เนื้อเพลง Get Your Mind Right Mami คำอ่านไทย Jay-Z

[feat. Memphis Bleek, Snoop Dogg]
([ ฟีท เมมฟริซ Bleek , ซนูพ ด๊อก ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Sup ma? You want to roll with us, y’knowhatI’msayin?
(ซัพ มา ยู ว้อนท ทู โรลล วิธ อัซ , yknowhatImsayin)
It’s good, it’s love, it’s all love
(อิทซ กู๊ด , อิทซ ลัฝ , อิทซ ซอร์ ลัฝ)
We got cases of Belvedere, we gon’ play truth or dare
(วี ก็อท เค๊ส อ็อฝ Belvedere , วี ก็อน เพลย์ ทรู๊ธ ออ แดร์)
We gon’ really get to know one another
(วี ก็อน ริแอ็ลลิ เก็ท ทู โนว์ วัน อะน๊าเทร่อร์)
All you gotta do is put your hair down, get your mind right
(ออล ยู กอททะ ดู อีส พุท ยุร แฮร์ เดาน , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
Knahmean? I’m here for you, yo
(Knahmean แอม เฮียร ฟอร์ ยู , โย)

Relax yourself, let your conscience be free
(รีแหล๊ก ยุรเซลฟ , เล็ท ยุร คอนเฌ็นซ บี ฟรี)
You now rollin with them thugs from the R-O-C
(ยู นาว โรลลิน วิธ เด็ม ธัก ฟรอม เดอะ อาร์ โอ ซี)
Ain’t no place on the planet that you’d rather be
(เอน โน เพลส ออน เดอะ แพล๊เหน็ท แดท ยูต ร๊าเธ่อร์ บี)
but in the blue flame, b*tch you’re new to the game
(บั๊ท อิน เดอะ บลู เฟลม , บี *tch ยัวร์ นิว ทู เดอะ เกม)
Cross over to the Roc, make yourself hot
(ครอสสํ โอ๊เฝ่อร ทู เดอะ ร็อค , เม้ค ยุรเซลฟ ฮอท)
The topic of discussion in every nail shop
(เดอะ ท๊อพผิค อ็อฝ ดิซคัฌอัน อิน เอ๊เฝอร์รี่ เนล ช๊อพ)
It’s a secret society, all we ask is trust
(อิทซ ซา ซี๊เขร็ท โซไซ๊ที่ , ออล วี อาสคฺ อีส ทรัสท)
and within a week, watch your arm freeze up
(แอนด์ วิธอิน อะ วี๊ค , ว๊อทช ยุร อาร์ม ฟรีส อั๊พ)
Brassiere get right, A to a D cup
(บระเสีย เก็ท ไร๊ท , อะ ทู อะ ดี คัพ)
Weave get tight, pedicure your feet up
(วีฝ เก็ท ไท๊ท , เพดิคิว ยุร ฟีท อั๊พ)
Ears get iced, gear get spiced
(เอียร เก็ท ไอ๊ซ์ , เกียร์ เก็ท สไพ๊ซ)
From hoodrat to superstar, there’s your life
(ฟรอม ฮูดัท ทู ซูเปอร์สตาร์ , แดร์ ยุร ไล๊ฟ)
F*ck with Hova, he can take you out of your hell
(เอฟ *ck วิธ Hova , ฮี แคน เท้ค ยู เอ๊าท อ็อฝ ยุร เฮ็ลล)
Say bye to Reebok, say hi to Chanel
(เซย์ ไบ ทู ลีบอค , เซย์ ไฮ ทู ชาเนล)
Say hi to Gucci, Prada as well
(เซย์ ไฮ ทู กู๊ซชี่ , พราดา แอส เวลล)
Take a look in the mirror, be proud of yourself
(เท้ค เก ลุ๊ค อิน เดอะ มิเร่อร์ , บี พเราด อ็อฝ ยุรเซลฟ)

[Chorus w/ singer]
([ ค๊อรัส ดับบิว / ซีงเออะ ])
[J] Get your mind right mami, get your mind right
([ เจ ] เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท มัมมี , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
You gotta play your part when you’re rollin with the R-O-C
(ยู กอททะ เพลย์ ยุร พาร์ท เว็น ยัวร์ โรลลิน วิธ เดอะ อาร์ โอ ซี)
[J] Get your mind right mami, get your mind right
([ เจ ] เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท มัมมี , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
You gotta know what it takes to be down with a n*gga like me
(ยู กอททะ โนว์ ว๊อท ดิธ เท้ค ทู บี เดาน วิธ อะ เอ็น *gga ไล๊ค มี)
[J] Get your mind right mami, get your mind right
([ เจ ] เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท มัมมี , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
I need a gangsta girl, who can ride in my passenger seat
(ไอ นี๊ด อะ แก๊งซดา เกิร์ล , ฮู แคน ไรด์ อิน มาย แพซเซ็นเจอะ ซีท)
[J] Get your mind right mami, get your mind right
([ เจ ] เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท มัมมี , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
And I need gangsta girls, for my gangsta family
(แอนด์ ดาย นี๊ด แก๊งซดา เกิร์ล , ฟอร์ มาย แก๊งซดา แฟ๊มิลี่)

