เนื้อเพลง I Am Music คำอ่านไทย Timbaland & Magoo

[Verse 1: Timbaland]
([ เฝิซ วัน : ทิมแบน ])
I’ll be with you on your way to work
(อิลล บี วิธ ยู ออน ยุร เวย์ ทู เวิ๊ร์ค)
When your car turns on, you’ll probably hear me
(เว็น ยุร คารํ เทิร์น ออน , โยว พรอบอับลิ เฮียร มี)
You can’t run your car without me [Without me]
(ยู แค็นท รัน ยุร คารํ วิธเอ๊าท มี [ วิธเอ๊าท มี ])
Want a deal, costs you a hundred G’s
(ว้อนท ดา ดีล , คอสทํ ยู อะ ฮั๊นเดร็ด จีส)
I am, I am
(ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม)

[Chorus: Static]
([ ค๊อรัส : ซแททอิค ])
I am music
(ไอ แอ็ม มิ๊วสิค)
I’m melodies and harmonies
(แอม เมโลดีสฺ แซน harmonies)
Stereo and mono
(ซเทริโอ แอนด์ มอนโอะ)
On the radio, the radio
(ออน เดอะ เร๊ดิโอ , เดอะ เร๊ดิโอ)
I said I am music
(ไอ เซ็ด ดาย แอ็ม มิ๊วสิค)
I’m simply dope beats
(แอม ซีมพลิ โดพ บีท)
Intros and drum rolls
(อินโทร แซน ดรัม โรลล)
On the radio, the radio
(ออน เดอะ เร๊ดิโอ , เดอะ เร๊ดิโอ)

[Verse 2: Static]
([ เฝิซ ทู : ซแททอิค ])
I’ll meet you at a summer jam
(อิลล มี๊ท ยู แอ็ท ดา ซั๊มเม่อร์ แจม)
I’m with you PM or AM
(แอม วิธ ยู PM ออ แอ็ม)
I’ll work out with you when you’re at the gym
(อิลล เวิ๊ร์ค เอ๊าท วิธ ยู เว็น ยัวร์ แอ็ท เดอะ จิม)
And when you clean the house, I’ll be in the den
(แอนด์ เว็น ยู คลีน เดอะ เฮ้าส , อิลล บี อิน เดอะ เด็น)
Cuz I am
(คัซ ไอ แอ็ม)

[Chorus 2: Static & Timbaland]
([ ค๊อรัส ทู : ซแททอิค & ทิมแบน ])
I am music
(ไอ แอ็ม มิ๊วสิค)
Melodies, harmonies
(เมโลดีสฺ , harmonies)
Mono, stereo, ohhhhhhhhhhhhhhh
(มอนโอะ , ซเทริโอ , ohhhhhhhhhhhhhhh)
I am music
(ไอ แอ็ม มิ๊วสิค)
Simply dope beats
(ซีมพลิ โดพ บีท)
Tempos, drum rolls, ohhhhhhhhhhhhhh
(เทมโพ , ดรัม โรลล , ohhhhhhhhhhhhhh)

[Verse 3: Aaliyah]
([ เฝิซ ที : แอลรีแยซ ])
You may find me at a shopping mall
(ยู เมย์ ไฟนด์ มี แอ็ท ดา ชอปปิ้ง มอลล์)
I’m not buying but I’ll be for sale
(แอม น็อท บายอิ้ง บั๊ท อิลล บี ฟอร์ เซล)
I’ll be a feeling when your talent shows
(อิลล บี อะ ฟีลอิง เว็น ยุร แท๊เล้นท โชว์)
Might even hear me at a restaurant
(ไมท อี๊เฝ่น เฮียร มี แอ็ท ดา เรซเทอรอง)
Cuz I am
(คัซ ไอ แอ็ม)

[Repeat Chorus 2]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ทู ])

[Guitar Interlude]
([ กิทา อีนเทิลยูด ])

[Repeat Chorus 2]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ทู ])

[feat. Aaliyah, Static [Playa]]
([ ฟีท แอลรีแยซ , ซแททอิค [ พอลเย ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am Music คำอ่านไทย Timbaland & Magoo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น