เนื้อเพลง Can’t C Me คำอ่านไทย 2Pac

[Intro: George Clinton]
([ อินโทร : จอจ คินทัน ])

The blind stares
(เดอะ ไบลนฺดฺ สแทร์)
of a million pairs of eyes
(อ็อฝ อะ มิ๊ลเลี่ยน แพ อ็อฝ อาย)
lookin’ hard but won’t realize
(ลุคกิน ฮาร์ด บั๊ท ว็อนท รีแอะไลส)
that they will never see
(แดท เด วิล เน๊เฝ่อร์ ซี)
the P
(เดอะ พี)

[You must be goin’ blind]
([ ยู มัสท์ บี โกอิน ไบลนฺดฺ ])

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])

give me my money in stacks
(กี๊ฝ มี มาย มั๊นนี่ อิน ซแท็ค)
and lace my b*tches with 9 figures
(แอนด์ เลซ มาย บี *tches วิธ นาย ฟิ๊กเก้อร)
real n*ggas fingers on nickle plated 9 triggas
(เรียล เอ็น *ggas ฟิ๊งเก้อร ออน นีคเค็ล เพล๊ท นาย triggas)
Must see my enemies defeated
(มัสท์ ซี มาย อียีมีสฺ ดีฟี๊ท)
i’m cashin’
(แอม cashin)
while they coughed up and weeded
(ไวล์ เด คอฟ อั๊พ แอนด์ วีด)
open fire
(โอ๊เพ่น ไฟเออะร)
now them n*ggas bleedin’
(นาว เด็ม เอ็น *ggas บลีดิน)
see me in flesh
(ซี มี อิน เฟลช)
and test
(แอนด์ เทสท์)
and get your chest blown
(แอนด์ เก็ท ยุร เชสทํ บโลน)
straight out tha west, don’t get blown
(สเทร๊ท เอ๊าท ท่า เว๊สท , ด้อนท์ เก็ท บโลน)
my adversaries cry like ho’s
(มาย adversaries คราย ไล๊ค โฮซ)
open and shut like doors
(โอ๊เพ่น แอนด์ ชั๊ท ไล๊ค ดอร์)
is you a friend or foe ?
(อีส ยู อะ เฟรน ออ โฟ)
n*gga you ain’t know ?
(เอ็น *gga ยู เอน โนว์)
they got me stressed out on Death Row
(เด ก็อท มี สเทรสส เอ๊าท ออน เด้ท โรว์)
i’ve seen money
(แอฝ ซีน มั๊นนี่)
but baby I got to gets mo’
(บั๊ท เบ๊บี้ ไอ ก็อท ทู เก็ท โม)
you scream and go
(ยู สครีม แอนด์ โก)
‘2Pac’
(2Pac)
and I ain’t stopin’
(แอนด์ ดาย เอน สโตบปิน)
till i’m well paid
(ทิลล์ แอม เวลล เพลด)
bails paid
(เบล เพลด)
now n*gga, look what hell made
(นาว เอ็น *gga , ลุ๊ค ว๊อท เฮ็ลล เมด)
visions of cops and sirens
(ฝิ๊ชั่น อ็อฝ ค็อพ แซน ไซ๊เร่น)
n*ggas open fire
(เอ็น *ggas โอ๊เพ่น ไฟเออะร)
buncha Thug Life n*ggas on tha rise
(บัญชา ธัก ไล๊ฟ เอ็น *ggas ออน ท่า ไร๊ส)
until I die
(อันทิล ไอ ดาย)
ask me why i’m a Boss Playa gettin’ high
(อาสคฺ มี วาย แอม มา บอส พอลเย เกดดิน ไฮฮ)
and when i’m rollin’ by
(แอนด์ เว็น แอม โรลลิน บาย)
N*ggas Can’t C Me
(เอ็น *ggas แค็นท ซี มี)

[Chorus: George Clinton]
([ ค๊อรัส : จอจ คินทัน ])

