เนื้อเพลง Freedom Time คำอ่านไทย Lauryn Hill

[Singing Chorus]
([ ซิงกิง ค๊อรัส ])
Everybody knows that they’ve guilty
(เอวี่บอดี้ โนว์ แดท เดวฟ กีลทิ)
Everybody knows that they’ve lied
(เอวี่บอดี้ โนว์ แดท เดวฟ ไล)
Everybody knows that they’ve guilty
(เอวี่บอดี้ โนว์ แดท เดวฟ กีลทิ)
Resting on their conscience eating their inside
(เรสดิง ออน แดร์ คอนเฌ็นซ อีสดิง แดร์ อิ๊นไซด์)
It’s freedom, said it’s freedom time now
(อิทซ ฟรีดัม , เซ็ด อิทซ ฟรีดัม ไทม์ นาว)
It’s freedom, said it’s freedom time now
(อิทซ ฟรีดัม , เซ็ด อิทซ ฟรีดัม ไทม์ นาว)
Time to get free, oh give us [?]
(ไทม์ ทู เก็ท ฟรี , โอ กี๊ฝ อัซ [ ])
It’s freedom, said it’s freedom time
(อิทซ ฟรีดัม , เซ็ด อิทซ ฟรีดัม ไทม์)

[First and only verse]
([ เฟิร์สท แอนด์ โอ๊นลี่ เฝิซ ])
Yo, there’s a war in the mind, over territory
(โย , แดร์ ซา วอร์ อิน เดอะ ไมนด์ , โอ๊เฝ่อร เท๊อริโทรี่)
For the dominion
(ฟอร์ เดอะ โดะมีนยัน)
Who will dominate the opinion
(ฮู วิล โด๊มิเหนท ดิ โอะพีนยัน)
Skisms and isms, keepin’ us in forms of religion
(Skisms แซน isms , คริพปิน อัซ ซิน ฟอร์ม อ็อฝ รีลิ๊เจี้ยน)
Conformin’ our vision
(Conformin เอ๊า ฝิ๊ชั่น)
To the world churches decision
(ทู เดอะ เวิลด เชอร์เชซ ดีซิ๊ชั่น)
Trapped in a section
(แทร๊พ อิน อะ เซ๊คชั่น)
Submitted to commiting election
(Submitted ทู commitings อิเลคฌัน)
Moral infection
(ม๊อรั่ล อินเฟคฌัน)
Epedemic lies and deception
(Epedemic ไล แซน ดิเซพฌัน)
Insurrection
(อินซะเรคฌัน)
Of the highest possible order
(อ็อฝ เดอะ ฮายเอส พ๊อซซิเบิ้ล อ๊อร์เด้อร์)
Destortin’ our tape recorders
(Destortin เอ๊า เท๊พ ริคอดเออะ)
From here and like under water
(ฟรอม เฮียร แอนด์ ไล๊ค อั๊นเด้อร ว๊อเท่อร)
Beyond the borders
(บียอนด์ เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ)
Fond of sin and disorder
(ฟ็อนด อ็อฝ ซิน แอนด์ ดิซอเดอะ)
Bound by the strategy
(บาวนฺดฺ บาย เดอะ ซทแรทอิจิ)
It’s systematic deprivaty
(อิทซ ซิซเทะแมทอิค deprivaty)
Heavy as gravity
(เฮ๊ฝฝี่ แอส กเรฝอิทิ)
Head first in the cavity
(เฮด เฟิร์สท อิน เดอะ แค๊ฝิที่)
Without a bottom
(วิธเอ๊าท ดา บ๊อทท่อม)
A faith, worse than Saddam
(อะ เฟท , เวิ๊ร์ส แฑ็น แซดดาม)
Once got him
(วั๊นซ ก็อท ฮิม)
Drunk of the spirits
(ดรั๊งค อ็อฝ เดอะ สพีหริท)
Truth comes, we can’t hear it
(ทรู๊ธ คัม , วี แค็นท เฮียร อิท)
When you’ve been, programmed to fear it
(เว็น ยู๊ฟ บีน , พโรกแร็ม ทู เฟียร์ อิท)
I had a vision
(ไอ แฮ็ด อะ ฝิ๊ชั่น)
I was fallin’ in indescision
(ไอ วอส แฟลลิน อิน indescision)
Apollin’, callin’ religion
(Apollin , คอลลิน รีลิ๊เจี้ยน)
Some program on television
(ซัม พโรกแร็ม ออน เทเลฝิ๊ชั่น)
How can, dime and the wisdom
(ฮาว แคน , ไดม แอนด์ เดอะ วีสดัม)
Be recognized in the system
(บี เร๊คคอกไน๊ซ์ อิน เดอะ ซิ๊สเท่ม)
Of Anti-Christ, the majority rules
(อ็อฝ แอนทิ คไรซท , เดอะ มะจ๊อริที่ รูล)
