เนื้อเพลง What You Are คำอ่านไทย Dave Matthews Band

I walk into this room
(ไอ ว๊อล์ค อิ๊นทู ดิส รูม)
Oh, all eyes on me now
(โอ , ออล อาย ออน มี นาว)
But I do not know the people inside
(บั๊ท ไอ ดู น็อท โนว์ เดอะ พี๊เพิ่ล อิ๊นไซด์)
They look straight through me, these eyes
(เด ลุ๊ค สเทร๊ท ทรู มี , ฑิส อาย)
Seeking more wisdom than I have to give away
(ซีคิง โม วีสดัม แฑ็น นาย แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ อะเวย์)
Realize, realize what you are…
(รีแอะไลส , รีแอะไลส ว๊อท ยู อาร์)

What you’ve become,
(ว๊อท ยู๊ฟ บีคัม ,)
Just as I have
(จั๊สท แอส ซาย แฮ็ฝ)
Are you and I so alike?
(อาร์ ยู แอนด์ ดาย โซ อะไล๊ค)
I don’t hear you
(ไอ ด้อนท์ เฮียร ยู)
Just as I am
(จั๊สท แอส ซาย แอ็ม)
Afraid if we dance we might die
(อะเฟรด อิ๊ฟ วี แด๊นซ์ วี ไมท ดาย)
Mock the world
(ม็อค เดอะ เวิลด)
Live safe, say why
(ไล้ฝ เซฟ , เซย์ วาย)
Don’t you know if you live life
(ด้อนท์ ยู โนว์ อิ๊ฟ ยู ไล้ฝ ไล๊ฟ)
Then you become what you are
(เด็น ยู บีคัม ว๊อท ยู อาร์)

The seasons sparing
(เดอะ ซี๊ซั่น ซแพริง)
We’re all drifting away
(เวีย ออล ดริฟทิง อะเวย์)
Away from you
(อะเวย์ ฟรอม ยู)
I pray for you now
(ไอ เพรย์ ฟอร์ ยู นาว)

Hoping to God on high
(โฮพปิง ทู ก๊อด ออน ไฮฮ)
Is like clinging to straws
(อีส ไล๊ค คลิงงิง ทู ซทรอ)
While drowning, oh
(ไวล์ ดเรานอิง , โอ)
Realize, realize what you are…
(รีแอะไลส , รีแอะไลส ว๊อท ยู อาร์)

What you’ve become
(ว๊อท ยู๊ฟ บีคัม)
Just as I have
(จั๊สท แอส ซาย แฮ็ฝ)
Are you and I so alike?
(อาร์ ยู แอนด์ ดาย โซ อะไล๊ค)
I don’t hear you
(ไอ ด้อนท์ เฮียร ยู)
Just as I am
(จั๊สท แอส ซาย แอ็ม)
Afraid if we dance we might die
(อะเฟรด อิ๊ฟ วี แด๊นซ์ วี ไมท ดาย)
Mock the world
(ม็อค เดอะ เวิลด)
Live safe, say why
(ไล้ฝ เซฟ , เซย์ วาย)
Don’t you know
(ด้อนท์ ยู โนว์)
When you live life
(เว็น ยู ไล้ฝ ไล๊ฟ)
Then you become what you are
(เด็น ยู บีคัม ว๊อท ยู อาร์)

What you are
(ว๊อท ยู อาร์)
Is the beast in a lover’s arms
(อีส เดอะ บี๊สท อิน อะ ลัฝเออะ อาร์ม)
What you are
(ว๊อท ยู อาร์)
Is the devil in the sweet, sweet kiss
(อีส เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน เดอะ สวี้ท , สวี้ท คิซ)
What you are
(ว๊อท ยู อาร์)
Is missing a piece
(อีส มีซซิง อะ พี๊ซ)
What you are
(ว๊อท ยู อาร์)
Is a puzzle to me
(อีส ซา พั๊ซเซิ่ล ทู มี)

What you’ve become
(ว๊อท ยู๊ฟ บีคัม)
Just as I have
(จั๊สท แอส ซาย แฮ็ฝ)
Are you and I so alike?
(อาร์ ยู แอนด์ ดาย โซ อะไล๊ค)
I don’t hear you
(ไอ ด้อนท์ เฮียร ยู)
Just as I am
(จั๊สท แอส ซาย แอ็ม)
Afraid if we dance we might die
(อะเฟรด อิ๊ฟ วี แด๊นซ์ วี ไมท ดาย)
What the world gives to you
(ว๊อท เดอะ เวิลด กี๊ฝ ทู ยู)
Don’t you know
(ด้อนท์ ยู โนว์)
When you give life
(เว็น ยู กี๊ฝ ไล๊ฟ)
Then you become what you are?
(เด็น ยู บีคัม ว๊อท ยู อาร์)

Don’t trust me
(ด้อนท์ ทรัสท มี)
Trust you…
(ทรัสท ยู)
Up to you…
(อั๊พ ทู ยู)
Trust you…
(ทรัสท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What You Are คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น