The stares of a million pairs of eyes
(เดอะ สแทร์ อ็อฝ อะ มิ๊ลเลี่ยน แพ อ็อฝ อาย)
and you’ll never realize
(แอนด์ โยว เน๊เฝ่อร์ รีแอะไลส)
You can’t C Me..
(ยู แค็นท ซี มี)

[Verse Two: 2Pac]
([ เฝิซ ทู : 2Pac ])

Been getten worried that these square muthaf*ckers with nerves
(บีน getten ว๊อร์รี่ แดท ฑิส สแควร์ muthaf*ckers วิธ เนิ๊ร์ฝ)
sayin they can get with us
(เซย์อิน เด แคน เก็ท วิธ อัซ)
but picture me gettin’ served
(บั๊ท พิ๊คเจ้อร์ มี เกดดิน เซิร์ฝ)
My own mama say i’m thuged out
(มาย โอว์น มามะ เซย์ แอม ธัก เอ๊าท)
my sh*t be bumpin out tha record store
(มาย ฌะ *ที บี บั้มปิน เอ๊าท ท่า เร๊คขอร์ด สโทร์)
as if it was a drug house
(แอส อิ๊ฟ อิท วอส ซา ดรัก เฮ้าส)
my lyrics bang like a Crip or Blood
(มาย ลีริค แบง ไล๊ค เก คริป ออ บลัด)
n*gga what ?
(เอ็น *gga ว๊อท)
It ain’t nothin but a party when we thug
(อิท เอน นอทติน บั๊ท ดา พ๊าร์ที่ เว็น วี ธัก)
and there I was
(แอนด์ แดร์ ไอ วอส)
a young n*gga with heart
(อะ ยัง เอ็น *gga วิธ ฮาร์ท)
ain’t had sh*t to loose
(เอน แฮ็ด ฌะ *ที ทู ลู้ส)
pullin’ my pistol on them fools
(พลูลิน มาย พิ๊สท่อล ออน เด็ม ฟูล)
you know the rules
(ยู โนว์ เดอะ รูล)
D-R-E you got me heated
(ดี อาร์ อี ยู ก็อท มี ฮีท)
my words like a penatentary d*ck
(มาย เวิร์ด ไล๊ค เก penatentary ดี *ck)
hittin’ b*tches where it’s most needed
(ฮิทดิน บี *tches แวร์ อิทซ โมซท นี๊ด)
money and weed
(มั๊นนี่ แอนด์ วี)
Alazay and Hennesse
(Alazay แอนด์ Hennesse)
To my Thug n*ggas in lock down
(ทู มาย ธัก เอ็น *ggas ซิน ล๊อค เดาน)
witness me
(วิทเหนส มี)
bail on these ho’s in floss mode
(เบล ออน ฑิส โฮซ ซิน ฟล็อซ โหมด)
tha life of a Boss Playa
(ท่า ไล๊ฟ อ็อฝ อะ บอส พอลเย)
f*ck what ya thought tho’
(เอฟ *ck ว๊อท ยา ธอท โฑ)
my enemies deceased
(มาย อียีมีสฺ ดิซีซ)
die like a b*tch
(ดาย ไล๊ค เก บี *tch)
when my album hit tha streetz
(เว็น มาย อั๊ลบั้ม ฮิท ท่า streetz)
N*ggas Can’t C Me
(เอ็น *ggas แค็นท ซี มี)

N*ggas Can’t C Me
(เอ็น *ggas แค็นท ซี มี)

[Chorus: George Clinton]
([ ค๊อรัส : จอจ คินทัน ])

Which way did he go George
(วิช เวย์ ดิด ฮี โก จอจ)
Which way did he go
(วิช เวย์ ดิด ฮี โก)
Which way did he go
(วิช เวย์ ดิด ฮี โก)
Which way did he go
(วิช เวย์ ดิด ฮี โก)

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ทรี : 2Pac ])

