เนื้อเพลง Gangsta Girl คำอ่านไทย Big Tymers feat R Kelly

[R. Kelly – talking [continues behind Chorus]]
([ อาร์ เคลลี่ ทอคอิง [ คอนทิ๊นิว บีฮายน์ ค๊อรัส ] ])
Roll, cheah, cheah
(โรลล , cheah , cheah)
Roll, cheah, cheah
(โรลล , cheah , cheah)
Roll, cheah, cheah
(โรลล , cheah , cheah)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You can catch me in the club with a gangsta girl
(ยู แคน แค็ทช มี อิน เดอะ คลับ วิธ อะ แก๊งซดา เกิร์ล)
When I ride, I’m gonna ride with a gangsta girl
(เว็น นาย ไรด์ , แอม กอนนะ ไรด์ วิธ อะ แก๊งซดา เกิร์ล)
When I smoke, I’m gonna smoke with a gangsta girl
(เว็น นาย สโม๊ค , แอม กอนนะ สโม๊ค วิธ อะ แก๊งซดา เกิร์ล)
When I freak, I’m gonna freak me a gangsta .
(เว็น นาย ฟรี๊ค , แอม กอนนะ ฟรี๊ค มี อะ แก๊งซดา)

[Verse 1 – R. Kelly]
([ เฝิซ วัน อาร์ เคลลี่ ])
I’m lookin for them gangsta girls, not them fake ass +Wanksta+ girls
(แอม ลุคกิน ฟอร์ เด็ม แก๊งซดา เกิร์ล , น็อท เด็ม เฟ้ค อาซ +แวงซดา + เกิร์ล)
Just them ghetto fabulous girls, gotta keep ’em in my world
(จั๊สท เด็ม เกทโท แฟบอิวลัซ เกิร์ล , กอททะ คี๊พ เอ็ม อิน มาย เวิลด)
Mama makin gangsta moves, rollin with this gangsta dudes
(มามะ เมกิน แก๊งซดา มู๊ฝ , โรลลิน วิธ ดิส แก๊งซดา ดยูด)
Sittin on, spinnin 24’s, openin my Bentley doors
(ซิทดิน ออน , สปินนิน 24s , โอพีนิน มาย เบนลี่ ดอร์)
Drunk at the party, hands up in the air but still she sexy when she shake her body
(ดรั๊งค แกท เดอะ พ๊าร์ที่ , แฮนด์ อั๊พ อิน ดิ แอร์ บั๊ท สทิลล ชี เซคซิ เว็น ชี เช้ค เฮอ บ๊อดี้)
That type of chick that says ” hey girl, let’s go to the after party ”
(แดท ไท๊พ อ็อฝ ชิค แดท เซย์ ” เฮ เกิร์ล , เล็ท โก ทู ดิ แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่ “)
After that we go to my room for the after, after party
(แอ๊ฟเท่อร แดท วี โก ทู มาย รูม ฟอร์ ดิ แอ๊ฟเท่อร , แอ๊ฟเท่อร พ๊าร์ที่)
Y’all know what happens next, Hypnotiq and a rated X, got her singin the greatest sex
(ยอล โนว์ ว๊อท แฮ๊พเพ่น เน๊กซท , Hypnotiq แอนด์ อะ แร๊ท เอ๊กซฺ , ก็อท เฮอ ซิงอิน เดอะ เกสเดด เซ็กซ)
Now on dubs, rollin up, into the club, raisin ’em up
(นาว ออน ดับ , โรลลิน อั๊พ , อิ๊นทู เดอะ คลับ , เรซิน เอ็ม อั๊พ)
Now we in the back, blazin ’em up [inhale], dice in hand, shakin ’em up
(นาว วี อิน เดอะ แบ็ค , เบลซิน เอ็ม อั๊พ [ อินเฮล ] , ไดซ อิน แฮนด์ , เชคกิน เอ็ม อั๊พ)
I need a chick like that to come and share my gangsta world [woo]
(ไอ นี๊ด อะ ชิค ไล๊ค แดท ทู คัม แอนด์ แชร์ มาย แก๊งซดา เวิลด [ วู ])
And if you in the club with hands up, you can gangsta girl