[Memphis Bleek]
([ เมมฟริซ Bleek ])
Yo, I’m young Memphis, used to play the apprentice
(โย , แอม ยัง เมมฟริซ , ยู๊ส ทู เพลย์ ดิ แอ็พเรนทิซ)
Now I’m like the teacher, c’mere, let me teach ya
(นาว แอม ไล๊ค เดอะ ที๊ชเช่อร , มีเยอร์ , เล็ท มี ที๊ช ยา)
how to play them benches, hold this work in your dentures
(ฮาว ทู เพลย์ เด็ม เบนเชด , โฮลด์ ดิส เวิ๊ร์ค อิน ยุร เดนเชอะ)
How to play it cool when police come to pinch us
(ฮาว ทู เพลย์ อิท คูล เว็น โพลิ๊ซ คัม ทู พินช อัซ)
Relax mami, let the Belvy flow
(รีแหล๊ก มัมมี , เล็ท เดอะ Belvy โฟลว์)
Inhale the ‘dro, exhale it slow
(อินเฮล เดอะ ดีโร , เอ็คเซล อิท สโลว์)
I could teach you how to roll, teach you bout fly kicks
(ไอ เคิด ที๊ช ยู ฮาว ทู โรลล , ที๊ช ยู เบาท ฟลาย คิ๊ค)
Teach you how to keep your nose up out of my sh*t
(ที๊ช ยู ฮาว ทู คี๊พ ยุร โน้ส อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ มาย ฌะ *ที)
When the beeper goes off, please don’t reach
(เว็น เดอะ บีเพอ โกซ ออฟฟ , พลีซ ด้อนท์ รี๊ช)
like you put a ring or spend cheese on Bleek
(ไล๊ค ยู พุท ดา ริง ออ สเพ็นด ชี๊ส ออน Bleek)
Get your mind right baby, goin through mine crazy
(เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท เบ๊บี้ , โกอิน ทรู ไมน์ คเรสิ)
When I’m in the shower, *69 me crazy
(เว็น แอม อิน เดอะ เช๊าเว่อร์ , *69 มี คเรสิ)
Track my last call, contact my broad
(แทร็ค มาย ล๊าสท คอลลํ , ค๊อนแทคท มาย บรอด)
with a b*tch ?? had physical contact in the mall
(วิธ อะ บี *tch แฮ็ด ฟิ๊สิคอล ค๊อนแทคท อิน เดอะ มอลล์)
You got issues {*inhales*} problems you need to iron out
(ยู ก็อท อิ๊ชชู่ {*อินเฮล *} โพร๊เบล่ม ยู นี๊ด ทู ไอ๊อ้อน เอ๊าท)
I will, holla, for now you on time out
(ไอ วิล , ฮอลละ , ฟอร์ นาว ยู ออน ไทม์ เอ๊าท)

