อทีน เยียร์ โอลด์ แอนด์ เดอะ เวิลด โซ โคลด์)
He never took the time out to fall down on his knees
(ฮี เน๊เฝ่อร์ ทุค เดอะ ไทม์ เอ๊าท ทู ฟอลล์ เดาน ออน ฮิส นี)
Until he f*cked his gee, got some keys
(อันทิล ฮี เอฟ *cked ฮิส จี , ก็อท ซัม คีย์)
Now they enemies
(นาว เด อียีมีสฺ)
The n*ggas he grew up with
(เดอะ เอ็น *ggas ฮี กรู อั๊พ วิธ)
They put him in the game
(เด พุท ฮิม อิน เดอะ เกม)
Now they bout to take him out the game
(นาว เด เบาท ทู เท้ค ฮิม เอ๊าท เดอะ เกม)
Man, it’s a shame, but you know how that sh*t go
(แมน , อิทซ ซา เชม , บั๊ท ยู โนว์ ฮาว แดท ฌะ *ที โก)
That’s life in the fast lane, so that’s where I roll soop
(แด้ท ไล๊ฟ อิน เดอะ ฟาสท เลน , โซ แด้ท แวร์ ไอ โรลล soop)

[soopafly]
([ soopafly ])
I’d rather not get shot
(อาย ร๊าเธ่อร์ น็อท เก็ท ฌ็อท)
I’d rather sit in the studio and rock spots
(อาย ร๊าเธ่อร์ ซิท อิน เดอะ ซทยูดิโอ แอนด์ ร๊อค สพอท)
Dogg pound, doggystyle, we’re one big family
(ด๊อก เพานด , doggystyle , เวีย วัน บิ๊ก แฟ๊มิลี่)
It’s all dpg [dpg]
(อิทซ ซอร์ dpg [ dpg ])
I got a gee on the best bomb money can buy
(ไอ ก็อท ดา จี ออน เดอะ เบ๊สท์ บอมบฺ มั๊นนี่ แคน บาย)
I ain’t out for no homey’s sides, I’m out to survive
(ไอ เอน เอ๊าท ฟอร์ โน โฮมี ไซด์ , แอม เอ๊าท ทู เซอร์ไฝ๊ฝ)
Dogg pound, doggystyle, one big family
(ด๊อก เพานด , doggystyle , วัน บิ๊ก แฟ๊มิลี่)
It’s all dpg [dpg]
(อิทซ ซอร์ dpg [ dpg ])

[technic]
([ เทคนิค ])
N*ggas and hoes will try to get you twisted
(เอ็น *ggas แซน โฮ วิล ธราย ทู เก็ท ยู ทวิสท)
But I’m unlisted in the books
(บั๊ท แอม unlisted อิน เดอะ บุ๊ค)
You base your life on that, you might get your life took
(ยู เบส ยุร ไล๊ฟ ออน แดท , ยู ไมท เก็ท ยุร ไล๊ฟ ทุค)
Put me in the game, I’m riding hard till I win
(พุท มี อิน เดอะ เกม , แอม ไรดอิง ฮาร์ด ทิลล์ ไอ วิน)
Serve a crew, kill a few n*ggas till the end
(เซิร์ฝ อะ ครู , คิลล์ อะ ฟิว เอ็น *ggas ทิลล์ ดิ เอ็นด)
I mean, I’m a fiend for superior green
(ไอ มีน , แอม มา ฟีนด ฟอร์ ซุ๊พีเหรี่ย กรีน)
And all my life I got advice from a superior team
(แอนด์ ออล มาย ไล๊ฟ ไอ ก็อท แอดไฝ๊ซ์ ฟรอม มา ซุ๊พีเหรี่ย ทีม)
I gotta stay away from the cash see
(ไอ กอททะ สเทย์ อะเวย์ ฟรอม เดอะ แค๊ช ซี)
Don’t get blasted
(ด้อนท์ เก็ท บลาสทํ)
Tell my kids how I lasted
(เทลล มาย คิด ฮาว ไอ ล๊าสท)
My crew’s mafiosos
(มาย ครู mafiosos)
So my philoso-
(โซ มาย philoso)
Phy is to gee till the day I d-i-e
(Phy อีส ทู จี ทิลล์ เดอะ เดย์ ไอ ดี ดาย อี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Will Survive คำอ่านไทย Snoop Dogg feat (Feat. Technique, Kurupt, Kv)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น