เนื้อเพลง Everything Goes คำอ่านไทย Natalie Imbruglia

You live your life
(ยู ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ)
You live like an island
(ยู ไล้ฝ ไล๊ค แอน ไอ๊แลนด์)
Satisfied
(แซทอิซไฟด)
You live for the moment
(ยู ไล้ฝ ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท)
Here you come
(เฮียร ยู คัม)
You make it look easy
(ยู เม้ค กิด ลุ๊ค อีสอิ)
I bet you smile in your sleep
(ไอ เบ๊ท ยู สไมล์ อิน ยุร สลี๊พ)
Are you smiling at me
(อาร์ ยู ซไมลอิง แอ็ท มี)
You live your life
(ยู ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ)
You live like an island
(ยู ไล้ฝ ไล๊ค แอน ไอ๊แลนด์)
Surrounded by
(เซอร์ราวนด์ บาย)
Water and silence
(ว๊อเท่อร แอนด์ ไซเล็นซ)
Mmm there you go
(อึม แดร์ ยู โก)
You make it look easy
(ยู เม้ค กิด ลุ๊ค อีสอิ)
I bet you laugh at yourself
(ไอ เบ๊ท ยู ล๊าฟ แอ็ท ยุรเซลฟ)
Are you laughing at me
(อาร์ ยู ลาฟอิง แอ็ท มี)

‘Cause sometimes anything goes
(ค๊อส ซัมไทม์ เอนอิธิง โกซ)
When you’re looking at me
(เว็น ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท มี)
And sometimes everything goes
(แอนด์ ซัมไทม์ เอ๊วี่ติง โกซ)
When you’re looking at me
(เว็น ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท มี)

So come on, come on
(โซ คัมมอน , คัมมอน)
Everything goes
(เอ๊วี่ติง โกซ)
[When you’re looking at me]
([ เว็น ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท มี ])
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
Everything goes
(เอ๊วี่ติง โกซ)
[Sometimes when
([ ซัมไทม์ เว็น)
You’re smiling at me]
(ยัวร์ ซไมลอิง แอ็ท มี ])
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
Everything goes
(เอ๊วี่ติง โกซ)

Come on
(คัมมอน)

You live your life
(ยู ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ)
You live like an island
(ยู ไล้ฝ ไล๊ค แอน ไอ๊แลนด์)
What is it like
(ว๊อท อีส ซิท ไล๊ค)
I wish I could hold it
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด โฮลด์ ดิท)
Mmm there you go
(อึม แดร์ ยู โก)
Making it look easy
(เมคอิง อิท ลุ๊ค อีสอิ)
I bet you like how it feels
(ไอ เบ๊ท ยู ไล๊ค ฮาว อิท ฟีล)
But do you feel me
(บั๊ท ดู ยู ฟีล มี)

So come on, come on
(โซ คัมมอน , คัมมอน)
Anything goes
(เอนอิธิง โกซ)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
Everything goes
(เอ๊วี่ติง โกซ)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
Everything goes
(เอ๊วี่ติง โกซ)

‘Cause sometimes
(ค๊อส ซัมไทม์)
Anything goes
(เอนอิธิง โกซ)
When you’re looking at me
(เว็น ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท มี)
And sometimes
(แอนด์ ซัมไทม์)
Everything goes
(เอ๊วี่ติง โกซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything Goes คำอ่านไทย Natalie Imbruglia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น