เนื้อเพลง Because We Can คำอ่านไทย Fatboy Slim

Because we can, can, can
(บิคอส วี แคน , แคน , แคน)
Yes we can, can, can, can
(เย็ซ วี แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน , แคน)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)

Everybody can, can
(เอวี่บอดี้ แคน , แคน)

Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)

Everybody can, can
(เอวี่บอดี้ แคน , แคน)

Because we can, can, can
(บิคอส วี แคน , แคน , แคน)
Yes we can, can
(เย็ซ วี แคน , แคน)
Yes we can, can
(เย็ซ วี แคน , แคน)
Because we can, can, can
(บิคอส วี แคน , แคน , แคน)
Yes we can, can
(เย็ซ วี แคน , แคน)
Yes we can, can, can, can
(เย็ซ วี แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can, can, oh
(แคน , แคน , แคน , แคน , แคน , โอ)

Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Everybody can, can
(เอวี่บอดี้ แคน , แคน)

Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Can can, can, can
(แคน แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can
(แคน , แคน , แคน)

Everybody can, can [echoes]
(เอวี่บอดี้ แคน , แคน [ แอคโค ])

Bumpy Bumpy [oh, oh]
(บัมพิ บัมพิ [ โอ , โอ ])
Bumpy Bumpy [oh, oh]
(บัมพิ บัมพิ [ โอ , โอ ])
Bumpy Bumpy [oh, oh]
(บัมพิ บัมพิ [ โอ , โอ ])
[Grinding] [oh, oh]
([ กรายดิง ] [ โอ , โอ ])
Bumpy Bumpy [oh, oh]
(บัมพิ บัมพิ [ โอ , โอ ])
Bumpy Bumpy [oh, oh]
(บัมพิ บัมพิ [ โอ , โอ ])

Can can, can
(แคน แคน , แคน)
[Can, can, can]
([ แคน , แคน , แคน ])
Yes we can, can, can
(เย็ซ วี แคน , แคน , แคน)
[Can, can, can]
([ แคน , แคน , แคน ])
Yes we can, can, can
(เย็ซ วี แคน , แคน , แคน)
[Can, can, can]
([ แคน , แคน , แคน ])
Because we can, can, can
(บิคอส วี แคน , แคน , แคน)
[Can, can, can]
([ แคน , แคน , แคน ])
Yes we can, can, can
(เย็ซ วี แคน , แคน , แคน)
[Can, can, can]
([ แคน , แคน , แคน ])
Yes we can, can, can
(เย็ซ วี แคน , แคน , แคน)
[Can, can, can]
([ แคน , แคน , แคน ])
Because we
(บิคอส วี)
[Can, can, can]
([ แคน , แคน , แคน ])
Becaue we
(Becaue วี)
[Can, can, can]
([ แคน , แคน , แคน ])
Because we
(บิคอส วี)
[Can, can, can]
([ แคน , แคน , แคน ])
Because we
(บิคอส วี)
[Can, can, can]
([ แคน , แคน , แคน ])
Because we can, can, can
(บิคอส วี แคน , แคน , แคน)
[Can, can, can]
([ แคน , แคน , แคน ])
Because we can, can, can
(บิคอส วี แคน , แคน , แคน)
[Can, can, can]
([ แคน , แคน , แคน ])
Because we can, can, can, can
(บิคอส วี แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน , แคน)

Everybody can, can
(เอวี่บอดี้ แคน , แคน)
Because we can, can, can, can
(บิคอส วี แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
Can, can, can, can
(แคน , แคน , แคน , แคน)
[Fades to cheers and applause]
([ เฟด ทู เชียรํ แซน แอ็พลอส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Because We Can คำอ่านไทย Fatboy Slim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น