[Chorus w/ singer and Snoop]
([ ค๊อรัส ดับบิว / ซีงเออะ แอนด์ ซนูพ ])
You gotta play your part when you’re rollin with the R-O-C
(ยู กอททะ เพลย์ ยุร พาร์ท เว็น ยัวร์ โรลลิน วิธ เดอะ อาร์ โอ ซี)
[S] C’mon little mama, c’mon
([ เอส ] ซีมอน ลิ๊ทเทิ่ล มามะ , ซีมอน)
You gotta know what it takes to be down with a n*gga like me
(ยู กอททะ โนว์ ว๊อท ดิธ เท้ค ทู บี เดาน วิธ อะ เอ็น *gga ไล๊ค มี)
[J] Get your mind right mami, get your mind right
([ เจ ] เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท มัมมี , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
[S] C’mon little mama, c’mon
([ เอส ] ซีมอน ลิ๊ทเทิ่ล มามะ , ซีมอน)
I need a gangsta girl, who can ride in my passenger seat
(ไอ นี๊ด อะ แก๊งซดา เกิร์ล , ฮู แคน ไรด์ อิน มาย แพซเซ็นเจอะ ซีท)
[J] Get your mind right mami, get your mind right
([ เจ ] เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท มัมมี , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
[S] C’mon baby girl, c’mon
([ เอส ] ซีมอน เบ๊บี้ เกิร์ล , ซีมอน)
And I need gangsta girls, for my gangsta family
(แอนด์ ดาย นี๊ด แก๊งซดา เกิร์ล , ฟอร์ มาย แก๊งซดา แฟ๊มิลี่)
[J] Get your mind right mami, get your mind right
([ เจ ] เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท มัมมี , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
[S] C’mon little mama, c’mon
([ เอส ] ซีมอน ลิ๊ทเทิ่ล มามะ , ซีมอน)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
P-I-M-P-ology
(พี ไอ เอ็ม พี ology)
I played you and you paid me
(ไอ เพลย์ ยู แอนด์ ยู เพลด มี)
Believe me when I tell you girl I know you a freak
(บีลี๊ฝ มี เว็น นาย เทลล ยู เกิร์ล ไอ โนว์ ยู อะ ฟรี๊ค)
for f*ckin with me, that ain’t all you can be
(ฟอร์ เอฟ *ckin วิธ มี , แดท เอน ดอร์ ยู แคน บี)
Just put your mind to it you can go real far
(จั๊สท พุท ยุร ไมนด์ ทู อิท ยู แคน โก เรียล ฟาร์)
I know times gettin hard on the boulevard
(ไอ โนว์ ไทม์ เกดดิน ฮาร์ด ออน เดอะ บูลิฝาด)
They say, pimpin is dead; man, pimpin ain’t dead
(เด เซย์ , พิมปิน อีส เด้ด ; แมน , พิมปิน เอน เด้ด)
These hoes just scared and they blind tryin and dyin to be lead
(ฑิส โฮ จั๊สท ซคา แอนด์ เด ไบลนฺดฺ ทายอิน แอนด์ ดายอิน ทู บี ลี๊ด)
But who’s to lead ’em? Talk sh*t to ’em and beat ’em
(บั๊ท ฮู ทู ลี๊ด เอ็ม ท๊อล์ค ฌะ *ที ทู เอ็ม แอนด์ บีท เอ็ม)
Get they mind right and feed ’em
(เก็ท เด ไมนด์ ไร๊ท แอนด์ ฟี เอ็ม)
Now I don’t need ’em [uh uh] but I can do that there
(นาว ไอ ด้อนท์ นี๊ด เอ็ม [ อา อา ] บั๊ท ไอ แคน ดู แดท แดร์)
Put on a three-piece suit and Shirley Temple my hair
(พุท ออน อะ ทรี พี๊ซ ซุ๊ท แอนด์ Shirley เท๊มเพิ่ล มาย แฮร์)
so I can, feel like a player when I walk in the place
(โซ ไอ แคน , ฟีล ไล๊ค เก เพย์เยอร์ เว็น นาย ว๊อล์ค อิน เดอะ เพลส)
Got yo’ b*tch all on my line and now she up in my face
(ก็อท โย บี *tch ออล ออน มาย ไลน์ แอนด์ นาว ชี อั๊พ อิน มาย เฟซ)
Is this yo’ b*tch is that yo’ b*tch cause if she’s not she mine
(อีส ดิส โย บี *tch อีส แดท โย บี *tch ค๊อส อิ๊ฟ ชี น็อท ชี ไมน์)
She fallin fo’ a n*gga and I ain’t even dropped a line
(ชี แฟลลิน โฟ อะ เอ็น *gga แอนด์ ดาย เอน อี๊เฝ่น ดร็อพ อะ ไลน์)

[Chorus w/ Snoop]
([ ค๊อรัส ดับบิว / ซนูพ ])
Get out my limelight b*tch and get your mind right
(เก็ท เอ๊าท มาย ไลม์ไลท์ บี *tch แอนด์ เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
C’mon little mama, c’mon
(ซีมอน ลิ๊ทเทิ่ล มามะ , ซีมอน)
Get your mind right b*tch, get your mind right
(เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท บี *tch , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
C’mon baby girl, c’mon, c’mon
(ซีมอน เบ๊บี้ เกิร์ล , ซีมอน , ซีมอน)

You gotta play your part when you’re rollin with the R-O-C
(ยู กอททะ เพลย์ ยุร พาร์ท เว็น ยัวร์ โรลลิน วิธ เดอะ อาร์ โอ ซี)
[J] Get your mind right mami, get your mind right
([ เจ ] เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท มัมมี , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
You gotta know what it takes to be down with a n*gga like me
(ยู กอททะ โนว์ ว๊อท ดิธ เท้ค ทู บี เดาน วิธ อะ เอ็น *gga ไล๊ค มี)
[J] Get your mind right ma, get your mind right
([ เจ ] เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท มา , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
I need a gangsta girl, who can ride in my passenger seat
(ไอ นี๊ด อะ แก๊งซดา เกิร์ล , ฮู แคน ไรด์ อิน มาย แพซเซ็นเจอะ ซีท)
[J] Got ta get your mind right baby, get your mind right
([ เจ ] ก็อท ทา เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท เบ๊บี้ , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
And I need gangsta girls for my gangsta family
(แอนด์ ดาย นี๊ด แก๊งซดา เกิร์ล ฟอร์ มาย แก๊งซดา แฟ๊มิลี่)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Get your mind right mami, get your mind right
(เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท มัมมี , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)
Get your mind right ma, get your mind right huh?
(เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท มา , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท ฮู)
Got ta get your mind right baby, get your mind right
(ก็อท ทา เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท เบ๊บี้ , เก็ท ยุร ไมนด์ ไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Your Mind Right Mami คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น