เนื้อเพลง Joints And Jams คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Yeah…a chick-a-doom, chick-a-doom chick-a-doom
(เย่ อะ ชิค กา ดูม , ชิค กา ดูม ชิค กา ดูม)

Chorus that’s the joint, that’s the jam
(ค๊อรัส แด้ท เดอะ จอยนท , แด้ท เดอะ แจม)
Turn that sh*t up, play it again [3x]
(เทิร์น แดท ฌะ *ที อั๊พ , เพลย์ อิท อะเกน [ 3x ])

[will I am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
I like the way the rhythm makes me jump and move
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ เดอะ ริธึ่ม เม้ค มี จั๊มพ แอนด์ มู๊ฝ)
It gots the feelin’ that makes me wanna do my do
(อิท ก็อท เดอะ ฟีลิน แดท เม้ค มี วอนนา ดู มาย ดู)
Got me feelin’ joy, turn my grey sky blue
(ก็อท มี ฟีลิน จอย , เทิร์น มาย เกรย์ สกาย บลู)
And when you hear a cut baby doll I know you
(แอนด์ เว็น ยู เฮียร รา คัท เบ๊บี้ ดอลล์ ไอ โนว์ ยู)
Will feel it huh? get up on the floor start movin’ some
(วิล ฟีล อิท ฮู เก็ท อั๊พ ออน เดอะ ฟลอร์ สท๊าร์ท มูฝวิน ซัม)
Body parts that got brothers actin’ dumb
(บ๊อดี้ พาร์ท แดท ก็อท บร๊าเท่อรํ แอสติน ดัมบ)
And they be actin’ dumb from the cut that playin’
(แอนด์ เด บี แอสติน ดัมบ ฟรอม เดอะ คัท แดท เพลย์ยิน)
People break they neck from this demonstration
(พี๊เพิ่ล เบร๊ค เด เน็ค ฟรอม ดิส เดมันซทเรฌัน)
We about mass appeal, no segregation
(วี อะเบ๊าท มาซ แอพพีล , โน เซกริเกฌัน)
Got black to asian and caucasian sayin’…
(ก็อท แบล๊ค ทู เอแฉ็น แอนด์ คอเคแฌ็น เซย์อิน)

Chorus [2x]
(ค๊อรัส [ 2x ])

[apldap]
([ apldap ])
Let your body collide to the rhythm provided
(เล็ท ยุร บ๊อดี้ คอลไลด์ ทู เดอะ ริธึ่ม โพรไฝด)
By the mind state affairs classified and make your
(บาย เดอะ ไมนด์ สเทท แอฟแฟร์ คแลซซิไฟด แอนด์ เม้ค ยุร)
Heat up and flare I swear
(ฮีท อั๊พ แอนด์ ฟแล ไอ สแวร์)
A serenade, a soul and so beware
(อะ เซเระเนด , อะ โซล แอนด์ โซ บีแวร์)
And what’s happenin’ here, seek one to help you
(แอนด์ ว๊อท แฮพปีนิน เฮียร , ซี๊ค วัน ทู เฮ้ลพ ยู)
Feelin’ a piece of mind, let your spine unwind
(ฟีลิน อะ พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ , เล็ท ยุร ซไพน อันไวนด์)
Maybe in time you can stop this crime
(เมบี อิน ไทม์ ยู แคน สท๊อพ ดิส ไคร์ม)
But until then, yo i’m-a rock a rhyme sayin’…
(บั๊ท อันทิล เด็น , โย แอม มา ร๊อค กา ไรม เซย์อิน)

Chorus [2x]
(ค๊อรัส [ 2x ])

Bridge it’s the jam, it’s the jam, it’s the jam, it’s the jam
(บริดจ อิทซ เดอะ แจม , อิทซ เดอะ แจม , อิทซ เดอะ แจม , อิทซ เดอะ แจม)
It’s got groove it’s got feelin’
(อิทซ ก็อท กรูฝ อิทซ ก็อท ฟีลิน)
[a chick-a-doom, a chick-a-doom chick-a-doom doom]
([ อะ ชิค กา ดูม , อะ ชิค กา ดูม ชิค กา ดูม ดูม ])
It’s the jam, it’s the jam, it’s the jam, it’s the jam
(อิทซ เดอะ แจม , อิทซ เดอะ แจม , อิทซ เดอะ แจม , อิทซ เดอะ แจม)
It’s got groove it’s got meanin’
(อิทซ ก็อท กรูฝ อิทซ ก็อท มีนนิน)
[a chick-a-doom, a chick-a-doom chick-a-doom doom]
([ อะ ชิค กา ดูม , อะ ชิค กา ดูม ชิค กา ดูม ดูม ])

[taboo]
([ แทบู ])
Got the state’s appeal with the joint’s that real
(ก็อท เดอะ สเทท แอพพีล วิธ เดอะ จอยนท แดท เรียล)
I don’t need no steel to make my point
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน สทีล ทู เม้ค มาย พ๊อยท์)
Get down and dirty cuz that’s my joint
(เก็ท เดาน แอนด์ เดอทิ คัซ แด้ท มาย จอยนท)
Ha! we preferably make all points
(ฮา ! วี พเรฟเออะรับลิ เม้ค ออล พ๊อยท์)
Through a nation we build off the musical field
(ทรู อะ เน๊ชั่น วี บิ้ลดํ ออฟฟ เดอะ มยูสิแค็ล ฟีลด)
Or a visual thrill, we do what we feel
(ออ รา ฝีฉอวล ธริล , วี ดู ว๊อท วี ฟีล)
Any time or place, on stage in ya face
(เอ๊นี่ ไทม์ ออ เพลส , ออน สเท๊จ อิน ยา เฟซ)
Over tea in earth and outer space
(โอ๊เฝ่อร ที อิน เอิร์ทร แอนด์ เอาทเออะ สเพ๊ซ)

[will I am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
Because we rock that *sh*t*, we flip that *sh*t*
(บิคอส วี ร๊อค แดท *ฌะ *ที * , วี ฟลิพ แดท *ฌะ *ที *)
Some east coast west coast cosmic *sh*t*
(ซัม อี๊สท โค้สท เว๊สท โค้สท คอสมิค *ฌะ *ที *)
Some north bound *sh*t*, some some south bound *sh*t*
(ซัม น๊อร์ธ บาวนฺดฺ *ฌะ *ที * , ซัม ซัม เซ๊าธ บาวนฺดฺ *ฌะ *ที *)
Some overseas london out of town *sh*t*
(ซัม โอ๊เฝ่อร์ซี ลันดัน เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์ *ฌะ *ที *)
Rockin’ the joint, rockin’ the jams
(รอคกิน เดอะ จอยนท , รอคกิน เดอะ แจม)
Turn that sh*t up, play it again cuz…
(เทิร์น แดท ฌะ *ที อั๊พ , เพลย์ อิท อะเกน คัซ)

Chorus [3x]
(ค๊อรัส [ 3x ])

Bridge [1x] to fade out
(บริดจ [ 1x ] ทู เฟด เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Joints And Jams คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น