Intelligent fools
(อินเท๊ลลิเจ้นท ฟูล)
PhD’s in illusion
(PhDs ซิน อิลยูฌัน)
Masters of massconfusion
(ม๊าสเต้อร์ อ็อฝ massconfusion)
Bacholors in past illusion
(Bacholors ซิน พาสท์ อิลยูฌัน)
Now who you choosin’
(นาว ฮู ยู ชูซิน)
The head, the tail
(เดอะ เฮด , เดอะ เทล)
The bloodshed of male
(เดอะ bloodshed อ็อฝ เมล)
More confidence in the tale
(โม คอนฟิเด็นซ อิน เดอะ เทล)
Conference is in Yale
(คอนเฟอะเร็นซ อีส ซิน เยล)
Discussin’ Docum and Bale
(ดิสคัสซิน Docum แอนด์ เบล)
Causin’ people to fail
(คอซิน พี๊เพิ่ล ทู เฟล)
Keepin’ the third in jail
(คริพปิน เดอะ เทริ๊ด อิน เจล)
His word is nale
(ฮิส เวิร์ด อีส nale)
Everything to the tree
(เอ๊วี่ติง ทู เดอะ ทรี)
Severing all of me from all that I used to be
(Severings ออล อ็อฝ มี ฟรอม ออล แดท ไอ ยู๊ส ทู บี)
[?] and void
([ ] แอนด์ ฝอยด)
Totally paranoid
(โททอลลี่ พารานอย)
Enjoy darkness as the Lord
(เอ็นจอย ดาคเน็ซ แอส เดอะ หลอร์ด)
Keepin’ me from the sword
(คริพปิน มี ฟรอม เดอะ ซ๊อร์ด)
Block for mercy
(บล๊อค ฟอร์ เม๊อร์ซี่)
Bitter than [?]
(บิ๊ทเท่อร์ แฑ็น [ ])
Hungry and thirsty
(ฮั๊งกรี้ แอนด์ เธิซทิ)
For good meat we would eat
(ฟอร์ กู๊ด มี๊ท วี เวิด อี๊ท)
And still, dined at the table of deceit
(แอนด์ สทิลล , ดิน แอ็ท เดอะ เท๊เบิ้ล อ็อฝ ดีซีท)
How incomplete
(ฮาว อินค็อมพลีท)
From confrontation to retreat
(ฟรอม คอนฟ้อนเทเชิน ทู รีทรี๊ท)
We prolong the true enemies defeat
(วี โพรลอง เดอะ ทรู อียีมีสฺ ดีฟี๊ท)
Death to the ascendancy
(เด้ท ทู ดิ แอ็ซเซนแด็นซิ)
Causin’ desperation to get the best of me
(คอซิน เดซเพอะเรฌัน ทู เก็ท เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ มี)
Punishment ’til there was nothing left of me
(พันอิฌเม็นท ทิล แดร์ วอส นัธอิง เล๊ฟท อ็อฝ มี)
Realizin’ the unescapable death of me
(Realizin ดิ unescapable เด้ท อ็อฝ มี)
No options in the valley of decision
(โน อ๊อพชั่น ซิน เดอะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ ดีซิ๊ชั่น)
The only doctrine, supernatural circumcision
(ดิ โอ๊นลี่ ดอคทริน , ซยูเออะแนชเออะแร เซอคัมซีฉอัน)
Inwardly, only war that can purge the heart
(อินเวิดลิ , โอ๊นลี่ วอร์ แดท แคน เพิจ เดอะ ฮาร์ท)
From words that fire redarts
(ฟรอม เวิร์ด แดท ไฟเออะร redarts)
Thrown by the workers of the arts
(ธโรน บาย เดอะ เวอเคอะ อ็อฝ ดิ อาร์ท)
Iniquity, shapen in
(อินีควิทิ , shapen อิน)
There’e no escapin’ when
(Theree โน เอสเคปิน เว็น)
You’re whole philosophy is paper thin
(ยัวร์ โฮล ฟิโล๊โซฟี่ อีส เพ๊เพ่อร์ ทริน)
In vanity
(อิน แฝนอิทิ)
The wide road is insanity
(เดอะ ไวด์ โร้ด อีส อินแซนอิทิ)
Could it be all of humanity
(เคิด ดิท บี ออล อ็อฝ ฮิวแมนอิทิ)
Picture that
(พิ๊คเจ้อร์ แดท)
Scripture that
(ซครีพเชอะ แดท)
The origin of a man’s heart is black
(ดิ อ๊อริจิ้น อ็อฝ อะ แมน ฮาร์ท อีส แบล๊ค)
How can we show up for
(ฮาว แคน วี โชว์ อั๊พ ฟอร์)
