เนื้อเพลง Best Thing You Never Had คำอ่านไทย Butch Walker

Hello how you doing?
(เฮ็ลโล ฮาว ยู ดูอิง)
What’s it like to ruin all my self esteem
(ว๊อท ซิท ไล๊ค ทู รูอิน ออล มาย เซลฟ์ เอสทีม)
Let me blow off some steam
(เล็ท มี โบลว์ ออฟฟ ซัม สทีม)
For 5 years I’ve waited,
(ฟอร์ ไฟท์ เยียร์ แอฝ เว้ท ,)
So why am I jaded to get back at you
(โซ วาย แอ็ม ไอ เจด ทู เก็ท แบ็ค แกท ยู)
What makes it cool
(ว๊อท เม้ค ซิท คูล)

When you act like nothing ever happened
(เว็น ยู แอ๊คท ไล๊ค นัธอิง เอ๊เฝ่อร์ แฮ๊พเพ่น)
I feel like I should feel bad
(ไอ ฟีล ไล๊ค ไก เชิด ฟีล แบ้ด)
But I can’t like someone who thought
(บั๊ท ไอ แค็นท ไล๊ค ซัมวัน ฮู ธอท)
They’re the only one that mattered
(เดรว ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท แม๊ทเท่อร์)
I hope that you’re flattered
(ไอ โฮพ แดท ยัวร์ ฟแลทเทอะ)
Cause you broke this down
(ค๊อส ยู บโรค ดิส เดาน)
The best thing that you never had
(เดอะ เบ๊สท์ ทริง แดท ยู เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด)

And it seems like a loss somehow
(แอนด์ ดิท ซีม ไล๊ค เก โรซ ซัมฮาว)
My heart got lost on the way to my head
(มาย ฮาร์ท ก็อท ล็อซท ออน เดอะ เวย์ ทู มาย เฮด)
And my brain cells are dead
(แอนด์ มาย เบรน เซล แซร์ เด้ด)
And the craziness shows
(แอนด์ เดอะ คเรสิเน็ซ โชว์)
Now I start to go when the green turns to red
(นาว ไอ สท๊าร์ท ทู โก เว็น เดอะ กรีน เทิร์น ทู เร้ด)
And I should be dead
(แอนด์ ดาย เชิด บี เด้ด)

When you act like nothing ever happened
(เว็น ยู แอ๊คท ไล๊ค นัธอิง เอ๊เฝ่อร์ แฮ๊พเพ่น)
I feel like I should feel bad
(ไอ ฟีล ไล๊ค ไก เชิด ฟีล แบ้ด)
But I can’t like someone who thought
(บั๊ท ไอ แค็นท ไล๊ค ซัมวัน ฮู ธอท)
They’re the only one that mattered
(เดรว ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท แม๊ทเท่อร์)
While my heart got shattered like romantic roadkill
(ไวล์ มาย ฮาร์ท ก็อท แฌทเทอะ ไล๊ค โระแมนทิค roadkill)
My heart is all splattered your ego got fatter
(มาย ฮาร์ท อีส ซอร์ ซพแลทเทอะ ยุร อี๊โก้ ก็อท fatter)
And I hope that you’re flattered
(แอนด์ ดาย โฮพ แดท ยัวร์ ฟแลทเทอะ)
Cause you broke this down
(ค๊อส ยู บโรค ดิส เดาน)
The best thing that you never had
(เดอะ เบ๊สท์ ทริง แดท ยู เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด)

Like the toilet seat never got lifted
(ไล๊ค เดอะ ท๊อยเหล็ท ซีท เน๊เฝ่อร์ ก็อท ลิฟท)
And I pissed on your confidence
(แอนด์ ดาย พิซ ออน ยุร คอนฟิเด็นซ)
When you weren’t around, how can that be?
(เว็น ยู เวินท์ อะราวนฺดฺ , ฮาว แคน แดท บี)
Don’t turn this around
(ด้อนท์ เทิร์น ดิส อะราวนฺดฺ)
You were the one
(ยู เวอ ดิ วัน)
Who drove my ass right to the ground
(ฮู ดโรฝ มาย อาซ ไร๊ท ทู เดอะ กราวนด์)

When you act like nothing ever happened
(เว็น ยู แอ๊คท ไล๊ค นัธอิง เอ๊เฝ่อร์ แฮ๊พเพ่น)
I feel like I should feel bad, and I can’t like
(ไอ ฟีล ไล๊ค ไก เชิด ฟีล แบ้ด , แอนด์ ดาย แค็นท ไล๊ค)

Someone who thought
(ซัมวัน ฮู ธอท)
They’re the only one that mattered
(เดรว ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท แม๊ทเท่อร์)
While my heart got shattered like romantic roadkill
(ไวล์ มาย ฮาร์ท ก็อท แฌทเทอะ ไล๊ค โระแมนทิค roadkill)
My heart is all splattered your ego got fatter
(มาย ฮาร์ท อีส ซอร์ ซพแลทเทอะ ยุร อี๊โก้ ก็อท fatter)
And I hope that you’re flattered
(แอนด์ ดาย โฮพ แดท ยัวร์ ฟแลทเทอะ)
Cause you broke this down
(ค๊อส ยู บโรค ดิส เดาน)
You broke this down
(ยู บโรค ดิส เดาน)
The best thing, the best thing,
(เดอะ เบ๊สท์ ทริง , เดอะ เบ๊สท์ ทริง ,)
The best thing that you never had
(เดอะ เบ๊สท์ ทริง แดท ยู เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด)

You never had…
(ยู เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Best Thing You Never Had คำอ่านไทย Butch Walker

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น