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู อิน เดอะ คลับ วิธ แฮนด์ อั๊พ , ยู แคน แก๊งซดา เกิร์ล)

[Baby – talking behind Chorus]
([ เบ๊บี้ ทอคอิง บีฮายน์ ค๊อรัส ])
Oh yeah
(โอ เย่)
I see ya
(ไอ ซี ยา)
Oh yeah
(โอ เย่)
Yeah
(เย่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2 – Baby]
([ เฝิซ ทู เบ๊บี้ ])
Ok, mami your so gangsta cause she f*ck with nothin but gangsta [gangsta]
(โอเค , มัมมี ยุร โซ แก๊งซดา ค๊อส ชี เอฟ *ck วิธ นอทติน บั๊ท แก๊งซดา [ แก๊งซดา ])
Type a n*gga that a stank a gangsta
(ไท๊พ อะ เอ็น *gga แดท ดา ซแท็งค กา แก๊งซดา)
Drink Hypnotiq and she roll big body, and she got a body, that is gangsta hotty
(ดริ๊งค Hypnotiq แอนด์ ชี โรลล บิ๊ก บ๊อดี้ , แอนด์ ชี ก็อท ดา บ๊อดี้ , แดท อีส แก๊งซดา hotty)
And she f*ck with nothin but gangstas that is old O.G.’s [O.G.]. 24’s on that brand new jeep
(แอนด์ ชี เอฟ *ck วิธ นอทติน บั๊ท แก๊งซดา แดท อีส โอลด์ โอ จี เอส [ โอ จี ] 24s ออน แดท แบรนดฺ นิว จีพ)
At a gangsta party, she’ll be drinkin Bacardi, and she pops her body, don’t you hurt nobody
(แอ็ท ดา แก๊งซดา พ๊าร์ที่ , เชลล์ บี ดริงคิน เบคาดี , แอนด์ ชี พ็อพ เฮอ บ๊อดี้ , ด้อนท์ ยู เฮิร์ท โนบอดี้)
Got my killers in here, they’ll squirt somebody, but that Benz so fast, it’ll jerk your body
(ก็อท มาย คีลเลอะ ซิน เฮียร , เด๊ว ซคเวิท ซัมบอดี้ , บั๊ท แดท เบนซฺ โซ ฟาสท , อิว เจิค ยุร บ๊อดี้)
And we smokin that Cali dro, totin that Calico
(แอนด์ วี สโมกิน แดท กาลี ดีโร , โทดิน แดท แคลอิโค)
Bird man and Kelly mami, let your body roll
(เบิร์ด แมน แอนด์ เคลลี่ มัมมี , เล็ท ยุร บ๊อดี้ โรลล)
No one will never know, what happen behind the door
(โน วัน วิล เน๊เฝ่อร์ โนว์ , ว๊อท แฮ๊พเพ่น บีฮายน์ เดอะ ดอร์)
I like it fast or slow, a freaky b*tch fo sho
(ไอ ไล๊ค กิด ฟาสท ออ สโลว์ , อะ ฟรีคกี้ บี *tch โฟ โช)
Street life is all I know, hustlin and stackin dough
(สทรีท ไล๊ฟ อีส ซอร์ ไอ โนว์ , ฮัสลิน แอนด์ สทาคกิน โด)
I file to keep it gangsta, until my cats get closed
(ไอ ไฟล์ ทู คี๊พ อิท แก๊งซดา , อันทิล มาย แค๊ท เก็ท โคลส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3 – Mannie Fresh]
([ เฝิซ ที Mannie เฟรช ])
Once upon a time in this place called hood
(วั๊นซ อุพอน อะ ไทม์ อิน ดิส เพลส คอลลํ ฮุด)
Where the gangsta girls shake it and they all smell good
(แวร์ เดอะ แก๊งซดา เกิร์ล เช้ค กิด แอนด์ เด ออล สเมลล์ กู๊ด)
Lived this legendary pimp [pimp] by the name of Fresh
(ไล้ฝ ดิส เลจเอ็นเดริ พิมพ [ พิมพ ] บาย เดอะ เนม อ็อฝ เฟรช)
Fix toes, fix hairs, fix toes, fix breast
(ฟิกซ์ โท , ฟิกซ์ แฮร์ , ฟิกซ์ โท , ฟิกซ์ บรี๊สทฺ)
But one chick super sick, make every n*gga grab his d*ck