An invisible war
(แอน อินฝิ๊ซิเบิ้ล วอร์)
Preoccupied with a shadow, makin’ love with a whore
(พริออคคิวไพด วิธ อะ แฌดโอ , เมกิน ลัฝ วิธ อะ โฮ)
Achin’ in sores
(แอซชิน อิน โซ)
Babylon, the great mystery
(บาบี้ลอน , เดอะ เกรท มิ๊สเทอรี่)
Mother of human history
(ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ ฮิ๊วแมน ฮิสทรี่)
System of social sorcery
(ซิ๊สเท่ม อ็อฝ โซแฌ็ล ซอเซอะริ)
Our present condition
(เอ๊า เพร๊สเซ่นท คอนดิ๊ชั่น)
Needs serious recognition
(นี๊ด ซี๊เรี๊ยส เรค็อกนีฌอัน)
Where there’s no repentance there can be no remission
(แวร์ แดร์ โน ริเพนแท็นซ แดร์ แคน บี โน ริมีฌอัน)
And that sentence, more serious than Vietnam
(แอนด์ แดท เซ๊นเท้นซ , โม ซี๊เรี๊ยส แฑ็น เวียดนาม)
The atom bomb is Saddam and Minister Farakkhan
(ดิ แอทอัม บอมบฺ อีส แซดดาม แอนด์ มิ๊นิสเท่อร์ Farakkhan)
What’s goin’ on, what’s the priority to you
(ว๊อท โกอิน ออน , ว๊อท เดอะ พไรออริทิ ทู ยู)
What authority do we do
(ว๊อท ออร์โท๊ริที่ ดู วี ดู)
When the majority hasn’t a clue
(เว็น เดอะ มะจ๊อริที่ แฮ็ซท ดา คลู)
We majored in curses
(วี เม๊เจ้อร์ อิน เคอร์ส)
Search the chapters, check the verses
(เซิร์ช เดอะ แช๊พเท่อร์ , เช็ค เดอะ เฝิซ)
Recapture the land
(รีแคพเชอะ เดอะ แลนด์)
Remove the mark from off of our hands
(รีมู๊ฝ เดอะ ม๊าร์ค ฟรอม ออฟฟ อ็อฝ เอ๊า แฮนด์)
So we can stand
(โซ วี แคน สแทนด์)
In agreement with his command
(อิน อักรีเม็นท วิธ ฮิส คอมมานด์)
Everything else is damned
(เอ๊วี่ติง เอ๊ลส อีส แดมนํ)
Let them what is understand
(เล็ท เด็ม ว๊อท อีส อั๊นเด้อรสแทนด)
Everything else is damned, let them what is understand
(เอ๊วี่ติง เอ๊ลส อีส แดมนํ , เล็ท เด็ม ว๊อท อีส อั๊นเด้อรสแทนด)

[Singing Chorus]
([ ซิงกิง ค๊อรัส ])
It’s freedom, said it’s freedom time now
(อิทซ ฟรีดัม , เซ็ด อิทซ ฟรีดัม ไทม์ นาว)
It’s freedom, said it’s freedom time now
(อิทซ ฟรีดัม , เซ็ด อิทซ ฟรีดัม ไทม์ นาว)
It’s freedom, I’ma be who I am
(อิทซ ฟรีดัม , แอมอา บี ฮู ไอ แอ็ม)
It’s freedom time, said it’s freedom time
(อิทซ ฟรีดัม ไทม์ , เซ็ด อิทซ ฟรีดัม ไทม์)
Everybody knows that they’ve lied
(เอวี่บอดี้ โนว์ แดท เดวฟ ไล)
Everybody knows that they’ve perpetrated inside
(เอวี่บอดี้ โนว์ แดท เดวฟ เพอพิทเรท อิ๊นไซด์)
Everybody knows that they’ve guilty, yes
(เอวี่บอดี้ โนว์ แดท เดวฟ กีลทิ , เย็ซ)
Resting on their conscience eating their insides
(เรสดิง ออน แดร์ คอนเฌ็นซ อีสดิง แดร์ อิ๊นไซด์)
Get free, be who you’re suppost to be
(เก็ท ฟรี , บี ฮู ยัวร์ suppost ทู บี)
Freedom, said it’s freedom time now
(ฟรีดัม , เซ็ด อิทซ ฟรีดัม ไทม์ นาว)
Freedom, said it’s freedom time
(ฟรีดัม , เซ็ด อิทซ ฟรีดัม ไทม์)
Freedom, freedom time now
(ฟรีดัม , ฟรีดัม ไทม์ นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freedom Time คำอ่านไทย Lauryn Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น