เนื้อเพลง Deep Inside คำอ่านไทย Korn

I’m not doing great
(แอม น็อท ดูอิง เกรท)
I feel like I’m dead
(ไอ ฟีล ไล๊ค แอม เด้ด)
Not thinking straight
(น็อท ติ้งกิง สเทร๊ท)
Inside my body, troubled, full of hate
(อิ๊นไซด์ มาย บ๊อดี้ , ทรั๊บเบิ้ล , ฟูล อ็อฝ เฮท)
I had to let it out before it’s too late
(ไอ แฮ็ด ทู เล็ท ดิธ เอ๊าท บีฟอร์ อิทซ ทู เหลท)

Deep Inside, It can hide!
(ดี๊พ อิ๊นไซด์ , อิท แคน ไฮด์ !)
Feeling so lost and betrayed
(ฟีลอิง โซ ล็อซท แอนด์ บีเทรย์)
why does this happen to me everytime
(วาย โด ดิส แฮ๊พเพ่น ทู มี เอ๊รี่ไทม์)
Stuck in this place, where I can’t escape
(ซทัค อิน ดิส เพลส , แวร์ ไอ แค็นท เอสเขพ)
Screaming and clawing from deep inside
(ซครีมอิง แอนด์ clawings ฟรอม ดี๊พ อิ๊นไซด์)

Why won’t it fade
(วาย ว็อนท ดิธ เฟด)
Outside I had to lie; ” I’m ok ” ,
(เอ๊าทไซ้ด ไอ แฮ็ด ทู ไล ; ” แอม โอเค ” ,)
I hope someday, I’ll stop getting pain
(ไอ โฮพ ซัมเดย์ , อิลล สท๊อพ เกดดดิ้ง เพน)
I guess this is a lie, I have made
(ไอ เกสส ดิส ซิส ซา ไล , ไอ แฮ็ฝ เมด)

Deep Inside, It can hide!
(ดี๊พ อิ๊นไซด์ , อิท แคน ไฮด์ !)
Feeling so lost and betrayed
(ฟีลอิง โซ ล็อซท แอนด์ บีเทรย์)
why does this happen to me everytime
(วาย โด ดิส แฮ๊พเพ่น ทู มี เอ๊รี่ไทม์)
Stuck in this place, where I can’t escape
(ซทัค อิน ดิส เพลส , แวร์ ไอ แค็นท เอสเขพ)
Screaming and clawing from deep inside
(ซครีมอิง แอนด์ clawings ฟรอม ดี๊พ อิ๊นไซด์)

What am I doing?
(ว๊อท แอ็ม ไอ ดูอิง)
I can’t believe this
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ดิส)
I have been hiding
(ไอ แฮ็ฝ บีน ไฮดอิง)
Wanting to be less
(วอนทิง ทู บี เลซ)
Giving to people,
(กีฝวิง ทู พี๊เพิ่ล ,)
They take from me
(เด เท้ค ฟรอม มี)
Always they bring drama to me
(ออลเว เด บริง ดร๊าม่า ทู มี)

Look, look at me now
(ลุ๊ค , ลุ๊ค แกท มี นาว)
NOWWWWWWWW
(NOWWWWWWWW)

Feeling so lost and betrayed
(ฟีลอิง โซ ล็อซท แอนด์ บีเทรย์)
why does this happen to me everytime
(วาย โด ดิส แฮ๊พเพ่น ทู มี เอ๊รี่ไทม์)
Stuck in this place, where I can’t escape
(ซทัค อิน ดิส เพลส , แวร์ ไอ แค็นท เอสเขพ)
Screaming and clawing from deep inside
(ซครีมอิง แอนด์ clawings ฟรอม ดี๊พ อิ๊นไซด์)

I can’t stand all this f*cking Pain
(ไอ แค็นท สแทนด์ ออล ดิส เอฟ *คิง เพน)
Please god just go away
(พลีซ ก๊อด จั๊สท โก อะเวย์)
Please god just make the pain…
(พลีซ ก๊อด จั๊สท เม้ค เดอะ เพน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Deep Inside คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น