(บั๊ท วัน ชิค ซู๊เพ้อร์ ซิ๊ค , เม้ค เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga แกร๊บ ฮิส ดี *ck)
Heart pound up and down, when she goin round and round
(ฮาร์ท เพานด อั๊พ แอนด์ เดาน , เว็น ชี โกอิน ราวนด แอนด์ ราวนด)
Do the +Snake+, stop and shake, ass like an earthquake
(ดู เดอะ +สเน๊ค + , สท๊อพ แอนด์ เช้ค , อาซ ไล๊ค แอน เอิทเควก)
I can’t wait to meet her uh, undress her, beat her up
(ไอ แค็นท เว้ท ทู มี๊ท เฮอ อา , อันดเรซ เฮอ , บีท เฮอ อั๊พ)
Now we leavin from the club, and she let me cop a rub
(นาว วี เลวิน ฟรอม เดอะ คลับ , แอนด์ ชี เล็ท มี ค็อพ อะ รับ)
Can’t believe she choose me, +Feelin On Her Booty+
(แค็นท บีลี๊ฝ ชี ชู๊ส มี , +ฟีลิน ออน เฮอ บูทิ +)
I’m about to cut like knives, strokin mami with some eyes
(แอม อะเบ๊าท ทู คัท ไล๊ค ไนฝส , สโตรคิน มัมมี วิธ ซัม อาย)
Takin me to paradise, I nut once, she nut twice
(ทอคกิ่น มี ทู พาราได๊ซ , ไอ นัท วั๊นซ , ชี นัท ทไวซ)
Sex in cities, rubbin titties, that’s how I get it
(เซ็กซ อิน ซิดีสฺ , รับบิน ไตเติลสฺ , แด้ท ฮาว ไอ เก็ท ดิธ)
One more ‘gain, with her friend, playa that’s how I hit it
(วัน โม เกน , วิธ เฮอ เฟรน , พอลเย แด้ท ฮาว ไอ ฮิท ดิธ)
Now we grippin, grabbin, pullin, stabbin [what is your name?]
(นาว วี กริบปิน , กราบบิน , พลูลิน , stabbin [ ว๊อท อีส ยุร เนม ])
It’s Hypnotiq how I got it, but I’ma glad that you came
(อิทซ Hypnotiq ฮาว ไอ ก็อท ดิธ , บั๊ท แอมอา แกล๊ด แดท ยู เคม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 4 – Mannie Fresh]
([ เฝิซ โฟว Mannie เฟรช ])
Slim Teresa, and Lakeisha [they some gangsta girls]
(สลิม Teresa , แอนด์ Lakeisha [ เด ซัม แก๊งซดา เกิร์ล ])
Tanya, Wanda, and Laneisha [they some gangsta girls]
(Tanya , Wanda , แอนด์ Laneisha [ เด ซัม แก๊งซดา เกิร์ล ])
My fifty Kims all in Tims [gangsta girls]
(มาย ฟีฟทิ คิม ซอร์ อิน ทิม [ แก๊งซดา เกิร์ล ])
A hundred shorties, all at parties [gangsta girls]
(อะ ฮั๊นเดร็ด shorties , ออล แอ็ท พาร์ที [ แก๊งซดา เกิร์ล ])
Full of drama, baby mama [she’s a gangsta girl]
(ฟูล อ็อฝ ดร๊าม่า , เบ๊บี้ มามะ [ ชี ซา แก๊งซดา เกิร์ล ])
When they freakin on the weekend [they some gangsta girls]
(เว็น เด ฟริกคิน ออน เดอะ วี๊คเกน [ เด ซัม แก๊งซดา เกิร์ล ])
But they knowin where they goin [the gangsta girls]
(บั๊ท เด โนว์อิน แวร์ เด โกอิน [ เดอะ แก๊งซดา เกิร์ล ])
Fly wheels, pay they bills [the gangsta girls]
(ฟลาย วีล , เพย์ เด บิลล์ [ เดอะ แก๊งซดา เกิร์ล ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangsta Girl คำอ่านไทย Big Tymers feat R Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น