เนื้อเพลง Rainy Day Women #12 & 35 คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

Well, they’ll stone ya when you’re trying to be so good,
(เวลล , เด๊ว สโทน ยา เว็น ยัวร์ ทไรอิง ทู บี โซ กู๊ด ,)
They’ll stone ya just a-like they said they would.
(เด๊ว สโทน ยา จั๊สท ดา ไล๊ค เด เซ็ด เด เวิด)
They’ll stone ya when you’re tryin’ to go home.
(เด๊ว สโทน ยา เว็น ยัวร์ ทายอิน ทู โก โฮม)
Then they’ll stone ya when you’re there all alone.
(เด็น เด๊ว สโทน ยา เว็น ยัวร์ แดร์ ออล อะโลน)
But I would not feel so all alone,
(บั๊ท ไอ เวิด น็อท ฟีล โซ ออล อะโลน ,)
Everybody must get stoned.
(เอวี่บอดี้ มัสท์ เก็ท สโทน)

Well, they’ll stone ya when you’re walkin’ ‘long the street.
(เวลล , เด๊ว สโทน ยา เว็น ยัวร์ วอคกิน ลอง เดอะ สทรีท)
They’ll stone ya when you’re tryin’ to keep your seat.
(เด๊ว สโทน ยา เว็น ยัวร์ ทายอิน ทู คี๊พ ยุร ซีท)
They’ll stone ya when you’re walkin’ on the floor.
(เด๊ว สโทน ยา เว็น ยัวร์ วอคกิน ออน เดอะ ฟลอร์)
They’ll stone ya when you’re walkin’ to the door.
(เด๊ว สโทน ยา เว็น ยัวร์ วอคกิน ทู เดอะ ดอร์)
But I would not feel so all alone,
(บั๊ท ไอ เวิด น็อท ฟีล โซ ออล อะโลน ,)
Everybody must get stoned.
(เอวี่บอดี้ มัสท์ เก็ท สโทน)

They’ll stone ya when you’re at the breakfast table.
(เด๊ว สโทน ยา เว็น ยัวร์ แอ็ท เดอะ บเรคฟัซท เท๊เบิ้ล)
They’ll stone ya when you are young and able.
(เด๊ว สโทน ยา เว็น ยู อาร์ ยัง แอนด์ เอ๊เบิ้ล)
They’ll stone ya when you’re tryin’ to make a buck.
(เด๊ว สโทน ยา เว็น ยัวร์ ทายอิน ทู เม้ค เก บั๊ค)
They’ll stone ya and then they’ll say, ” good luck. ”
(เด๊ว สโทน ยา แอนด์ เด็น เด๊ว เซย์ , ” กู๊ด ลัค “)
Tell ya what, I would not feel so all alone,
(เทลล ยา ว๊อท , ไอ เวิด น็อท ฟีล โซ ออล อะโลน ,)
Everybody must get stoned.
(เอวี่บอดี้ มัสท์ เก็ท สโทน)

Well, they’ll stone you and say that it’s the end.
(เวลล , เด๊ว สโทน ยู แอนด์ เซย์ แดท อิทซ ดิ เอ็นด)
Then they’ll stone you and then they’ll come back again.
(เด็น เด๊ว สโทน ยู แอนด์ เด็น เด๊ว คัม แบ็ค อะเกน)
They’ll stone you when you’re riding in your car.
(เด๊ว สโทน ยู เว็น ยัวร์ ไรดอิง อิน ยุร คารํ)
They’ll stone you when you’re playing your guitar.
(เด๊ว สโทน ยู เว็น ยัวร์ พเลนิ่ง ยุร กิทา)
Yes, but I would not feel so all alone,
(เย็ซ , บั๊ท ไอ เวิด น็อท ฟีล โซ ออล อะโลน ,)
Everybody must get stoned.
(เอวี่บอดี้ มัสท์ เก็ท สโทน)

Well, they’ll stone you when you walk all alone.
(เวลล , เด๊ว สโทน ยู เว็น ยู ว๊อล์ค ออล อะโลน)
They’ll stone you when you are walking home.
(เด๊ว สโทน ยู เว็น ยู อาร์ วอคกิง โฮม)
They’ll stone you and then say you are brave.
(เด๊ว สโทน ยู แอนด์ เด็น เซย์ ยู อาร์ เบร๊ฝ)
They’ll stone you when you are set down in your grave.
(เด๊ว สโทน ยู เว็น ยู อาร์ เซ็ท เดาน อิน ยุร เกรฝ)
But I would not feel so all alone,
(บั๊ท ไอ เวิด น็อท ฟีล โซ ออล อะโลน ,)
Everybody must get stoned.
(เอวี่บอดี้ มัสท์ เก็ท สโทน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rainy Day Women #12 & 35 คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น