You n*ggas made a mistake
(ยู เอ็น *ggas เมด อะ มิสเท้ค)
you shoulda never put my rhymes with Dre
(ยู โช๊วดา เน๊เฝ่อร์ พุท มาย ไรม วิธ ดรี)
them Thug n*ggas have arrived and it’s Judgement Day
(เด็ม ธัก เอ็น *ggas แฮ็ฝ อะไร๊ฝ แอนด์ อิทซ จัจเม็นท เดย์)
Hey Homie if ya feel me
(เฮ โฮมี อิ๊ฟ ยา ฟีล มี)
Tell them tricks that shot me
(เทลล เด็ม ทริ๊ค แดท ฌ็อท มี)
that they missed
(แดท เด มิส)
they ain’t killed me
(เด เอน คิลล์ มี)
I can make a muthaf*cker shake
(ไอ แคน เม้ค เก muthaf*cker เช้ค)
rattle and roll
(แลเดิล แอนด์ โรลล)
i’m full of liquor
(แอม ฟูล อ็อฝ ลิ๊เคว่อร)
thug n*gga
(ธัก เอ็น *gga)
quick to jab at them ho’s
(ควิค ทู แจ็บ แอ็ท เด็ม โฮซ)
and I can make ya jelous n*ggas famous
(แอนด์ ดาย แคน เม้ค ยา jelous เอ็น *ggas เฟ๊มัส)
f*ck around with 2Pac and see how good a n*ggas aim is
(เอฟ *ck อะราวนฺดฺ วิธ 2Pac แอนด์ ซี ฮาว กู๊ด อะ เอ็น *ggas เอม อีส)
i’m just a rich muthaf*cker from tha way
(แอม จั๊สท ดา ริ๊ช muthaf*cker ฟรอม ท่า เวย์)
If this rappin’ bring me money
(อิ๊ฟ ดิส แรพปิน บริง มี มั๊นนี่)
then i’m rappin’ till i’m paid
(เด็น แอม แรพปิน ทิลล์ แอม เพลด)
i’m getten green like i’m supposed to
(แอม getten กรีน ไล๊ค แอม ซั๊พโพ้ส ทู)
N*gga, I holla at these ho’s
(เอ็น *gga , ไอ ฮอลละ แอ็ท ฑิส โฮซ)
and see how many I can go through
(แอนด์ ซี ฮาว เมนอิ ไอ แคน โก ทรู)
Look to the star
(ลุ๊ค ทู เดอะ สทาร์)
and visualize my debut
(แอนด์ ฝีฉอัวไลส มาย เดะบือ)
n*ggas know me, playa
(เอ็น *ggas โนว์ มี , พอลเย)
I gotta stay true
(ไอ กอททะ สเทย์ ทรู)
don’t be a dumb muthaf*cker
(ด้อนท์ บี อะ ดัมบ muthaf*cker)
because it’s crazy after dark
(บิคอส อิทซ คเรสิ แอ๊ฟเท่อร ด๊าร์ค)
where the true Thug n*ggas see ya heart
(แวร์ เดอะ ทรู ธัก เอ็น *ggas ซี ยา ฮาร์ท)
N*ggas Can’t C Me….
(เอ็น *ggas แค็นท ซี มี)

[Outro: 2Pac, George Clinton]
([ เอ๊าโต : 2Pac , จอจ คินทัน ])

[Yo, check this out, stay off his d*ck]
([ โย , เช็ค ดิส เอ๊าท , สเทย์ ออฟฟ ฮิส ดี *ck ])

N*ggas Can’t C Me
(เอ็น *ggas แค็นท ซี มี)
[Right before your eyes, i’ll disappear from here] You n*ggas Can’t C Me, hahah
([ ไร๊ท บีฟอร์ ยุร อาย , อิลล ดิสแอ๊พเพียร์ ฟรอม เฮียร ] ยู เอ็น *ggas แค็นท ซี มี , hahah)
[You Can’t C Me] I know it’s hard n*gga, i’m all up in your face
([ ยู แค็นท ซี มี ] ไอ โนว์ อิทซ ฮาร์ด เอ็น *gga , แอม ออล อั๊พ อิน ยุร เฟซ)
But you still Can’t C Me
(บั๊ท ยู สทิลล แค็นท ซี มี)
[You Can’t C Me] All up in your range, but n*ggas Can’t C Me
([ ยู แค็นท ซี มี ] ออล อั๊พ อิน ยุร เร๊นจ , บั๊ท เอ็น *ggas แค็นท ซี มี)
[20/20 vision won’t visualize] I’m in tha flesh baby, but you Can’t C Me
([ 20/20 ฝิ๊ชั่น ว็อนท ฝีฉอัวไลส ] แอม อิน ท่า เฟลช เบ๊บี้ , บั๊ท ยู แค็นท ซี มี)
[All tho’ glasses won’t help you realize] You blinded
([ ออล โฑ กลาซซิส ว็อนท เฮ้ลพ ยู รีแอะไลส ] ยู ไบลนฺดฺ)
You blinded
(ยู ไบลนฺดฺ)
You Can’t C Me
(ยู แค็นท ซี มี)
[You Can’t C Me]
([ ยู แค็นท ซี มี ])
Thug Life baby
(ธัก ไล๊ฟ เบ๊บี้)
Don’t believe everything you read
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ เอ๊วี่ติง ยู รี๊ด)
Alazay and weed [You Can’t C Me]
(Alazay แอนด์ วี [ ยู แค็นท ซี มี ])
[Right before your very eyes, You won’t even visualize]
([ ไร๊ท บีฟอร์ ยุร เฝ๊รี่ อาย , ยู ว็อนท อี๊เฝ่น ฝีฉอัวไลส ])
[You Can’t C Me]
([ ยู แค็นท ซี มี ])
Dr. Dre all day, 2Pac
(เดทเออะ ดรี ออล เดย์ , 2Pac)
N*ggas can’t C Me, hahaha
(เอ็น *ggas แค็นท ซี มี , ฮาฮาฮา)
I dedicate this, to you PUNK Muthaf*ckers hahaha
(ไอ เด๊ดดิเขต ดิส , ทู ยู พรัค Muthaf*ckers ฮาฮาฮา)
this ones for you big baby hahah
(ดิส วัน ฟอร์ ยู บิ๊ก เบ๊บี้ hahah)
cause you b*tch ass n*ggas Can’t C Me
(ค๊อส ยู บี *tch อาซ เอ็น *ggas แค็นท ซี มี)
N*ggas Can’t C Me
(เอ็น *ggas แค็นท ซี มี)
[ooooww]
([ ooooww ])
[ooooww]
([ ooooww ])
[You Can’t C Me]
([ ยู แค็นท ซี มี ])
[See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil]
([ ซี โน อี๊ฝิ่ล , เฮียร โน อี๊ฝิ่ล , สพี๊ค โน อี๊ฝิ่ล ])
[You won’t C Me]
([ ยู ว็อนท ซี มี ])
[First C Me, Now ya don’t]
([ เฟิร์สท ซี มี , นาว ยา ด้อนท์ ])
[Wanna C Me, but ya won’t]
([ วอนนา ซี มี , บั๊ท ยา ว็อนท ])
[Come to C Me, but ya Can’t]
([ คัม ทู ซี มี , บั๊ท ยา แค็นท ])
[ooohhh, You Can’t C Me]
([ โอ้ , ยู แค็นท ซี มี ])
[You Can’t C Me]
([ ยู แค็นท ซี มี ])
[Right between your eyes, you’ll never realize]
([ ไร๊ท บีทะวีน ยุร อาย , โยว เน๊เฝ่อร์ รีแอะไลส ])
[Right before your eyes, you won’t even realize]
([ ไร๊ท บีฟอร์ ยุร อาย , ยู ว็อนท อี๊เฝ่น รีแอะไลส ])
[Visualize what you Can’t C]
([ ฝีฉอัวไลส ว๊อท ยู แค็นท ซี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t C Me คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น